Spoločnosť Sony a životné prostredie

Snažíme sa nezanechať žiadnu stopu na životnom prostredí

Ekologické funkcie produktov od spoločnosti Sony

V spoločnosti Sony sa vždy snažíme znížiť vplyv na životné prostredie v našej širokej ponuke produktov. Táto snaha je viditeľná z kompaktných, ľahkých, energeticky úsporných prevedení, ktoré znižujú spotrebu zdrojov a energie, a našej snahy využívať recyklované materiály. 

Nové recyklované balenie robota AIBO

Zrodilo sa nové, revolučné balenie. Robot AIBO prichádza útulne zabalený a chránený pred poškodením plsteným balením, ktoré je z 50 % vyrobené z recyklovaných plastových PET (polyetyléntereftalátových) fliaš.

Zobraziť viac produktov Sony s funkciami šetrnými k životnému prostrediu

Environmentálne technológie od spoločnosti Sony

Spoločnosť Sony sa podieľa na vývoji environmentálnych technológií s cieľom znížiť náš vplyv na životné prostredie.

Znižujeme svoju ekologickú stopu

Životné prostredie nie je spoločnosti Sony ukradnuté, a preto v Japonsku aj po celom svete spustila programy zamerané nielen na výkon jej produktov, ale aj mnohé spôsoby, ktorými sa vyrábajú.

Zobraziť viac produktov Sony s funkciami šetrnými k životnému prostrediu

Environmentálne aktivity spoločnosti Sony po celom svete

Všetky spoločnosti skupiny Sony po celom svete sa zapájajú do environmentálnych aktivít prispôsobených miestnym podmienkam.

Hľadanie nových prelomových vecí

Inováciami k zmene sveta bez ekologickej stopy

Spoločnosť Sony sa aktuálne zameriava na inovácie meniace fungovanie sveta. Vo fiškálnom roku 2017 zvýšila používanie obnoviteľnej energie, čím znížila svoj environmentálny dosah o ročnú produkciu CO2 rovnajúci sa 16 000 japonským domácnostiam s jednou rodinou.

Snímka zachytávajúca ochranu prírodných krás a čistenia ciest pre sťahovavé vtáky

Po Ázii

Ochrana prírodných krás a čistenie ciest pre sťahovavé vtáky

Snímka certifikátu prirodzeného prostredia pre zvieratá vo voľnej prírode získaného pobočkou spoločnosťou Sony v San Diegu

Severná Amerika

Certifikát prirodzeného prostredia pre zvieratá vo voľnej prírode získaný v San Diegu

Snímka prednášky „Svet biodiverzity“ neurovedca Kenichiro Mogi dopĺňajúca fotosúťaž zameranú na prírodu a živé organizmy

Japonsko

Prednáška „Svet biodiverzity“ neurovedca Kenichiro Mogi dopĺňajúca fotosúťaž zameranú na prírodu a živé organizmy

Snímka podujatia o biodiverzite zameraného na včely a pripraveného v spolupráci s dvoma neziskovými organizáciami

Európa

Podujatie o biodiverzite zamerané na včely a pripravené v spolupráci s dvoma neziskovými organizáciami

Snímka aktivít počas Svetového dňa životného prostredia v Číne a zvyšovania povedomia prostredníctvom sociálnych médií

Čína

Aktivity počas Svetového dňa životného prostredia v Číne a zvyšovanie povedomia prostredníctvom sociálnych médií

Fotografia spoločnosti Sony Inter-American, S.A. na podujatí Festi Harpia na podporu zachovania biodiverzity v roku 2017

Latinská Amerika

Spoločnosť Sony Inter-American, S.A. sa v roku 2018 znova zúčastňuje na podujatí s názvom Festi Harpia, na ktorom sa zdôrazňuje potreba zachovania biodiverzity.

Videá o environmentálnych aktivitách spoločnosti Sony

Ochrana miest na kladenie vajec oceánskych korytnačiek v Japonsku

Satelit Kunisaki v centre Oita Technology Center spoločnosti Sony Semiconductor Manufacturing Corporation pomáha pri čistení pláže Kurocuzaki už viac ako 20 rokov. Po dlhom čase tu ohrozené karety obyčajné v roku 2009 opäť začali klásť vajíčka a pokračujú v tom až dodnes.

Správa výkonného riaditeľa

S prechodom do ďalšej fázy zintenzívnime svoje ekologické iniciatívy

Ekologické iniciatívy sú v súčasnosti, kedy je prístup k ochrane životného prostredia jedným z kritérií výberu produktov zákazníkmi, jednou z najdôležitejších tém v Sony.

Sony aj naďalej pokračuje v podpore ekologických aktivít na základe nášho environmentálneho plánu nazvaného Smerujeme k nule, ktorého cieľom je nulový vplyv na životné prostredie. V záujme zintenzívnenia našich ekologických aktivít sme teraz vypracovali svoje ciele v oblasti ochrany životného prostredia pod názvom Zelený manažment 2020 (rok dosiahnutia: fiškálny rok 2020). Na ceste za dosiahnutím týchto cieľov bude celá skupina, vrátane oblasti zábavy a elektroniky, čo najlepšie využívať svoje silné stránky pri realizácii týchto aktivít.

Sony Group vstúpila do novej fázy svojich ekologických aktivít. Záväzkom Sony nie je len ponúkať produkty, služby a obsah, ktoré prinášajú skvelý používateľský zážitok a inšpirujú a uspokojujú zvedavosť našich zákazníkov po celom svete, ale aj smerovať cez naše obchodné aktivity k dosiahnutiu cieľa nulového vplyvu na životné prostredie prostredníctvom nášho environmentálneho plánu nazvaného Smerujeme k nule.

Podpis Keničira Jošidu

Keničiro Jošida

Prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Sony Corporation

Nariadenia a ďalšie informácie týkajúce sa vašej krajiny

Získajte viac informácií o nariadeniach vo vašej krajine relevantných pre produkty od spoločnosti Sony.