Spoločnosť Sony a životné prostredie

Snažíme sa nezanechať žiadnu stopu na životnom prostredí

Ekologické funkcie produktov od spoločnosti Sony

V spoločnosti Sony sa vždy snažíme znížiť vplyv na životné prostredie v našej širokej ponuke produktov. Táto snaha je viditeľná z kompaktných, ľahkých, energeticky úsporných prevedení, ktoré znižujú spotrebu zdrojov a energie, a našej snahy využívať recyklované materiály. 

Skutočná úspora energie virtuálneho sveta

Špičkový výkon konzoly PlayStation® ľuďom umožňuje prechádzať do úchvatných nových svetov. V reálnom svete však narastá potreba znižovať negatívne vplyvy na životné prostredie. Pozrite sa, ako sa úsporu energie a zdrojov snaží dosiahnuť spoločnosť Sony.

Zobraziť viac produktov Sony s funkciami šetrnými k životnému prostrediu

Environmentálne technológie od spoločnosti Sony

Spoločnosť Sony sa podieľa na vývoji environmentálnych technológií s cieľom znížiť náš vplyv na životné prostredie.

Znižujeme svoju ekologickú stopu

Životné prostredie nie je spoločnosti Sony ukradnuté, a preto v Japonsku aj po celom svete spustila programy zamerané nielen na výkon jej produktov, ale aj mnohé spôsoby, ktorými sa vyrábajú.

Zobraziť viac produktov Sony s funkciami šetrnými k životnému prostrediu

Environmentálne aktivity spoločnosti Sony po celom svete

Všetky spoločnosti skupiny Sony po celom svete sa zapájajú do environmentálnych aktivít prispôsobených miestnym podmienkam.

Hľadanie nových prelomových vecí

Inováciami k zmene sveta bez ekologickej stopy

Spoločnosť Sony sa aktuálne zameriava na inovácie meniace fungovanie sveta. Vo fiškálnom roku 2017 zvýšila používanie obnoviteľnej energie, čím znížila svoj environmentálny dosah o ročnú produkciu CO2 rovnajúci sa 16 000 japonským domácnostiam s jednou rodinou.

Aktivity počas Svetového dňa životného prostredia v Číne a zvyšovanie povedomia prostredníctvom sociálnych médií

Čína

Aktivity počas Svetového dňa životného prostredia v Číne a zvyšovanie povedomia prostredníctvom sociálnych médií

Udržateľnosť je novou tradíciou na golfovom turnaji Sony Open na Havajských ostrovoch

Severná Amerika

Udržateľnosť je novou tradíciou na golfovom turnaji Sony Open na Havajských ostrovoch

Podpora aktivity Čistenie 3 riek v Spojenom kráľovstve

Európa

Podpora aktivity Čistenie 3 riek v Spojenom kráľovstve

Menovanie za oficiálneho podporovateľa programu Medzinárodný rok zálivov za rok 2018

Japonsko

Menovanie za oficiálneho podporovateľa programu Medzinárodný rok zálivov za rok 2018

Spoločnosť Sony Inter-American, S.A. sa v roku 2018 znova zúčastňuje na podujatí s názvom Festi Harpia, na ktorom sa zdôrazňuje potreba zachovania biodiverzity.

Latinská Amerika

Spoločnosť Sony Inter-American, S.A. sa v roku 2018 znova zúčastňuje na podujatí s názvom Festi Harpia, na ktorom sa zdôrazňuje potreba zachovania biodiverzity.

Snímka projektu stromov na zber recyklovateľného odpadu

Po Ázii

Projekt stromov na zber recyklovateľného odpadu

Videá o environmentálnych aktivitách spoločnosti Sony

Ochrana miest na kladenie vajec oceánskych korytnačiek v Japonsku

Satelit Kunisaki v centre Oita Technology Center spoločnosti Sony Semiconductor Manufacturing Corporation pomáha pri čistení pláže Kurocuzaki už viac ako 20 rokov. Po dlhom čase tu ohrozené karety obyčajné v roku 2009 opäť začali klásť vajíčka a pokračujú v tom až dodnes.

Správa výkonného riaditeľa

S prechodom do ďalšej fázy zintenzívnime svoje ekologické iniciatívy

Ekologické iniciatívy sú v súčasnosti, kedy je prístup k ochrane životného prostredia jedným z kritérií výberu produktov zákazníkmi, jednou z najdôležitejších tém v Sony.

Sony aj naďalej pokračuje v podpore ekologických aktivít na základe nášho environmentálneho plánu nazvaného Smerujeme k nule, ktorého cieľom je nulový vplyv na životné prostredie. V záujme zintenzívnenia našich ekologických aktivít sme teraz vypracovali svoje ciele v oblasti ochrany životného prostredia pod názvom Zelený manažment 2020 (rok dosiahnutia: fiškálny rok 2020). Na ceste za dosiahnutím týchto cieľov bude celá skupina, vrátane oblasti zábavy a elektroniky, čo najlepšie využívať svoje silné stránky pri realizácii týchto aktivít.

Sony Group vstúpila do novej fázy svojich ekologických aktivít. Záväzkom Sony nie je len ponúkať produkty, služby a obsah, ktoré prinášajú skvelý používateľský zážitok a inšpirujú a uspokojujú zvedavosť našich zákazníkov po celom svete, ale aj smerovať cez naše obchodné aktivity k dosiahnutiu cieľa nulového vplyvu na životné prostredie prostredníctvom nášho environmentálneho plánu nazvaného Smerujeme k nule.

Podpis Keničira Jošidu

Keničiro Jošida

Prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Sony Corporation

Nariadenia a ďalšie informácie týkajúce sa vašej krajiny

Získajte viac informácií o nariadeniach vo vašej krajine relevantných pre produkty od spoločnosti Sony.