Preskočiť na obsah

Spoločnosť Sony a životné prostredie

Snažíme sa nezanechať žiadnu stopu na životnom prostredí

Ekologické funkcie produktov od spoločnosti Sony

V spoločnosti Sony sa vždy snažíme znížiť vplyv na životné prostredie v našej širokej ponuke produktov. Táto snaha je viditeľná z kompaktných, ľahkých, energeticky úsporných prevedení, ktoré znižujú spotrebu zdrojov a energie, a našej snahy využívať recyklované materiály. 

Dokonalá harmónia životného prostredia a zvuku

Domáce kino

Spoločnosť Sony sa zaviazala v rámci snahy o dosiahnutie čo najkvalitnejšieho zvuku zároveň znížiť svoj vplyv na životné prostredie a využíva čoraz viac recyklovaných plastov a efektívnejšie možnosti prepravy.

Zobraziť viac produktov Sony s funkciami šetrnými k životnému prostrediu

Environmentálne technológie od spoločnosti Sony

Spoločnosť Sony sa podieľa na vývoji environmentálnych technológií s cieľom znížiť náš vplyv na životné prostredie.

Recyklovaný plast od Sony pre udržateľnú budúcnosť

Materiál SORPLAS™ tvoria až z 99 % recyklované materiály

Vyvinuli sme materiál SORPLAS™ s cieľom prispieť k budovaniu udržateľnej spoločnosti.

Environmentálne aktivity spoločnosti Sony po celom svete

Všetky spoločnosti skupiny Sony po celom svete sa zapájajú do environmentálnych aktivít prispôsobených miestnym podmienkam.

Sony podporuje biodiverzitu v prírodnej rezervácii v Thajsku.

Po Ázii

Podpora biodiverzity v prírodnej rezervácii v Thajsku.

Spoločnosť Sony DADC v meste Southwater získala prestížne ocenenie Green Business of the Year za rok 2015

Európa

Ocenenie Green Business of the Year za rok 2015.

Digitalizáciou sa v čínskom výrobnom závode podarilo znížiť spotrebu papiera o 40 %.

Čína

Digitalizáciou sa v čínskom výrobnom závode podarilo znížiť spotrebu papiera o 40 %.

Spoločnosť Sony Korea získala ocenenie pre spoločnosť s najväčšou uhlíkovou neutralitou za rok 2015.

Japonsko/Východná Ázia

Spoločnosť Sony Korea získala ocenenie pre spoločnosť s najväčšou uhlíkovou neutralitou za rok 2015.

Turnaj 2016 Sony Open na Havaji dostal od havajskej vlády certifikát zeleného podujatia.

Severná Amerika

Turnaj 2016 Sony Open na Havaji dostal od havajskej vlády certifikát zeleného podujatia.

Spoločnosť Sony sa v roku 2016 zúčastnila podujatia Festi Harpia.

Latinská Amerika

Spoločnosť Sony Inter-American, S.A. podporuje ochranu biodiverzity a v roku 2016 sa zúčastnila podujatia s názvom Festi Harpia.

Správa výkonného riaditeľa

S prechodom do ďalšej fázy zintenzívnime svoje ekologické iniciatívy

Ekologické iniciatívy sú v súčasnosti, kedy je prístup k ochrane životného prostredia jedným z kritérií výberu produktov zákazníkmi, jednou z najdôležitejších tém v Sony.

Sony aj naďalej pokračuje v podpore ekologických aktivít na základe nášho environmentálneho plánu nazvaného Smerujeme k nule, ktorého cieľom je nulový vplyv na životné prostredie. V záujme zintenzívnenia našich ekologických aktivít sme teraz vypracovali svoje ciele v oblasti ochrany životného prostredia pod názvom Zelený manažment 2020 (rok dosiahnutia: fiškálny rok 2020). Na ceste za dosiahnutím týchto cieľov bude celá skupina, vrátane oblasti zábavy a elektroniky, čo najlepšie využívať svoje silné stránky pri realizácii týchto aktivít.

Sony Group vstúpila do novej fázy svojich ekologických aktivít. Záväzkom Sony nie je len ponúkať produkty, služby a obsah, ktoré prinášajú skvelý používateľský zážitok a inšpirujú a uspokojujú zvedavosť našich zákazníkov po celom svete, ale aj smerovať cez naše obchodné aktivity k dosiahnutiu cieľa nulového vplyvu na životné prostredie prostredníctvom nášho environmentálneho plánu nazvaného Smerujeme k nule.

Podpis Kazua Hiraiho

Kazuo Hirai

Prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Sony Corporation

Environmentálny plán spoločnosti Sony

Skupina spoločností Sony vypracovala environmentálny plán Smerujeme k nule na dosiahnutie nulového vplyvu na životné prostredie. Podrobnosti o tomto pláne sú k dispozícii na samostatnej lokalite.

Stratégia „Smerujeme k nule“

Videá o environmentálnych aktivitách spoločnosti Sony

Angry Birds - Medzinárodný deň šťastia

V rámci Medzinárodného dňa šťastia vyhláseného Organizáciou Spojených národov podporujú spoločnosť Sony Pictures a iniciatíva Angry Birds vytvorenie šťastnej planéty a opatrenia proti zmene klímy.

Bodové svetlo

Vybraté správy o významných ekologických aktivitách spoločnosti Sony.

SPRÁVA O SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI 2015

Správa o spoločenskej zodpovednosti

Správa o spoločenskej zodpovednosti informuje o kľúčových aktivitách Sony v tejto oblasti.

Nariadenia a ďalšie informácie týkajúce sa vašej krajiny

Získajte viac informácií o nariadeniach vo vašej krajine relevantných pre produkty od spoločnosti Sony.