Spoločnosť Sony a životné prostredie

Snažíme sa nezanechať žiadnu stopu na životnom prostredí

Ekologické funkcie produktov od spoločnosti Sony

V spoločnosti Sony sa vždy snažíme znížiť vplyv na životné prostredie v našej širokej ponuke produktov. Táto snaha je viditeľná z kompaktných, ľahkých, energeticky úsporných prevedení, ktoré znižujú spotrebu zdrojov a energie, a našej snahy využívať recyklované materiály. 

Nápaditosť využívajúca menej zdrojov

Inžinieri Sony odjakživa spolupracujú s filmármi. Táto spolupráca je očividná aj v modeli VENICE, ktorý si v kompaktnom vyhotovení zachováva kvalitu a odolnosť v náročných podmienkach a zároveň sa pri jeho výrobe spotrebuje menšie množstvo zdrojov.

Zobraziť viac produktov Sony s funkciami šetrnými k životnému prostrediu

Environmentálne technológie od spoločnosti Sony

Spoločnosť Sony sa podieľa na vývoji environmentálnych technológií s cieľom znížiť náš vplyv na životné prostredie.

Plný inšpirácie

Spoločnosť Sony do výkonného modelu α9 vyvinula vrstvený obrazový snímač CMOS formátu Full Frame s integrovanou pamäťou. Výsledkom toho je menší a ľahší profesionálny fotoaparát s menším počtom súčastí.

Zobraziť viac produktov Sony s funkciami šetrnými k životnému prostrediu

Environmentálne aktivity spoločnosti Sony po celom svete

Všetky spoločnosti skupiny Sony po celom svete sa zapájajú do environmentálnych aktivít prispôsobených miestnym podmienkam.

Obrázok Spoločnosť Sony bojuje za budúcnosť našich oceánov
Spoločnosť Sony bojuje za budúcnosť našich oceánov

Zamestnanci spoločnosti Sony, ktorá vo svojich produktoch a obchodných činnostiach používa plast, sú odhodlaní spoločne bojovať proti znečisteniu oceánov plastmi.

Obrázok Hľadanie nových prelomových vecí
Hľadanie nových prelomových vecí

Spoločnosť Sony Group sa snaží čo najoptimálnejšie využívať podmienky a zdroje v konkrétnych oblastiach a tým zvyšuje používanie obnoviteľnej energie.

Obrázok Japonska
Japonsko

Sony je prvou japonskou spoločnosťou, ktorá sa dostala na zoznam Climate Change A-List organizácie CDP 5 rokov po sebe.

Obrázok Európy
Európa

Inštalácia solárnych panelov v Rakúsku na podporu ochrany klímy

Obrázok Číny
Čína

Koordinované upratovanie v okolí Číny na vyčistenie oceánov od plastového odpadu

Obrázok ázijsko-pacifického regiónu
Po Ázii

Súťaž v navrhovaní ekologickej nákupnej tašky organizovaná spoločnosťou Sony v Indonézii

Obrázok Severnej Ameriky
Severná Amerika

Spoločnosti Sony predstavila najväčšiu inštaláciu solárnych panelov v Severnej Amerike

Obrázok Latinskej Ameriky
Latinská Amerika

Účasťou na festivale Festi Harpia 2019 sme upriamili pozornosť na význam biodiverzity

Environmentálne aktivity spoločnosti Sony

Propagácia filmu The Angry Birds Movie 2 na podporu kampane OSN ActNow

Angry Birds a zelené prasiatka sa spojili s Organizáciou spojených národov, aby podporili jej kampaň ActNow, ktorá občanov po celom svete vyzýva na boj proti klimatickým zmenám.

Správa výkonného riaditeľa

S prechodom do ďalšej fázy zintenzívnime svoje ekologické iniciatívy

Ekologické iniciatívy sú v súčasnosti, kedy je prístup k ochrane životného prostredia jedným z kritérií výberu produktov zákazníkmi, jednou z najdôležitejších tém v Sony.

Sony aj naďalej pokračuje v podpore ekologických aktivít na základe nášho environmentálneho plánu nazvaného Smerujeme k nule, ktorého cieľom je nulový vplyv na životné prostredie. V záujme zintenzívnenia našich ekologických aktivít sme teraz vypracovali svoje ciele v oblasti ochrany životného prostredia pod názvom Zelený manažment 2020 (rok dosiahnutia: fiškálny rok 2020). Na ceste za dosiahnutím týchto cieľov bude celá skupina, vrátane oblasti zábavy a elektroniky, čo najlepšie využívať svoje silné stránky pri realizácii týchto aktivít.

Sony Group vstúpila do novej fázy svojich ekologických aktivít. Záväzkom Sony nie je len ponúkať produkty, služby a obsah, ktoré prinášajú skvelý používateľský zážitok a inšpirujú a uspokojujú zvedavosť našich zákazníkov po celom svete, ale aj smerovať cez naše obchodné aktivity k dosiahnutiu cieľa nulového vplyvu na životné prostredie prostredníctvom nášho environmentálneho plánu nazvaného Smerujeme k nule.

Podpis Keničira Jošidu
Keničiro Jošida

Prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Sony Corporation

Nariadenia a ďalšie informácie týkajúce sa vašej krajiny

Získajte viac informácií o nariadeniach vo vašej krajine relevantných pre produkty od spoločnosti Sony.