Obrázok recyklovaného plastu SORPLAS s kamerou ZV-1F Obrázok recyklovaného plastu SORPLAS s kamerou ZV-1F

ZV-1F – zachytáva našu environmentálnu víziu

Snažíme sa nezanechať žiadnu stopu na životnom prostredí

Spoločnosť Sony je očarená krásou sveta a sleduje, v čom treba pomôcť pri ochrane Zeme. Popri tom chce tvorcom umožniť vytvárať ešte krajšie a kreatívnejšie obrazy.
Naším cieľom je, aby celá spoločnosť Sony Group dosiahla nulové emisie do roku 2040 a nulovú stopu na životnom prostredí do roku 2050. Zvyšujeme počet iniciatív zameraných na ochranu životného prostredia.
Obrázok zobrazujúci iniciatívu Road to Zero spoločnosti Sony

Produkty pre ľudí aj pre životné prostredie

Nový kryt proti vetru z recyklovaných PET fliaš0

V Sony sme rozšírili používanie recyklovaných materiálov z tela fotoaparátu aj na kryt proti vetru. Vyvinuli sme ho starostlivým testovaním výkonu kvality zvuku a účinnosti ochrany proti vetru. Je vyrobený z vláken výlučne z recyklovaných PET fliaš0, čím znižujeme svoj dopad na životné prostredie a súčasne udržiavame výkon.
Obrázok krytu proti vetru a plastovej fľaše
Ilustrácia zobrazujúca systém recyklácie, v ktorom sa plastový odpad mení na SORPLAS a používa na výrobu produktov Sony
[1] Zomletie  [2] Tvarovanie  [3] Produkty  [4] Zozbieranie z tovární/trhu

Prevedenie pre lepšiu budúcnosť s materiálom SORPLAS™

SORPLAS je vyrobený z použitých fliaš na vodu a odpadových optických diskov získaných z tovární a trhov a z patentovaného spomaľovača horenia. Používa sa v množstve produktov Sony a v externých produktoch. SORPLAS sa až tak nedegraduje, ani po niekoľkonásobnej recyklácii, takže dúfame,  že sa SORPLAS v budúcnosti bude znovu spracúvať a používať v nových produktoch.

Vysoký pomer recyklovaného obsahu, až 99 %

Podiel recyklovaných plastov v recyklovaných materiáloch využívaných v elektronike je zvyčajne iba 30 %0. Náš prevratný sírový spomaľovač horenia poskytuje výkonný plast aj pri použití 99 %2 recyklátu.

 

[1] SORPLAS
[2] Recyklovaný obsah – 99 %2 [3] Spomaľovače horenia a iné prídavné látky – 1 %


[4] Štandardný recyklovaný polykarbonát3
[5] Nový plast vyrobený z ropy – 55 %4  [6] Recyklovaný obsah – 30 %  [7] Spomaľovače horenia a iné prídavné látky – 15 %

Kruhové diagramy zobrazujúce vysoké množstvo použitého recyklátu v materiáli SORPLAS v porovnaní s typickým recyklovaným polykarbonátovým plastom so spomaľovačmi horenia

Vylepšenie kamery ZV-1F vďaka materiálu SORPLAS

Na výrobu vnútorných a vonkajších častí kamier ZV-1F používame SORPLAS0. Tento výkonný recyklovaný plast ponúka obojstrannú výhodu zlepšenia produktu a zároveň zníži dopad na životné prostredie.
Obrázok kamery ZV-1F s pripojeným krytom proti vetru a otvorenou obrazovkou displeja

SORPLAS v širokej škále našich fotoaparátov

V priebehu posledných desiatich rokov sme v našich digitálnych fotoaparátoch a digitálnych videokamerách použili približne 379 ton0 recyklovaného plastu SORPLAS.
Obrázok fotoaparátov od spoločnosti Sony s materiálom SORPLAS

Balenie pre lepšiu budúcnosť

Zníženie množstva plastu v obaloch

V rámci zníženia množstva plastu v obaloch teraz na balenie svojich produktov používame rastlinnú netkanú textíliu0 alebo papierové vrecká, keď sú materiály dostupné1, pričom sme zachovali ochranné a baliace vlastnosti.
Obrázok krabice a obalu kamery ZV-1F

Vo výrobných závodoch znižujeme svoju uhlíkovú stopu

Záber zo vzduchu na výrobný závod Sony so solárnymi panelmi

100 % obnoviteľnej energie pri výrobe kamery ZV-1F

V spoločnosti Sony znižujeme spotrebu energie nielen dizajnom našich produktov, ale aj pri výrobnom procese.Výrobné závody v Thajsku a Číne, ktoré vyrábajú kameru ZV-1F fungujú na 100 % na obnoviteľnej energii. A ani to nám nestačí: zrýchľujeme svoj plán predstaviť obnoviteľné zdroje energie v našich závodoch na celom svete.
Obrázok kamery ZV-1F s pripojeným krytom proti vetru

Vlogovacia kamera ZV-1F