Originálny zmesový materiál od spoločnosti Sony

Obal vyrobený zo 100 % papierového materiálu

Pomáhame udržiavať krásu Zeme aj pre budúce generácie

Spoločnosť Sony Group sa angažuje v rôznych aktivitách na ochranu životného prostredia. V rámci jednej z nich používa namiesto výlučných plastových obalov papierové obaly produktov.

Čo je originálny zmesový materiál od Sony?

Originálny zmesový materiál je trvanlivý papierový materiál vyvinutý spoločnosťou Sony. Je vhodný na rôzne obaly a má menší vplyv na životné prostredie ako pôvodné plasty.

Zrod originálneho zmesového materiálu

Vyrobené z trvalo udržateľných materiálov

Z rastlín s krátkym životným cyklom, menší vplyv na životné prostredie ako pri plastoch

Zatiaľ čo väčšina papierových výrobkov pochádza z viacročných stromov, v našich zmesových obaloch sa používajú rastliny s krátkym cyklom ako bambus a cukrová trstina. Výroba z rastlín s krátkym cyklom generuje menej CO2, keďže na rozdiel od ťažby dreva a starostlivosti o jeho životné cykly ich je možné pestovať, triediť a žať podľa potreby.

1. Viacročná rastlina 2. Rastlina s krátkym životným cyklom 3. Mladý strom 4. Rastúci strom 5. Prestrihávanie 6. Triedenie a žatva 7. Obdobie absorpcie CO2

Trvalá udržateľnosť prostredníctvom ekologických materiálov
Vývoj všestranných a udržateľných obalov

Produkty spoločnosti Sony sa dodávajú v rôznych baleniach rôznych tvarov.
Rovnaké materiály sa použili na výrobu prototypov, ktoré sa dali upravovať do rôznych tvarov opakovanou úpravou zloženia.

Vytvárame povedomie našimi obalmi

Redukcia výstelkových a obalových materiálov

Používanie vysokokvalitných materiálov príjemných na dotyk a vytvorených s ohľadom na životné prostredie prispieva k našim vlastným cieľom v oblasti udržateľnosti. Sme tiež presvedčení, že u našich používateľov vyvoláva väčšiu starostlivosť o životnom prostredí.

S ohľadom na celý obal

Vonkajšia škatuľa, vnútorná škatuľa, puzdrá, výstelky... všetko je 100 % originálny zmesový materiál od spoločnosti Sony.
Je to všestranný materiál, ktorý je možné lisovať a používať na rôzne účely.

Logo Sony vyrazené do papierového materiálu
Znížená spotreba tlačovej farby

Slová a text sa môžu reprodukovať razením bez použitia tlačových farieb.

Žiadne zbytočné zafarbenie

Konečný produkt je nefarbený, aby si zachoval príťažlivý organický vzhľad a navyše ponúka bezpečnejšie zaobchádzanie a menšie využitie zdrojov.

Obrázok papierového materiálu
Vytvorené s ohľadom na recykláciu

Obaly vyrobené zo zmesových materiálov je možné zberať spolu s inými papierovými materiálmi bez potreby ďalšieho triedenia, čo uľahčuje recykláciu na nový papier.

1. Recyklované na nový papier 2. Vyrobené 3. Zakúpené 4. Zbierané ako materiál 5. Spracované ako odpad

Zamerané na trvalo udržateľný obal

Súčasnosť a budúcnosť obalov

Portrét dizajnéra
Kenichi Hirose

Dizajnér
Kreatívne centrum
Sony Group Corporation

Účelom použitia tohto materiálu je zvýšiť povedomie zákazníkov o problematike životného prostredia. Napadlo nám povedať im kde, čo, ako a prečo. Pre spoločnosť Sony nie je v podstate povedomie o životnom prostredí niečo, čo by sa dalo dosiahnuť jednoducho poskytnutím produktov. Environmentálne cykly prebiehajú v závislosti od konania tých, ktorí tomuto konceptu rozumejú. Na základe tejto myšlienky sme navštívili rôzne prostredia, starostlivo vybrali suroviny a skombinovali ich tak, že sme čo najviac využili ich vlastnosti a vytvorili materiály, ktoré sú funkčne optimalizované a transformované na materiály na komunikáciu. Dúfame, že tento obal pomôže odovzdať posolstvo ľuďom.