Xperia: na ceste k udržateľnosti 

Pozrite si, ako Sony a Xperia pracujú na tom, aby sme všetko mohli robiť udržateľnejšie.

Logo Road to Zero
Stratégia Road to Zero spoločnosti Sony Group

V Sony si uvedomujeme, že ak máme ako veľká spoločnosť fungovať, životné prostredie musí byť v dobrom stave. Preto sme vytvorili globálny environmentálny plán Road to Zero, v rámci ktorého chceme do roku 2050 dosiahnuť nulovú environmentálnu stopu naprieč životným cyklom produktov aj obchodnými aktivitami.

Zelený manažment 2025

Sony sa snaží o nulovú environmentálnu stopu do roku 2050, a tak si každých 5 rokov dáva strednodobé environmentálne ciele. Tie sa týkajú celého životného cyklu produktov a orientujú sa na klimatické zmeny, zdroje, chemické látky a biodiverzitu. V poslednom súbore cieľov, Zelený manažment 2025, plánuje redukovať plastové obaly nových malých produktov a pokračovať tak v snahe o ich úplné eliminovanie.

Logo Zeleného manažmentu 2025
Malá skúmavka s bielymi plastovými granulami vedľa kôpok čiernych a bielych plastových granúl
SORPLAS™, recyklovaný plast so zníženou horľavosťou od Sony

V roku 2011 spoločnosť Sony začala používať recyklovaný plast SORPLAS (Sustainable Oriented Recycled Plastic) so zníženou horľavosťou, vytvorený patentovanou zmiešavacou technológiou. Tá spája originálny spomaľovač horenia bez halogénov a fosforu (tiež vyrobený vlastným procesom Sony) s odpadovými plastmi (polykarbonátovou živicou) z rôznych zdrojov.

Nový prístup k baleniu

Environmentálne problémy, ako znečistenie oceánov, za posledné roky len zdôraznili potrebu zredukovať jednorazové plasty. V Sony už nejaký čas pracujeme na odstránení plastov z balenia a v roku 2021 sme to ako prví v odvetví zrealizovali pri smartfóne Xperia PRO-I. Jeho balenie neobsahuje žiadne plasty – plastové komponenty boli buď vynechané, alebo nahradené papierovými.

Balenie produktu Xperia
Smartfón Xperia robíme udržateľnejším

Okrem globálnych environmentálnych plánov spoločnosti Sony implementujeme aj rad iniciatív v oblasti udržateľnosti zameraných konkrétne na smartfón Xperia.

Vývojový diagram o redukcii plastov v balení smartfónu Xperia od roku 2018 do uvedenia modelu Xperia PRO-I v roku 2021
Eliminácia plastov z balenia smartfónu Xperia

Aj keď sa o zredukovanie environmentálnej stopy balenia smartfónu Xperia usilujeme už niekoľko rokov, zo začiatku sme dokázali nahradiť len väčšie plastové časti balenia papierovými. Preto v balení modelu Xperia z roku 2018 zostalo ešte 27 % plastov. Naše procesy sa však časom vyvinuli, takže teraz plasty dokážeme odstrániť aj z tých najmenších častí a konečne priniesť balenie smartfónu Xperia PRO-I úplne bez plastov.

Uprednostňovanie udržateľnejšieho papiera

Okrem toho, že sa snažíme zredukovať využívanie vzácnych zdrojov papiera, pri jeho nákupe dbáme o to, aby bol udržateľný, napr. mal certifikáciu FSC alebo bol recyklovaný. Celulózové priehradky v balení smartfónov sú vyrobené z odpadového papiera, ktorý sa nedá zrecyklovať na iné produkty. Tým, že sme zvolili surovinu, ktorá sa farebne zhoduje s vonkajšou škatuľou, netreba ju bieliť ani farbiť – stačí ju len vytvarovať.

Kôpka pokrčeného papiera

Ak si chcete pozrieť toto video, prijmite súbory cookie na stránke YouTube

Do preferencií súborov cookie sa dostanete v spodnej časti stránky a povoľte „funkčné“ súbory cookie na stránke YouTube.

Balenie bez plastov

V tomto videu náš dizajnový inžinier v oblasti balenia Tomojuki Nišizaki hovorí o tom, ako sme pri smartfóne Xperia PRO-I dosiahli balenie bez plastov.

Menšie balenie

V rámci snahy o väčšiu udržateľnosť bolo kľúčové aj to, že sa nám balenie modelov Xperia z roku 2022 podarilo oproti predchádzajúcim modelom zmenšiť o 50 %. Tým sa znížila prepravná hmotnosť a následne emisie CO₂ počas prepravy až o 36 % na kus.

Obrázok porovnávajúci balenie smartfónu Xperia 1 IV s jeho predchodcom – toto balenie je o 50 % menšie
Ilustrácia nabíjačky a kábla USB prečiarknutá zelenou a k tomu ikona planéty Zem a smartfónu Xperia
Spoločne vytvárame udržateľnú spoločnosť

Okrem interných iniciatív v Sony nabádame aj svojich obchodných partnerov, spotrebiteľov a iné zainteresované osoby, aby konali a spoločne s nami pomohli vybudovať udržateľnejšiu spoločnosť. K smartfónom Xperia už napríklad nedávame nabíjačky ani káble USB, keďže väčšina zákazníkov ich má, a zákazníkov so smartfónom Xperia prosíme, aby jeho balenie zrecyklovali.