Xperia™: Smerujeme k udržateľnosti

Pozrite si, ako Sony a Xperia pracujú na tom, aby sme všetko mohli robiť udržateľnejšie.

Náš záväzok k prostrediu

Pokračujeme v rôznych zmenách, aby sme dosiahli svoj cieľ Road to Zero na pomoc prostrediu. 

Ak si chcete pozrieť toto video, prijmite súbory cookie na stránke YouTube

Do preferencií súborov cookie sa dostanete v spodnej časti stránky a povoľte „funkčné“ súbory cookie na stránke YouTube.

Logo Road to Zero
Stratégia Road to Zero spoločnosti Sony Group

V Sony si uvedomujeme, že ak máme ako veľká spoločnosť fungovať, životné prostredie musí byť v dobrom stave. Preto sme vytvorili globálny environmentálny plán Road to Zero, v rámci ktorého chceme do roku 2050 dosiahnuť nulovú environmentálnu stopu naprieč životným cyklom produktov aj obchodnými aktivitami.

Zelený manažment 2025

Sony sa snaží o nulovú environmentálnu stopu do roku 2050, a tak si každých 5 rokov dáva strednodobé environmentálne ciele. Tie sa týkajú celého životného cyklu produktov a orientujú sa na klimatické zmeny, zdroje, chemické látky a biodiverzitu. V poslednom súbore cieľov, Zelený manažment 2025, plánuje redukovať plastové obaly nových malých produktov a pokračovať tak v snahe o ich úplné eliminovanie.

Logo Zeleného manažmentu 2025
Malá skúmavka s bielymi plastovými granulami vedľa kôpok čiernych a bielych plastových granúl
Originálny recyklovaný plast SORPLAS™ od spoločnosti Sony

V roku 2011 spoločnosť Sony začala používať udržateľný recyklovaný plast (SORPLAS).Tento recyklovaný plast s vlastnosťami spomaľujúcimi horenie, ktoré sa vyžadujú v spotrebnej elektronike, vznikol vďaka patentovanej technológii zmiešavania. V tomto jedinečnom procese sa kombinuje originálny, nehalogénny a nefosforový spomaľovač horenia – vyrobený procesom, ktorý vytvorila spoločnosť Sony – a plast (polykarbonátová živica) z rôznych zdrojov.

Smartfón Xperia robíme udržateľnejším

Okrem globálnych environmentálnych plánov spoločnosti Sony implementujeme aj rad iniciatív v oblasti udržateľnosti zameraných konkrétne na smartfón Xperia.

Viac recyklovaných častí, menší dopad na planétu

Aby sme pomohli znížiť ekologickú stopu v našich zariadeniach, na výrobu mnohých kľúčových komponentov sme použili "SORPLAS™". Dokonca sme ho použili na výrobu celého tela štýlového krytu so stojanom.

Záber spredu na smartfón Xperia 10 V vo fialovom štýlovom kryte s výberom farieb fialová, zelená, biela a čierna za ním
Obrázok materiálov na sklenenom tanieri, obsahuje drevo, papier a rastlinné vlákna
Odolný, spoľahlivý a udržateľný 

Originálny zmesový materiál je odolný papierový materiál vyrobený z rastlín s krátkym cyklom rastu, napríklad z bambusu, vlákien cukrovej trstiny a použitého recyklovaného papiera.Rastliny s krátkym cyklom generujú menej CO2, keďže na rozdiel od ťažby dreva a starostlivosti o jeho životné cykly sa dajú pestovať, triediť a žať podľa potreby.

Spoznajte "originálny zmesový materiál"

V obaloch smartfónov sme v roku 2023 prešli na originálny zmesový materiál. Používanie 100 % papierových materiálov prispieva k dosahovaniu našich cieľov a pomáha tvoriť širšiu environmentálnu informovanosť našich používateľov.

Obrázok prednej a zadnej časti obalu smartfónu Xperia, vyrobeného z originálneho zmesového materiálu na bielom pozadí
Vývojový diagram o redukcii plastov v balení smartfónu Xperia od roku 2018 do uvedenia modelu Xperia PRO-I v roku 2021
Eliminácia plastov z balenia smartfónu Xperia

Aj keď sa o zredukovanie environmentálnej stopy balenia smartfónu Xperia usilujeme už niekoľko rokov, zo začiatku sme dokázali nahradiť len väčšie plastové časti balenia papierovými. Preto v balení modelu Xperia z roku 2018 zostalo ešte 27 % plastov. Naše procesy sa však časom vyvinuli, takže teraz plasty dokážeme odstrániť aj z tých najmenších častí a konečne priniesť balenie smartfónu Xperia PRO-I úplne bez plastov.

Uprednostňovanie udržateľnejšieho papiera

Okrem toho, že sa snažíme zredukovať využívanie vzácnych zdrojov papiera, pri jeho nákupe dbáme o to, aby bol udržateľný, napr. mal certifikáciu FSC alebo bol recyklovaný. Celulózové priehradky v balení smartfónov sú vyrobené z odpadového papiera, ktorý sa nedá zrecyklovať na iné produkty. Tým, že sme zvolili surovinu, ktorá sa farebne zhoduje s vonkajšou škatuľou, netreba ju bieliť ani farbiť – stačí ju len vytvarovať.

Kôpka pokrčeného papiera

Ak si chcete pozrieť toto video, prijmite súbory cookie na stránke YouTube

Do preferencií súborov cookie sa dostanete v spodnej časti stránky a povoľte „funkčné“ súbory cookie na stránke YouTube.

Balenie bez plastov

V tomto videu náš dizajnový inžinier v oblasti balenia Tomojuki Nišizaki hovorí o tom, ako sme pri smartfóne Xperia PRO-I dosiahli balenie bez plastov.

Spoločne vytvárame udržateľnú spoločnosť

Okrem interných iniciatív v Sony nabádame aj svojich obchodných partnerov, spotrebiteľov a iné zainteresované osoby, aby konali a spoločne s nami pomohli vybudovať udržateľnejšiu spoločnosť. K smartfónom Xperia už napríklad nedávame nabíjačky ani káble USB, keďže väčšina zákazníkov ich má, a zákazníkov so smartfónom Xperia prosíme, aby jeho balenie zrecyklovali.

Ilustrácia nabíjačky a kábla USB prečiarknutá zelenou a k tomu ikona planéty Zem a smartfónu Xperia