Udržateľnosť znie skvele

Zvuk od spoločnosti Sony ohľaduplný k životnému prostrediu

V rámci svojich iniciatív Road to Zero a Zelený manažment 2025 má spoločnosť Sony za cieľ znížiť množstvo panenského plastu použitého na produkt o 10 % v porovnaní s fiškálnym rokom 2018. V oblasti zvukových produktov sa už vyše 10 rokov venujeme zlepšovaniu výkonu recyklovaných materiálov a ich využívaniu v našich modeloch.

Naše neustále úsilie o špičkový zvuk a udržateľnosť

Prekonávanie akustických výziev s recyklovanými materiálmi

Prvotné recyklované plasty mali horšiu kvalitu zvuku ako panenské plasty a boli potrebné roky úsilia a inovácie, aby recyklované plasty dosiahli výkon zodpovedajúci našim prísnym požiadavkám.

Komerčne úspešný reproduktorový panel s recyklovanými materiálmi

Po testovaní rôznych kombinácií recyklovaných materiálov a prímesí a opakovanom vyhodnocovaní prototypov sa nám v roku 2016 podarilo vyvinúť recyklovaný plast s akustickým výkonom na úrovni panenského plastu. Prvým uplatnením tohto plastu boli najmä vnútorné súčasti našich reproduktorových panelov, napr. HT-XT2 a HT-NT5.

Zavedenie recyklácie do dizajnu našich produktov

Po mnohých skúškach a prototypoch sa tieto recyklované plasty použili v širokej škále produktov vrátane ich využitia pre vnútorné časti v niektorých našich televízoroch a vysokovýkonných zvukových systémoch, ako je napríklad MHC-V13.

Vývoj inovatívnych recyklovaných plastov

Neustále vyvíjame nové recyklované plasty s cieľom ďalej zlepšovať ich vlastnosti a rozširovať využiteľnosť recyklovaných materiálov v dizajne našich produktov.

Naším najnovším úspechom v oblasti vývoja je nový recyklovaný plastový materiál, ktorý spĺňa požiadavky na zníženú horľavosť, farebnú stabilitu a akustický výkon, vďaka čomu je vhodný pre ešte širšiu škálu súčastí v našich budúcich zvukových produktoch.

Ilustrácia vysvetľujúca zníženú horľavosť
Nový recyklovaný plast so zníženou horľavosťou

Pri recyklovaných materiáloch je veľkou výzvou zníženie horľavosti, ktoré sa vyžaduje pri elektrických produktoch. Náš nový recyklovaný plast sa vyznačuje mimoriadne zníženou horľavosťou a zároveň značným využitím recyklovaného materiálu.

Farebná konzistentnosť a variácia

Produkty majú mať vizuálne príťažlivý dizajn bez toho, aby došlo k zníženiu ich kvality a výkonu. Pri recyklovaných plastoch je však veľkou výzvou farebná konzistentnosť. Vyvíjame nové recyklované plasty z homogénneho materiálu, vďaka čomu sa dajú ľahko zafarbiť na konzistentný farebný odtieň a zároveň umožňujú rôzne farebné variácie pri budúcich produktoch.

Obrázok recyklovaných materiálov v Petriho miske
Obrázok produktu zapínaného pomocou diaľkového ovládača
Na ceste k zvuku vysokej kvality

Rôzne materiály majú rôzny zvuk. Pri zavádzaní nových recyklovaných plastov do produktov je kľúčové zabezpečiť, aby bol zvuk týchto plastov čo najbližšie k zvuku existujúcich materiálov. Projektovaním akustiky a štruktúry pri súčasnom opakovanom vyhodnocovaní kvality zvuku rôznych materiálov sa nám podarilo dosiahnuť rovnakú kvalitu zvuku, akú poskytujú existujúce materiály.

Výroba basového reproduktora pre HT-S400

Nový recyklovaný plast sa použil v basovom reproduktore v zadnom paneli modelu HT-S400. Táto súčasť musí mať zníženú horľavosť, a preto je ideálna na uplatnenie nového materiálu.

Technická stránka vnútorných častí SRS-XE200 a SRS-XE300

Na výrobu vnútorných častí nových bezdrôtových reproduktorov SRS-XE200 a SRS-XE300 bol tiež použitý recyklovaný plast.

Podpora udržateľnosti zvuku od spoločnosti Sony

Budeme ďalej vyvíjať recyklované plasty, ktoré poskytujú zvuk vysokej kvality, a zvyšovať využitie recyklovaných materiálov v širokej škále našich domácich a prenosných zvukových produktov. Naša neustála inovácia vám prinesie špičkové produkty vyrobené s ohľadom na životné prostredie.

Rozhovory

Juko Fudžihira – portrét
Juko Fudžihira

Oddelenie technológií Home Product, obchodná divízia Home Product, obchodná skupina Home Entertainment & Sound Products, Sony Corporation

Na využívaní recyklovaných plastov v domácich zvukových zariadeniach pracujeme zhruba od roka 2010. Ich výkon sme zlepšili na úroveň zhodnú s výkonom panenských plastov, pričom sme zároveň pracovali na aspektoch dizajnu s cieľom umožniť využitie týchto recyklovaných plastoch v skutočných produktoch. V roku 2016 sme vyvinuli recyklovaný plast, ktorý sa využíva pre vnútorné súčasti v našich produktoch a zároveň zohľadňuje kvalitu zvuku.

Na ďalšie rozšírenie využitia recyklovaných plastov však bolo potrebné zväčšiť rozsah ich uplatnenia. Nový materiál, ktorý sme vyvinuli pri tejto príležitosti, má zníženú horľavosť. Naším úsilím vo fáze vývoja bolo priblížiť sa čo najviac ku kvalite zvuku materiálov, ktoré sme používali predtým. Na základe skúmania mnohých konfigurácií, opakovaného vytvárania prototypov a testovania sily sa nám podarilo vytvoriť materiál, ktorý vyhovel požiadavkám na kvalitu zvuku a fyzické vlastnosti produktu.

Tomoja Kato

Oddelenie technológií Home Product, obchodná divízia Home Product, obchodná skupina Home Entertainment & Sound Products, Sony Corporation

Tomoja Kato – portrét

Najskôr sme vyvinuli recyklovaný plast so zameraním na zvuk samotného materiálu. Zvuk reproduktorov vyrobených z recyklovaného plastu sme opakovane testovali a zároveň menili konfigurácie, pričom naším cieľom bolo vytvoriť materiál s dobrým zvukom bez nepríjemných alebo nečistých tónov.

Konečný recyklovaný plast sa ukazuje ako tichší než panenský plast. Aj po dosiahnutí konečného recyklovaného plastu bolo potrebné prijať rôzne dizajnové opatrenia na to, aby sa mohol použiť v produktoch. V záujme dosiahnutia náležitého zvuku pri tvarovaní tohto plastu do súčastí napríklad optimalizujeme hrúbku tvarovanej platne, rebrovej štruktúry a ďalších prvkov tak, aby sa regulovala rezonancia. Okrem toho bola budiaca jednotka navrhnutá tak, aby pôsobila ľahkým dojmom. Vďaka týmto opatreniam teraz počuť jednotlivé zvuky, ktoré boli predtým skryté, čo vedie k vyššiemu zvukovému rozlíšeniu.