Výber zvuku pre prostredie

Navrhnutý pre budúcnosť

Audio produkty Sony sú navrhnuté pre výnimočný zvuk a nezabudli sme pritom na prostredie.
V našich cieľoch Zelený manažment 2025 sa snažíme o zníženie spotreby nových plastov v dizajnoch všetkých našich produktov a obalov.

Ekologické produkty 

Zvuk a životné prostredie berieme vážne

Domáce zvukové zariadenia Sony využívajú recyklované plasty kvôli zníženiu objemu použitého nového plastu.
Výber materiálu ovplyvňuje hlavne kvalitu zvuku, takže sme roky strávili vývinom jedinečného recyklovaného plastu, ktorý je ekologický a zároveň pomocou neho dokážeme vytvoriť zvukové zariadenia vysokej kvality.

Vývoj recyklovaného plastu

Náš recyklovaný plast sa získava z diskov a fliaš na vodu.
Z vyzbieraného plastu sa odstránia všetky povrchové vrstvy a potom sa používa ako základný materiál. V snahe o nekompromisnú kvalitu zvuku sme otestovali širokú škálu kombinácií, aby sme zistili najlepšie možné riešenie pre zvukové zariadenia.

[1] Disky  [2] Fľaše na vodu  [3] Drvenie  [4] Recyklovaný polykarbonátový plast  [5]  Primiešanie nových plastov, iných aditív  [6] Pelety

Ilustrácia reproduktorového panelu nad stĺpcovým diagramom, ktorý zobrazuje zníženie objemu nového plastu o 65 %.
Znižovanie objemu nových plastov v reproduktorových paneloch

V našom novom reproduktorovom paneli sa v rôznych komponentoch využíva recyklovaný plast. Výsledkom toho sa využíva asi o 65 % menej nového plastu, než v predchádzajúcom modeli.

[1] Model 2021  [2] Model 2024

Recyklovaná látka

V našich produktoch BRAVIA Theatre Bar 9 a BRAVIA Theatre Quad používame látku recyklovanú z PET fliaš.
Materiál sme starostlivo vybrali tak, aby sme zachovali optimálnu kvalitu zvuku, dizajn, textúru a farbu.

Ekologické balenie

Pracujeme na znížení objemu plastu použitého v obale využívaním recyklovaných papierových materiálov, napr. výplne a vložiek a použitím papierových držiakov.

Zníženie nových plastov v nových krabiciach na soundbar

V obalovom kartóne našich nových reproduktorových panelov sa využíva asi o 95 % menej nového plastu, než v predchádzajúcom modeli. Taktiež sme znížili množstvo tlače, vďaka čomu sa objem použitého atramentu znížil o 60 %. Cieľom je, aby obaly boli ekologické, odolné a mali nádherný dizajn bez obmedzenia funkčnosti.

[1] Model 2021  [2] Model 2024

Ilustrácia obalu reproduktorového panelu a stĺpcového diagramu, ktorý zobrazuje zníženie objemu nových plastov o 65 %.
Obrázok prírodných obalových materiálov vľavo a obalu spoločnosti Sony vpravo.
Originálny zmesový materiál spoločnosti Sony

Pri výrobe obalu reproduktorov HT-AX7 používame čoraz viac nášho papierového materiálu, originálneho zmesového materiálu, ktorý berie ohľad na životné prostredie. Originálny zmesový materiál je papierový materiál vyrobený z bambusu, vlákien cukrovej trstiny a použitého papiera, ktorý berie ohľad na životné prostredie.

Rozhovor s developerom

Portrét účastníčky rozhovoru, Juko Fudžihirovej.
Juko Fudžihira

Spoločnosť Sony Corporation, Obchodná skupina Home Entertainment & Sound Products,
Divízia Acoustic Design, Design Dept. 2

Na využívaní recyklovaných plastov v domácich zvukových zariadeniach pracujeme zhruba od roka 2010. Ich výkon sme zlepšili na úroveň zhodnú s výkonom panenských plastov, pričom sme zároveň pracovali na aspektoch dizajnu s cieľom umožniť využitie týchto recyklovaných plastoch v skutočných produktoch. V roku 2016 sme vyvinuli recyklovaný plast, ktorý sa využíva pre vnútorné súčasti v našich produktoch a zároveň zohľadňuje kvalitu zvuku.

 Na ďalšie rozšírenie využitia recyklovaných plastov však bolo potrebné zväčšiť rozsah ich uplatnenia. Nový materiál, ktorý sme vyvinuli pri tejto príležitosti, má zníženú horľavosť. Naším úsilím vo fáze vývoja bolo priblížiť sa čo najviac ku kvalite zvuku materiálov, ktoré sme používali predtým. Na základe skúmania mnohých konfigurácií, opakovaného vytvárania prototypov a testovania sily sa nám podarilo vytvoriť materiál, ktorý vyhovel požiadavkám na kvalitu zvuku a fyzické vlastnosti produktu.