ID článku : 00253751 / Naposledy upravené : 18.11.2020Tlač

Ako riešiť problém s nepretržitým reštartovaním televízorov Android TV od spoločnosti Sony z roku 2020

  Ak zákazník nepoužíva aplikáciuHbbTV a problém pretrváva aj po vyskúšaní krokov v článku, odporučte mu deaktivovať HbbTV.

  Reštartuje sa váš televízor Android TV od spoločnosti Sony z roku 2020 nepretržite?

  Ak sa váš televízor Android TV od spoločnosti Sony nepretržite reštartuje, inými slovami uviazol v uzavretom cykle reštartovania, pravdepodobne budete musieť vykonať vynútené obnovenie výrobných nastavení.

  Problém s nepretržitým reštartovaním môže nastať, keď po aktualizácii firmvéru dôjde k zlyhaniu softvéru televízora a vy nemôžete vykonať štandardné obnovenie výrobných nastavení.

  Ak sa váš televízor začne nepretržite reštartovať, zobrazí sa nasledujúca úvodná obrazovka:

  Reštartovanie systému Marshmallow

  Ako vykonať vynútené obnovenie výrobných nastavení pomocou tlačidiel televízora

  VAROVANIE: Vynútené obnovenie výrobných údajov odstráni všetky vlastné nastavenia televízora vrátane prevzatých aplikácií, systémových údajov, zoradenia kanálov a nastavení bezdrôtovej siete. Demonštračné údaje pre maloobchod na modeloch Zh8budú sa vymažú aj z interného úložiska. Ak máte prístup do ponuky televízora, namiesto toho vykonajte obnovenie výrobných údajov.

  Pred spustením vynúteného obnovenia výrobných nastavení

  • Tento postup si môže vyžadovať prítomnosť dvoch osôb.
  • Umiestnenie tlačidiel sa bude v závislosti od modelu televízora líšiť.
  • Po vykonaní vynúteného obnovenia výrobných nastavení budete pravdepodobne môcť obnoviť niektoré údaje aplikácie , ak sú aplikácie synchronizované s vaším účtom Google™. Kroky na synchronizáciu aplikácií sa líšia v závislosti od možností ponuky televízora:
   • HOME (Domov)Settings (Nastavenia)Preferencie zariadenia alebo Accounts & Sign-In (Účty a prihlásenie)GoogleChoose synced apps (Vybrať synchronizované aplikácie) → Vyberte položky, ktoré chcete synchronizovať s účtom → Sync now (Synchronizovať teraz).
   • HOME (Domov)Settings (Nastavenia)GoogleVyberte synchronizované aplikácie v rámci položky Sync (Synchronizovať) → Vyberte položky, ktoré chcete synchronizovať s účtom → Sync now (Synchronizovať teraz).
   • HOME (Domov)Settings (Nastavenie)Personal (Osobné)GoogleVyberte synchronizované aplikácie v rámci položky Sync (Synchronizovať) → vyberte položky, ktoré chcete synchronizovať s účtom → Sync now (Synchronizovať teraz).

  Ako vykonať vynútené obnovenie výrobných údajov

  Najskôr zistite, koľko tlačidiel je na televízore. Tento odkaz vám pomôže identifikovať umiestnenie tlačidla/tlačidiel vášho televízora.

  1. Na televízore sa nachádza iba jedno tlačidlo: Tlačidlo (Power (Napájanie)) sa nachádza v spodnej časti televízora v strede alebo na ľavej strane.
  2. Na televízore sa nachádzajú tri tlačidlá: Tlačidlá sa nachádzajú v závislosti od modelu na pravej alebo ľavej strane televízora alebo na jeho zadnej strane.

  Ak tlačidlá na televízore nenájdete, pozrite si príručku televízora. Príručky sú zverejnené na stránke podpory vášho modelu.


  Postupujte podľa pokynov v závislosti od počtu tlačidiel na vašom televízore.

  Typ A: Na modeli vášho televízora sa nachádza iba jedno tlačidlo

  Typ B: Na modeli vášho televízora sa nachádzajú tri tlačidlá


  I've performed a forced factory data reset, and I'm unable to tune the satellite

  Ak máte po obnovení výrobných nastavení problémy s ladením satelitu, navštívte nášho sprievodcu ladením satelitu alebo si pozrite toto video:

  Pokiaľ si s ladením nebudete vedieť poradiť ani potom, kontaktujte nás.

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite