ID článku : 00192297 / Naposledy upravené : 07.12.2020

Ako naladím alebo opakovane naladím môj televízor Android TV od spoločnosti Sony (sprievodca ladením príjmu analógového/káblového/pozemného vysielania)?

  Nižšie uvedený postup sa vzťahuje na všetky televízory Android od spoločnosti Sony. V závislosti od modelu televízora sa však môžu vyskytnúť malé rozdiely medzi rozložením diaľkového ovládania a rozhraním ponuky.
  Ak budete v ktoromkoľvek bode potrebovať ďalšie usmernenia, môžete získať viac informácií v príručke pomocníka, ktorá je zabudovaná v televízore, alebo prostredníctvom navigácie na Support-page (stránku podpory) vášho modelu televízora.

   Smerové tlačidlá diaľkového ovládača  Smerové tlačidlá diaľkového ovládača
  Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači sa môžete pohybovať v ponuke televízora. Možnosti vyberiete stlačením tlačidla „plus“. Toto tlačidlo má okrúhly tvar a nachádza sa v strede kruhovej oblasti ponuky diaľkového ovládača.

  Analógové ladenie

  1. Stlačte tlačidlo [HOME] na diaľkovom ovládači.

  2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia), ktorá sa nachádza v dolnej časti domovskej obrazovky.
   Smerové tlačidlá diaľkového ovládača

  3. Vyberte položky Channel Setup (Nastavenie kanálov) → Analogue Setup (Analógové nastavenie) → Analogue Auto Tuning (Analógové automatické ladenie).

  4. Pri otázke „Do you want to start Auto Tuning?“ (Chcete spustiť automatické ladenie?) vyberte možnosť Yes (Áno).

  Televízor teraz spustí ladenie. Po jeho dokončení sa objaví správa s potvrdením.

   

  Digitálne ladenie

  1. Stlačte tlačidlo [HOME] na diaľkovom ovládači.

  2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia), ktorá sa nachádza v dolnej časti domovskej obrazovky.
   Smerové tlačidlá diaľkového ovládača

  3. Vyberte položky Channel Setup (Nastavenie kanálov) → Digital Setup (Digitálne nastavenie) → Digital Tuning (Digitálne ladenie) → Digital Auto Tuning (Digitálne automatické ladenie).

  4. Pri otázke „Do you want to start Auto Tuning?“ (Chcete spustiť automatické ladenie?) vyberte možnosť Yes (Áno).

  5. Vyberte si položku Antenna (Anténa) alebo Cable (Kábel).
   Keď si vyberiete položku Antenna (Anténa), v tomto bode sa spustí automatické ladenie.

  6. Ak si v predchádzajúcom kroku vyberiete položku Cable (Kábel), tak sa teraz zobrazí ponuka pre ladenie príjmu káblového vysielania.
   Máte možnosť manuálne nastaviť položky Scan Type (Typ vyhľadávania), Frequency (Frekvencia) alebo Network ID (ID siete) podľa konkrétnych sieťových parametrov, ktoré ste dostali od vášho poskytovateľa vysielania.

   Ak ste nič nedostali, odporúčame vám použiť predvolené nastavenia:

   Scan type (Typ vyhľadávania): Quick scan (Rýchle vyhľadávanie)
   Frequency (Frekvencia): Auto (Automaticky)
   Network ID (ID siete): Auto (Automaticky)
   Operator (Operátor): Vyberte zo zoznamu názov vášho poskytovateľa vysielania

   Ak sa pri vyhľadávaní nenájdu niektoré alebo všetky kanály, môžete vyskúšať zmeniť nastavenie položky Scan Type (Typ vyhľadávania) na Full scan (Úplné vyhľadávanie).
   DÔLEŽITÉ: Ak pri ladení televízora vyberiete položku „Full scan“ (Úplné vyhľadávanie), môže to trvať hodinu alebo dlhšie.

   POZNÁMKA: Ak máte problémy s postupom ladenia príjmu káblového vysielania, overte si informácie u svojho operátora, pretože môže používať odlišné nastavenia.

  7. Pokračujte výberom položky Start (Spustiť).

  Televízor teraz spustí ladenie. Po jeho dokončení sa objaví správa s potvrdením.
  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite