ID článku : 00192348 / Naposledy upravené : 23.09.2021

Ako naladím alebo opakovane naladím môj televízor LCD od spoločnosti Sony (sprievodca ladením príjmu analógového/káblového/pozemného vysielania)?

  POZNÁMKY:

  • Nižšie uvedený postup sa vzťahuje na všetky televízory LCD od spoločnosti Sony (okrem televízorov Android TV). V závislosti od modelu televízora sa však môžu vyskytnúť malé rozdiely medzi rozložením diaľkového ovládania a rozhraním ponuky.
  • Ak budete v ktoromkoľvek bode potrebovať ďalšie usmernenia, môžete získať viac informácií v príručke pomocníka, ktorá je zabudovaná v televízore, alebo prostredníctvom navigácie na Support-page (stránku podpory) vášho modelu televízora.
  • Na navigáciu používajte nižšie uvedené tlačidlá diaľkového ovládača.

   Smerové tlačidlá diaľkového ovládača Smerové tlačidlá diaľkového ovládača
   Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači sa môžete pohybovať v ponuke televízora. Možnosti vyberiete stlačením tlačidla „plus“. Toto tlačidlo má okrúhly tvar a nachádza sa v strede kruhovej oblasti ponuky diaľkového ovládača.

  Analógové ladenie

  1. Stlačte tlačidlo MENU alebo HOME na diaľkovom ovládači.

   Obraz

  2. Vyberte si jednu z nižšie uvedených možností – tú, ktorá najlepšie zodpovedá štruktúre ponuky nachádzajúcej sa v televízore:

   Možnosť A
   Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte položky Settings (Nastavenia) → Analogue Setup (Analógové nastavenie) → Analogue Auto Tuning (Analógové automatické ladenie) alebo Auto Tuning (Automatické ladenie).  

   Obraz


   Možnosť B
   Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte položky Settings (Nastavenia) → System Settings (Nastavenia systému) alebo Set-up (Nastavenie) → Channel set-up (Nastavenie kanálov) → Analogue Setup (Analógové nastavenie) → Analogue Auto Tuning (Analógové automatické ladenie) alebo Auto Tuning (Automatické ladenie).

  3. Pri otázke Do you want to start Auto Tuning? (Chcete spustiť automatické ladenie?), vyberte položku Yes (Áno) a potvrďte stlačením tlačidla Obraz.
  4. Televízor teraz spustí ladenie. Po jeho dokončení sa objaví správa s potvrdením.

   

  Digitálne ladenie

  1. Skontrolujte, či je kábel antény správne pripojený k televízoru.
   Nižšie uvedená schéma je vzorový obrázok pripojení pre pozemné/káblové vysielanie. Podrobnosti alebo akékoľvek ďalšie informácie o pripojení antény nájdete v príručke dodanej s televízorom.

   Obraz

  2. Zapnite televízor.

  3. Stlačte tlačidlo MENU alebo HOME na diaľkovom ovládači.
   Obraz

  4. Vyberte si jednu z nižšie uvedených možností – tú, ktorá najlepšie zodpovedá štruktúre ponuky nachádzajúcej sa v televízore:

   Možnosť A
   Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte položky Settings (Nastavenia) → Digital set-up (Digitálne nastavenie) → Digital Auto Tuning (Digitálne automatické ladenie) alebo Auto Tuning (Automatické ladenie).

   Obraz

   Možnosť B
   Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte položky Settings (Nastavenia) → System Settings (Nastavenia systému) alebo Set-up (Nastavenie) → Channel set-up (Nastavenie kanálov) → Digital set-up (Digitálne nastavenie) → Digital Auto Tuning (Digitálne automatické ladenie) alebo Auto Tuning (Automatické ladenie).

   Obraz

  5. Pri otázke Do you want to start Auto Tuning? (Chcete spustiť automatické ladenie?), vyberte položku Yes (Áno) alebo OK a potvrďte stlačením tlačidla Obraz.

   Obraz

  6. Vyberte si položku Antenna (Anténa) alebo Cable (Kábel).
   Keď si vyberiete položku Antenna (Anténa), v tomto bode sa spustí automatické ladenie.

  7. Ak si v predchádzajúcom kroku vyberiete položku Cable (Kábel), tak sa teraz zobrazí ponuka pre ladenie príjmu káblového vysielania.
   Máte možnosť manuálne nastaviť položky Scan Type (Typ vyhľadávania), Frequency (Frekvencia) alebo Network ID (ID siete) podľa konkrétnych sieťových parametrov, ktoré ste dostali od vášho poskytovateľa vysielania.

   Ak ste nič nedostali, odporúčame vám použiť predvolené nastavenia:

   Scan type (Typ vyhľadávania): Quick scan (Rýchle vyhľadávanie)
   Frequency (Frekvencia): Auto (Automaticky)
   Network ID (ID siete): Auto (Automaticky)
   Operator (Operátor): Vyberte zo zoznamu názov vášho poskytovateľa vysielania

   Ak sa pri vyhľadávaní nenájdu niektoré alebo všetky kanály, môžete vyskúšať zmeniť nastavenie položky Scan Type (Typ vyhľadávania) na Full scan (Úplné vyhľadávanie).
   DÔLEŽITÉ: Ak pri ladení televízora vyberiete položku „Full scan“ (Úplné vyhľadávanie), môže to trvať hodinu alebo dlhšie.

   POZNÁMKA: Ak máte problémy s postupom ladenia príjmu káblového vysielania, overte si informácie u svojho operátora, pretože môže používať odlišné nastavenia.

  8. Pokračujte výberom položky Start (Spustiť).

  9. Televízor teraz spustí ladenie. Po jeho dokončení sa objaví správa s potvrdením.

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite