ID článku : 00235839 / Naposledy upravené : 10.12.2019Tlač

Vitajte v systéme Android™ 9 Pie (príslušné modely televízorov z roku 2019)

  Táto stránka predstavuje hlavné funkcie, ktoré sa nachádzajú v najnovšom operačnom systéme Android. Upozorňujeme, že táto stránka sa vzťahuje len na série AG9, ZG9, XG85/XG87 a XG95.

  Vylepšené ponuky nastavení: Android-P

  Podpora aplikácií Apple AirPlay/HomeKit: Android-P Dolby Atmos: Android-P

  Vylepšené ponuky nastavení

  1. Vylepšené nastavenia: Všetky možnosti Nastavení sú teraz zoradené do siedmich kategórií, čo vám uľahčí nájsť to, čo hľadáte.
  2. Teraz môžete zmeniť poradie prezentácie ponuky Rýchle nastavenia. Ak chcete zmeniť poradie, zvýraznite nastavenie a na diaľkovom ovládaní stlačte a podržte tlačidlo Enter.

  Podpora aplikácií Apple AirPlay/HomeKit


  Pomocou aplikácie Apple AirPlay môžete prehrávať filmy, hudbu, hry a fotografie do televízora priamo zo zariadení iPhone, iPad alebo Mac.

  Integrovaná podpora technológie Dolby Atmos prostredníctvom zabudovaných reproduktorov televízora.


  Teraz môžete okúsiť technológiu Dolby Atmos v natívnom zvuku priamo z televízora.
  Modely kompatibilné so zvukovým režimom sa navyše
  automaticky prepnú na technológiu Dolby Audio, aby ste si mohli vychutnať obsah pomocou technológie Dolby Atmos.

  Ďalšie výhody


  Zmeny ponúk a rozhrania

  Nové funkcie

  Ďalšie zmeny


  Zmeny ponúk a rozhrania


  Zjednodušená ponuka Settings (Nastavenia)

  Všetky možnosti Nastavení sú teraz zoskupené do 7 kategórií.

  • Sledovanie televízora: Nastavenia vysielania, ako napríklad nastavenie kanálov, nahrávania, titulkov, rodičovskej ochrany, prijímača káblovej televízie alebo satelitného prijímača
   (jedine modely kompatibilné s ovládaním prijímača káblovej televízie alebo satelitného prijímača) atď.
  • Obraz a zvuk: Nastavenia úpravy obrazu a zvuku
  • Sieť a internet: Nastavenia pripojenia k internetu a domácej sieti
  • Konto a prihlásenie: Nastavenia konta Google
  • Aplikácie: Nastavenia aplikácií
  • Preferencie zariadenia: Ďalšie nastavenia zariadenia, ako sú dátum a čas, jazyk, dostupnosť, zabudovaný prehrávač Chromecast atď.
  • Diaľkové ovládanie a príslušenstvo: Nastavenia pre pripojenie diaľkového ovládania a zariadenia Bluetooth

  Boli tiež pridané návrhy na konfiguráciu nastavení, ktoré boli vynechané v počiatočnom nastavení.


  Pridanie ponuky Restart (Reštartovať)

  Ponuka Restart (Reštartovať) sa zobrazí na televíznej obrazovke po stlačení a podržaní tlačidla Power (Napájanie) na diaľkovom ovládaní televízora na niekoľko sekúnd.

  Ponuku vstupov je teraz možné prispôsobiť

  Teraz môžete zmeniť poradie aplikácií v ponuke vstupov. Ak chcete zmeniť poradie, zvýraznite jeden vstup a na diaľkovom ovládaní stlačte a podržte tlačidlo Enter.

  Prispôsobiteľné vstupy: Android-P

  Nové funkcie

  Ovládajte svoj prijímač káblovej televízie alebo satelitný prijímač pomocou dodávaného diaľkového ovládania televízora

  Do ponuky Nastavenia, pod položku Sledovanie televízie – Externé vstupysa pridala možnosť Nastavenia prijímača káblovej televízie alebo satelitného prijímača.
  Po dokončení nastavenia prijímača káblovej televízie alebo satelitného prijímača budete môcť riadiť prijímač káblovej televízie alebo satelitný prijímač (digitálny prijímač) s dodaným diaľkovým ovládaním televízie.

  POZNÁMKA: jedine Francúzsko, Poľsko, Taliansko a Španielsko

  Ďalšie zmeny

  Ak chcete ďalej sledovať televízor a mať pritom prístup do sprievodcu programami, otvorte malú obrazovku s náhľadom

  Naďalej môžete sledovať súčasný obsah na menšej obrazovke/v menšom okienku a pritom sa môžete pohybovať v ponuke sprievodcu programami televízora  Osvetlenie LED ukazuje, kedy je vo vstavanom mikrofóne aktivovaná detekcia hesla „Ok Google“ , keď je televízor zapnutý a je v pohotovostnom režime.

  Blikajúce osvetlenie LED (žlté), ktoré sa objaví pri rozpoznaní aplikácie “Ok Google” na vstavanom mikrofóne, sa teraz objaví nielen v pohotovostnom režime, ale aj keď je zapnutý televízor (okrem sérií XG85/XG87).  Pridanie režimu Pass-Through (Prechod)

  Režim Pass-Through (Prechod) umožňuje výstup komprimovaného zvuku do zvukových systémov a reproduktorových panelov.
  POZNÁMKA: Ak je nastavený režim Pass through (Prechod), zvuky ako napr. tóny tlačidiel TV alebo hlasové odozvy, sa nemusia reprodukovať alebo sa môže znížiť efektivita funkcie rozpoznávania hlasu zabudovaného mikrofónu.


  Možnosť Preferred Satellite (Preferovaný satelit) zobrazuje mená poskytovateľov

  Položky, ktoré sa zobrazovali ako Preferred Satellite (Preferovaný satelit) v ponuke TV Menu (Ponuka televízora), sa kvôli ľahšej identifikácii zmenili na mená operátorov.


  *iPhone, iPad, Mac, AirPlay a HomeKit sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v iných krajinách.
  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite