zrnitá čiernobiela snímka ženy krútiacej hlavou, ktorej vlasy zakývajú polovicu tváre
Frank Doorhof

Frank Doorhof | Netherlands

„Prečo falšovať, keď to môžete vytvoriť“

Frank Doorhof je fotografom so zameraním na módu a celebrity, ktorý sa venuje vzdelávaniu a je autorom kurzu Úspešné fotografovanie modelingu pre organizáciu KelbyOne. Počas posledných 12 rokov viedol Frank vzdelávacie semináre po celom svete, čo hovorí samo za seba o jeho vášni pre vzdelávanie, a vystupoval na mnohých významných fotografických veľtrhoch. Zo svojho štúdia v Emmeloorde vyučuje Frank každý druhý týždeň triedu zloženú z amatérov aj profesionálov. Frank má technické vzdelanie v oblasti riadenia farieb, a preto ho výrobcovia často oslovujú pri testovaní nových zariadení. Okrem toho venuje veľa času svojmu populárnemu kanálu YouTube, kde ponúka videá s tipmi a technikami spolu s interaktívnym živým vysielaním raz mesačne.

Frankova výbava

Frankova výbava