ID článku : S700024956 / Naposledy upravené : 12.07.2018

Ktoré zariadenia USB môžem používať s mojím tabletom Xperia?

Relevantné produkty a kategórie tohto článku

Ktoré zariadenia USB môžem používať s mojím tabletom Xperia?

Samotný tablet Xperia nemá port USB, ale pripojenie USB môžete uskutočniť pomocou voliteľného príslušenstva. Nižšie je uvedený súhrn príslušenstva a možnosti pripojenia, ktoré ponúka:

Kábel USB SGPUC2


Tento 1 m kábel sa pripája k multiportu tabletu Xperia a ponúka zásuvku USB typu A. Dodáva sa s adaptérom striedavého prúdu SGPAC5V5 a SGPAC5V6 a taktiež samostatne. Jeden z týchto adaptérov striedavého prúdu a káblov sa dodáva spolu s tabletom.

Podporuje nasledovné využitia:
 • pripojenie tabletu k adaptéru striedavého prúdu na nabíjanie
 • pripojenie tabletu ako veľkokapacitného úložného zariadenia USB k počítaču
 • nabíjanie tabletu prostredníctvom portu USB počítača za predpokladu, že tento port poskytuje prúd 1,5 A .
  Poznámka: Nabíjanie pomocou USB nemusí fungovať pri všetkých počítačoch alebo môže fungovať len na portoch, ktoré sú špeciálne určené na tento účel. Bližšie informácie o nabíjaní iných zariadení pomocou USB nájdete v používateľskej príručke k vášmu počítaču.

Kábel hostiteľského adaptéra USB SGPUC3


Tento 15 cm kábel s adaptérom sa pripája k multiportu tabletu Xperia a ponúka konektor USB typu A.

Podporuje nasledovné využitia:
 • pripojenie veľkokapacitného úložného zariadenia USB k tabletu , napr.
  Poznámka: neexistuje žiadna záruka, že s vaším tabletom bude fungovať nejaké konkrétne zariadenie!
  • digitálny fotoaparát alebo 
  • pamäť USB Flash
 • pripojenie vstupných zariadení USB k tabletu , napr.
  Poznámka: neexistuje žiadna záruka, že s vaším tabletom bude fungovať nejaké konkrétne zariadenie!
  • klávesnica, myš a 
  • zariadenia game pad

Kábel adaptéra HDMI SGPHC1


Tento 15 cm kábel s adaptérom sa pripája k multiportu tabletu Xperia a ponúka výstupný konektor HDMI a multiportový konektor, ktorý možno používať spolu s káblom USB dodaným s adaptérom striedavého prúdu (SDPUC2, pozrite si vyššie uvedené informácie).

Podporuje nasledovné využitia:

 • poskytuje výstup HDMI na pripojenie k televízoru alebo monitoru
 • pripojenie prostredníctvom kábla SGPUC2 k adaptéru striedavého prúdu SGPAC5V5 alebo SGPAC5V6
 • pripojenie tabletu ako veľkokapacitného úložného zariadenia USB prostredníctvom kábla SGPUC2 k počítaču

Poznámka: nepodporuje sa pripojenie kábla hostiteľského adaptéra USB (SGPUC3) alebo iného kábla adaptéra HDMI (SGPHC1) k multiportovému konektoru adaptéra.

Stojan SGPDS2

Stojan sa pripája k multiportu tabletu a ponúka samotné multiportové pripojenie, ktoré možno použiť spolu s káblom adaptéra striedavého prúdu na pripojenie k adaptéru striedavého prúdu alebo k počítaču.

Podporuje nasledovné využitia:
 • pripojenie prostredníctvom kábla SGPUC2 k adaptéru striedavého prúdu SGPAC5V5 alebo SGPAC5V6
 • pripojenie tabletu ako veľkokapacitného úložného zariadenia USB prostredníctvom kábla SGPUC2 k počítaču

Dokovací stojan SGPDS3


Tento stojan sa dodáva spolu s adaptérom striedavého prúdu a v hostiteľskom režime poskytuje výstupný konektor HDMI a 3 konektory USB typu A.

Podporuje nasledovné využitia:
 • poskytuje výstup HDMI na pripojenie k televízoru alebo monitoru
 • pripojenie veľkokapacitného úložného zariadenia USB k tabletu , napr.
  Poznámka: neexistuje žiadna záruka, že s vaším tabletom bude fungovať nejaké konkrétne zariadenie!
  • digitálny fotoaparát alebo 
  • pamäť USB Flash
 • pripojenie vstupných zariadení USB k tabletu , napr.
  Poznámka: neexistuje žiadna záruka, že s vaším tabletom bude fungovať nejaké konkrétne zariadenie!
  • klávesnica, myš a 
  • zariadenia game pad
 • nabíjanie a napájanie tabletu prostredníctvom adaptéra striedavého prúdu dodaného s dokovacím stojanom

Kryt s klávesnicou SGPSK1

Tento kryt obsahuje zabudovanú klávesnicu USB. Tablet sa zasunie do krytu, ktorý sa pripojí k jeho multiportu. Klávesnica si nevyžaduje bezdrôtové pripojenie, a preto ju môžete používať v režime lietadla. Kryt sa dodáva spolu s micro USB káblom a na pravej strane má zodpovedajúci konektor.


Podporuje nasledovné využitia:
 • pripojenie prostredníctvom kábla SGPUC2 k adaptéru striedavého prúdu SGPAC5V5 alebo SGPAC5V6

Dokovací reproduktor SGPSPK1


Tento stojan reproduktora ponúka dodatočný konektor zvukového vstupu a dodáva sa s adaptérom striedavého prúdu a diaľkovým ovládačom, avšak na rozdiel od horeuvedených stojanov nedisponuje portmi USB.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite