ID článku : S700024956 / Naposledy upravené : 12.07.2018Tlač

Ktoré zariadenia USB môžem používať s mojím tabletom Xperia?

  Ktoré zariadenia USB môžem používať s mojím tabletom Xperia?

  Samotný tablet Xperia nemá port USB, ale pripojenie USB môžete uskutočniť pomocou voliteľného príslušenstva. Nižšie je uvedený súhrn príslušenstva a možnosti pripojenia, ktoré ponúka:

  Kábel USB SGPUC2


  Tento 1 m kábel sa pripája k multiportu tabletu Xperia a ponúka zásuvku USB typu A. Dodáva sa s adaptérom striedavého prúdu SGPAC5V5 a SGPAC5V6 a taktiež samostatne. Jeden z týchto adaptérov striedavého prúdu a káblov sa dodáva spolu s tabletom.

  Podporuje nasledovné využitia:
  • pripojenie tabletu k adaptéru striedavého prúdu na nabíjanie
  • pripojenie tabletu ako veľkokapacitného úložného zariadenia USB k počítaču
  • nabíjanie tabletu prostredníctvom portu USB počítača za predpokladu, že tento port poskytuje prúd 1,5 A .
   Poznámka: Nabíjanie pomocou USB nemusí fungovať pri všetkých počítačoch alebo môže fungovať len na portoch, ktoré sú špeciálne určené na tento účel. Bližšie informácie o nabíjaní iných zariadení pomocou USB nájdete v používateľskej príručke k vášmu počítaču.

  Kábel hostiteľského adaptéra USB SGPUC3


  Tento 15 cm kábel s adaptérom sa pripája k multiportu tabletu Xperia a ponúka konektor USB typu A.

  Podporuje nasledovné využitia:
  • pripojenie veľkokapacitného úložného zariadenia USB k tabletu , napr.
   Poznámka: neexistuje žiadna záruka, že s vaším tabletom bude fungovať nejaké konkrétne zariadenie!
   • digitálny fotoaparát alebo 
   • pamäť USB Flash
  • pripojenie vstupných zariadení USB k tabletu , napr.
   Poznámka: neexistuje žiadna záruka, že s vaším tabletom bude fungovať nejaké konkrétne zariadenie!
   • klávesnica, myš a 
   • zariadenia game pad

  Kábel adaptéra HDMI SGPHC1


  Tento 15 cm kábel s adaptérom sa pripája k multiportu tabletu Xperia a ponúka výstupný konektor HDMI a multiportový konektor, ktorý možno používať spolu s káblom USB dodaným s adaptérom striedavého prúdu (SDPUC2, pozrite si vyššie uvedené informácie).

  Podporuje nasledovné využitia:

  • poskytuje výstup HDMI na pripojenie k televízoru alebo monitoru
  • pripojenie prostredníctvom kábla SGPUC2 k adaptéru striedavého prúdu SGPAC5V5 alebo SGPAC5V6
  • pripojenie tabletu ako veľkokapacitného úložného zariadenia USB prostredníctvom kábla SGPUC2 k počítaču

  Poznámka: nepodporuje sa pripojenie kábla hostiteľského adaptéra USB (SGPUC3) alebo iného kábla adaptéra HDMI (SGPHC1) k multiportovému konektoru adaptéra.

  Stojan SGPDS2

  Stojan sa pripája k multiportu tabletu a ponúka samotné multiportové pripojenie, ktoré možno použiť spolu s káblom adaptéra striedavého prúdu na pripojenie k adaptéru striedavého prúdu alebo k počítaču.

  Podporuje nasledovné využitia:
  • pripojenie prostredníctvom kábla SGPUC2 k adaptéru striedavého prúdu SGPAC5V5 alebo SGPAC5V6
  • pripojenie tabletu ako veľkokapacitného úložného zariadenia USB prostredníctvom kábla SGPUC2 k počítaču

  Dokovací stojan SGPDS3


  Tento stojan sa dodáva spolu s adaptérom striedavého prúdu a v hostiteľskom režime poskytuje výstupný konektor HDMI a 3 konektory USB typu A.

  Podporuje nasledovné využitia:
  • poskytuje výstup HDMI na pripojenie k televízoru alebo monitoru
  • pripojenie veľkokapacitného úložného zariadenia USB k tabletu , napr.
   Poznámka: neexistuje žiadna záruka, že s vaším tabletom bude fungovať nejaké konkrétne zariadenie!
   • digitálny fotoaparát alebo 
   • pamäť USB Flash
  • pripojenie vstupných zariadení USB k tabletu , napr.
   Poznámka: neexistuje žiadna záruka, že s vaším tabletom bude fungovať nejaké konkrétne zariadenie!
   • klávesnica, myš a 
   • zariadenia game pad
  • nabíjanie a napájanie tabletu prostredníctvom adaptéra striedavého prúdu dodaného s dokovacím stojanom

  Kryt s klávesnicou SGPSK1

  Tento kryt obsahuje zabudovanú klávesnicu USB. Tablet sa zasunie do krytu, ktorý sa pripojí k jeho multiportu. Klávesnica si nevyžaduje bezdrôtové pripojenie, a preto ju môžete používať v režime lietadla. Kryt sa dodáva spolu s micro USB káblom a na pravej strane má zodpovedajúci konektor.


  Podporuje nasledovné využitia:
  • pripojenie prostredníctvom kábla SGPUC2 k adaptéru striedavého prúdu SGPAC5V5 alebo SGPAC5V6

  Dokovací reproduktor SGPSPK1


  Tento stojan reproduktora ponúka dodatočný konektor zvukového vstupu a dodáva sa s adaptérom striedavého prúdu a diaľkovým ovládačom, avšak na rozdiel od horeuvedených stojanov nedisponuje portmi USB.

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite