ID článku : S700024951 / Naposledy upravené : 30.03.2018Tlač

Prečo má môj tablet menší ukladací priestor ako je uvedené v technických parametroch?

  Prečo má môj tablet menší ukladací priestor ako je uvedené v technických parametroch?

  Ukladací priestor tabletu je rozdelený medzi osobitné priestory pre samotný systém Android, aplikácie a údaje používateľa, ako sú napr. videá, hudba a obrázky. Bližšie informácie získate postupovaním podľa doleuvedených krokov.

  1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku Apps [Aplikácie]
  2. Ťuknite na položku Setting [Nastavenie] a potom na položku Storage [Ukladací priestor]
  3. Nájdete tu uvedené dve rozdielne oblasti ukladacieho priestoru:
   1. Vnútorný ukladací priestor (ukladací priestor USB)
    S približnou veľkosťou 9 GB alebo 24 GB pri 16 a 32 GB verziách.
    Do tohto priestoru sa ukladajú údaje používateľa, ktoré možno sprístupniť cez počítač pomocou kábla USB.
   2. Vnútorný ukladací priestor – Celkový priestor 3,94 GB
    Do tohto priestoru sa ukladajú aplikácie systému Android.
    Poznámka: Na ich zobrazenie možno budete musieť posunúť obraz nadol.
   Medzi neuvedené položky patrí:
   1. Samotný operačný systém Android, ktorý využíva približne 2 GB priestoru.
   2. konverzný rozdiel medzi hrubou kapacitou ukladacieho priestoru uvedenou v technických parametroch podľa priemyselných noriem pre zaznamenávacie zariadenia a formátovanou kapacitou ukladacieho priestoru, ktorú zobrazuje operačný systém. 
    Poznámka: Priemysel zaoberajúci sa výrobou ukladacích priestorov využíva desiatkovú sústavu s vedeckými predponami, ako napr. kilo pre 1 000, mega pre milión a giga pre bilión. IT priemysel využíva dvojkovú sústavu a používa rovnaké predpony s rozdielnou definíciou napr. 1 024 bajtov pre 1 KB, 1 048 576 bajtov pre 1 MB a 1 073 741 824 bajtov pre 1 GB.

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite