ID článku : S700024955 / Naposledy upravené : 12.07.2018Tlač

Moj tablični računalnik se ne vklopi ali se ne obnaša, kot pričakovano

  Môj tablet sa nedá zapnúť alebo nefunguje podľa predpokladov

  Ak sa váš tablet značky Sony nezapína, zamŕza alebo sa správa zvláštne, pozrite si doleuvedenú časť a vyhľadajte pre váš problém najlepšie riešenie.
  1. Môj tablet sa nedá zapnúť
  2. Môj tablet zamŕza
  3. Môj tablet nemožno vypnúť
  V týchto prípadoch nevykonávajte žiadne kroky, ani sa nesnažte problém vyriešiť. Prečítajte si poslednú časť:
  1. Kedy a ako nastaviť zariadenie na pôvodné výrobné nastavenia

  1. Môj tablet sa nedá zapnúť

  1. Uistite sa, že je tablet pripojený k svojmu zdroju napájania.
  2. Skontrolujte,či je indikátor nabíjania na tablete (medzi tlačidlami Power [Napájanie] a Volume [Hlasitosť])  ZAPNUTÝ.
   Ak indikátor nabíjania nesvieti, váš tablet nie je pripojený k napájaniu.
   1. Skontrolujte, či je konektor pevne pripojený k tabletu. Postupujte nasledovne: odpojte konektor, skontrolujte prítomnosť cudzích čiastočiek a opätovne ho zapojte. (Nabíjačka by mala byť po 15 – 20 minútach teplá na dotyk)
   2. Uistite sa, že je tablet pripojený priamo k nabíjačke dodanej so zariadením. Nepoužívajte USB port počítača.
  3. Stlačte tlačidlo napájania.
  4. Ak sa tablet aj naďalej nezapína, 
   1. stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania  po dobu 10 – 15 sekúnd (dióda LED 1 – 2-krát zabliká).
   2. Opätovne stlačte tlačidlo napájania
  5. Ak sa problém nevyrieši, zariadenie si možno vyžaduje opravu. Kontaktujte nás.

  2. Môj tablet zamŕza

  1. Stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 10 – 15 sekúnd vypnite tablet.
   Poznámka: všetky neuložené údaje sa stratia.
  2. Opätovne stlačte tlačidlo napájania .
  3. Ak váš tablet opätovne zamrzne, všimnite si, ktorú aplikáciu ste práve používali.
  4. Skontrolujte, či sú na webovej stránke obchodu Google Play Store pre aplikáciu dostupné nejaké aktualizácie.
   1. Ťuknite na položku Apps&Widgets [Aplikácie a widgety] a potom ťuknite na položku Play Store
   2. Ťuknite na ikonu Download [Prevziať] v pravom hornom rohu.
   3. Zobrazia sa všetky aplikácie prepojené s vaším účtom Google spolu s dostupnými aktualizáciami vyznačenými v ľavej vrchnej časti. 
   4. Nainštalujte príslušné aktualizácie a skúste to znova.
  5. Potvrďte, že je daná aplikácia výslovne označená ako kompatibilná s vaším tabletom značky Sony, alebo že je minimálne kompatibilná so zariadeniami tablet, ktoré využívajú systém Android 4.0 alebo novší. Službu Play Store môže využívať množstvo rôznych typov zariadení, no všetky aplikácie nie sú kompatibilné so všetkými zariadeniami.
  6. Skúste zariadenie nastaviť na pôvodné výrobné nastavenia, aby ste obnovili pôvodný prevádzkový stav tabletu.

  3. Môj tablet nemožno vypnúť

  1. Stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 10 – 15 vykonajte nútené vypnutie.
   Poznámka: všetky neuložené údaje sa stratia.

  4. Kedy a ako nastaviť zariadenie na pôvodné výrobné nastavenia

  Ak váš tablet značky Sony vykazuje nečakané správanie, ktoré nie je možné definovať alebo vyriešiť pomocou horeuvedených riešení, nastavte zariadenie na pôvodné výrobné nastavenia.
  1. Tablet zapnite
  2. Po zobrazení domovskej obrazovky ťuknite na položku Apps & Widgets [Aplikácie a widgety] v pravom hornom rohu.
  3. Ťuknite na položku Settings [Nastavenia] a potom na položku Backup & reset [Zálohovať a obnoviť nastavenia].
  4. Zapnite požadovanú možnosť obnovy, napr. Back up my data and Automatic restore [Zálohovať údaje a vykonať automatickú obnovu nastavení].
  5. Ťuknite na položku Factory data reset [Obnoviť pôvodné výrobné nastavenia].  6. Predtým ako budete pokračovať sa uistite, že máte údaje, napr. nastavenia účtu Google, bezdrôtovej siete a pod. zaznamenané na inom mieste.
  7. Pokračujte ťuknutím na položku Reset tablet [Obnoviť nastavenia tabletu].
  8. Ťuknutím na položku Erase everything [Vymazať všetko] potvrďte, že ste si vedomí odstránenia údajov.
  9. Tablet sa po niekoľkých sekundách vypne.
  10. Postupujte podľa pokynov sprievodcu spustením.
  11. Navštívte webovú stránku Play Store a opätovne si nainštalujte aplikácie, ktoré chcete aj naďalej používať.
   
  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite