ID článku : S700024916 / Naposledy upravené : 12.07.2018

Môj tablet Xperia sa nedokáže pripojiť k mojej bezdrôtovej sieti

Relevantné produkty a kategórie tohto článku

Môj tablet Xperia sa nedokáže pripojiť k mojej bezdrôtovej sieti

Ak sa váš tablet značky Sony nedokáže pripojiť k vašej bezdrôtovej sieti, postupujte podľa nasledovných pokynov. 

 1. Skontrolujte nastavenie bezdrôtovej siete vo vašom tablete
  Poznámka: V rámci tohto článku sa predpokladá, že poznáte názov bezdrôtovej siete, heslo a typ zabezpečenia, a že samotná sieť funguje správne. Ostatné zariadenia, ako napr. smartfón alebo notebook by nemali mať s pripojením do vašej siete žiadny problém. Odporúčame, aby ste si zapísali detailné informácie týkajúce sa bezdrôtovej siete pre budúce použitie.
  1. Na domovskej obrazovke ťuknite na tlačidlo ST apps [Aplikácie ST], položku Apps [Aplikácie] a potom ťuknite na položku WiFi-Checker [Kontrola Wi-Fi].
  2. Ťuknite na položku Test [Testovať] a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
   [Image: Wi-Fi Checker] (Obrázok: Kontrola Wi-Fi)
  3. Vykoná sa niekoľko testov. Na vyriešenie problému možno budete musieť postupovať podľa krokov na riešenie problémov.
   Ak sa po postupovaní podľa odporúčaných krokov riešenia problémov nič nezmení a problém sa nevyrieši, pokračujte nasledovným krokom.
 2. Skontrolujte pripojenie tabletu v blízkosti smerovača
  Poznámka: Bezdrôtové pripojenie ovplyvňuje vzdialenosť a prekážky, ako napr. steny, podlahy, dvere a prístroje. Vašu bezdrôtovú sieť môžu rušiť iné bezdrôtové siete, hlavne ak používate rovnaké kanále. 
  1. Ak sa tablet pripojí k bezdrôtovej sieti, zatiaľ čo je v blízkosti smerovača, ale nie pri zväčšení ich vzájomnej vzdialenosti, problém nesúvisí s tabletom a tento článok neponúka riešenie. Odporúčame otestovať pripojenie prostredníctvom iných bezdrôtových kanálov a skontrolovať montáž a umiestnenie antény smerovača. Bližšie informácie nájdete v používateľskej príručke k vášmu smerovaču.
  2. Ak sa tablet nepripojí ani v prípade, že sa nachádza blízko smerovača, pokračujte nasledovným krokom.
 3. Skontrolujte, či váš smerovač používa filtrovanie adresy MAC
  Poznámka: Filtrovanie adresy MAC pomocou adresy hardvéru sieťového adaptéra povoľuje alebo zamieta prístup. Táto možnosť je nakonfigurovaná v konfiguračnom paneli vášho smerovača.
  1. Ak ste si už predtým pridali iné bezdrôtové zariadenia alebo umožnili priateľom používať vašu bezdrôtovú sieť bez potreby vykonania akýchkoľvek zmien v konfigurácii smerovača, môžeme predpokladať, že filtrovanie adresy MAC nepoužívate a môžete prejsť na krok D.
  2. Ak si nie ste istí, prečítajte si používateľskú príručku k vášmu smerovaču a pomocou uvedených informácií potvrďte, že filtrovanie adresy MAC nepoužívate, vypnite toto nastavenie alebo pridajte tablet do zoznamu povolených zariadení. Adresu MAC vášho tabletu zistíte ťuknutím na položku Apps [Aplikácie], Settings [Nastavenia], About tablet [Informácie o tablete] a položku Status [Stav]. Otvorí sa kontextové okno. Prejdite nadol a vyhľadajte adresu MAC pripojenia Wi-Fi.
 4. Skontrolujte, či váš tablet značky Sony používa aktuálnu verziu softvéru System Update [Aktualizácia systému].
  1. Ťuknite na položku Apps [Aplikácie], Settings [Nastavenia] a položku About tablet [Informácie o tablete].
  2. Ťuknite na položku System Update [Aktualizácia systému].
  3. Ak váš tablet používa staršiu verziu, aktualizujte na novú verziu.
   Poznámky: 
   • Pokyny k aktualizácii sú uvedené na tejto webovej stránke na karte aktualizácií v časti týkajúcej sa vášho modelu.
   • Ak pripojenie k bezdrôtovej sieti nefunguje správne ani v prípade, že sa nachádzate blízko smerovača, vykonajte aktualizáciu prostredníctvom siete na inom mieste.
 5. Obnovte nastavenia modulu Wi-Fi
  1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku Apps [Aplikácie] a potom na položku Settings [Nastavenia].
  2. Ťuknutím na vypínač vedľa Wi-Fi vypnite pripojenie Wi-Fi.
   Poznámka: „ON [ZAPNUTÉ]“ indikuje, že pripojenie Wi-Fi je zapnuté.
  3. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájaniapo dobu približne 3 sekúnd.
  4. Po zobrazení kontextovej ponuky na potvrdenie vypnutia ťuknite na tlačidlo OK.
  5. Počkajte, kým sa tablet nevypne a potom opätovne stlačte tlačidlo napájania .
  6. Keď sa tablet zapne, ťuknite na položku Apps [Aplikácie] a potom na položku Settings [Nastavenia].
  7. Ťuknutím na vypínač vedľa Wi-Fi zapnite pripojenie Wi-Fi.
  8. Ak sa tablet aj naďalej nepripája k bezdrôtovej sieti, pokračujte nasledovným krokom.
 6. Obnovte nastavenia tabletu
  1. Nechajte tablet zapnutý a stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania po dobu 10 sekúnd.
  2. Opätovne stlačte tlačidlo napájania a počkajte, kým sa tablet reštartuje.
  3. Ak sa tablet aj naďalej nepripája k bezdrôtovej sieti, pokračujte nasledovným krokom.
 7. Obnovte pôvodné výrobné nastavenia
  Poznámka: počas obnovenia pôvodných výrobných nastavení sa vymažú všetky aplikácie a ich údaje vrátane nastavení vašej bezdrôtovej siete, detailných údajov účtu Google a e-mailu, a záložiek prehliadača. Po obnovení pôvodných výrobných nastavení si môžete aplikácie opätovne nainštalovať z webovej stránky Android market.
  1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku Apps [Aplikácie] a potom na položku  Settings [Nastavenia]
  2. Ťuknite na položku Backup & reset [Zálohovať a obnoviť nastavenia] v časti Personal [Osobné].
  3. Ťuknite na položku Factory data reset [Obnoviť pôvodné výrobné nastavenia].
  4. Pokračujte ťuknutím na položku Reset tablet [Obnoviť nastavenia tabletu].
  5. Ťuknutím na položku Erase everything [Vymazať všetko] potvrďte, že ste si vedomí odstránenia údajov.
  6. Tablet sa po niekoľkých sekundách vypne.
  7. Postupujte podľa pokynov sprievodcu spustením vrátane konfigurácie bezdrôtovej siete.
  8. Skontrolujte, či sa váš tablet pripojí k bezdrôtovej sieti.
  9. Ak sa problém nevyrieši, zariadenie si možno vyžaduje opravu.
   Kontaktujte nás pomocou možnosti kontaktu uvedenej na tejto stránke.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite