samica leoparda afrického sedí na slnku s dvoma mláďatami, ktoré sa k nej túlia
Chris Schmid

Chris Schmid | Switzerland

„Obraz je mocný. Jediný záber dokáže zachytiť emóciu alebo vyvolať vnútorné pocity.“

Chris Schmid je švajčiarsky fotograf, filmár a kameraman, ktorý sa špecializuje na históriu prírody v odľahlých oblastiach, predovšetkým na mačkovité šelmy. Ako ambasádor spoločnosti Sony a spolupracovník stanice National Geographic Explorer, ktorého zastupuje agentúra National Geographic Image Collection, zasvätil svoj život dokumentovaniu prírodných krás našej planéty. Cieľ má vždy rovnaký: prísť do srdca prírody a rozšíriť povedomie ľudí o krehkosti našej planéty a inšpirovať k činnostiam na jej ochranu.

Chris ako režisér, producent a kameraman v jednom má pozoruhodné znalosti v oblasti práce s dlhými objektívmi, vytvárania nádherných kompozícií, snímania pri vysokej rýchlosti a predvídania správania zvierat. Kvalitu jeho práce odzrkadľujú početné uznania, ktoré za všetky tie roky získal. Ceny však nikdy neboli jeho motiváciou. Jeho neúnavnú snahu zdokumentovať a chrániť tých málo zostávajúcich oblastí divočiny vedie láska k prírode a túžba chrániť to, čo nám ostáva.

Chris sa venuje ochrane voľne žijúcich zvierat a úzko spolupracuje s organizáciou WildAid na ochranu životného prostredia so sídlom v San Franciscu s cieľom znížiť dopyt po nelegálnych produktoch z voľne žijúcich zvierat. V roku 2019 otvoril online klenotníctvo Stay Wild™, z ktorého zisku až 50 % putuje do neziskových organizácií podporujúcich projekty na ochranu voľne žijúcich zvierat.

Chrisova výbava

Chrisove príbehy