Snažíme sa nezanechať žiadnu stopu na životnom prostredí 

Spoločnosť Sony je očarená krásou sveta a snaží sa chrániť Zem. Popri tom chce tvorcom umožniť vytvárať ešte krajšie a kreatívnejšie obrazy. Naším cieľom je, aby celá spoločnosť Sony Group vytvárala nulovú stopu na životnom prostredí do roku 2050. Zvyšujeme počet iniciatív zameraných na ochranu životného prostredia. 
Obrázok ikony Road to Zero

Myslíme na udržateľnosť

Naše produkty sú zamerané nielen na vysokú kvalitu zvuku, ale aj na ochranu životného prostredia. Na výrobu predných a zadných panelov a vnútorných častí reproduktorov XV900 sa využili recyklované plasty0, ktoré vyvinula spoločnosť Sony v snahe znížiť vplyv svojich produktov na životné prostredie.

 

Obrázok použitých surovín

Zjednodušenie ovládania

Vďaka technológii by podľa nás mal svet byť interaktívnejší, kreatívnejší, zábavnejší a inkluzívnejší. Začlenením inkluzívneho dizajnu zameraného na človeka do našich zvukových produktov prinášame svoj zážitok kando všetkým svojim používateľom, bez ohľadu na vek, schopnosti alebo prostredie.
Obrázok osoby, ktorá počúva hudbu so zatvorenými očami, druhá osoba sa rozcvičuje a tretia je na invalidnom vozíku maľuje