Obrázok osoby s nasadenými slúchadlami WF-1000XM5, ktorá sa rozpráva s druhou osobou

Začnite rozprávať a počúvajte iba okolité zvuky

Režim Speak-to-Chat môžete nastaviť tak, že len čo sa začnete s niekým rozprávať, pozastaví hudbu a prepustí okolité zvuky. To sa hodí najmä vtedy, ak si nechcete vyberať slúchadlá z uší alebo máte plné ruky. A hneď ako sa dorozprávate, vaša hudba sa znova automaticky spustí.

Okamžité pozastavenie. Okamžité prehrávanie.

1. Keď vyberiete slúchadlá z uší, hudba prestane hrať. Snímač vzdialenosti vie, kedy máte v ušiach jedno slúchadlo a kedy obe.

2. Keď si ich znova nasadíte, prehrávanie hudby sa obnoví.

Kresba hlavy, vľavo je ikona pozastavenia a ruka, ktorá slúchadlo vyberá do ucha
Kresba hlavy, vľavo je ikona prehrávania a ruka, ktorá slúchadlo nasadzuje do ucha

Rýchly prístup k obľúbenej hudbe a zvukovým prostrediam

Vďaka rýchlemu prístupu môžete tieto bezdrôtové slúchadlá do ucha nastaviť tak, aby obnovili prehrávanie hudby z aplikácie Spotify0 či prispôsobených zvukových prostredí z aplikácie Endel1 už dvoma či troma ťuknutiami, takže sa smartfónu nemusíte ani len dotknúť.
Obrázok log Spotify a Spotify tap nad logom Endel

Ovládajte slúchadlá pomocou gest hlavy

Svoje slúchadlá do ucha môžete ovládať prirodzenými gestami hlavy, napríklad prijímať alebo odmietať hovory0 alebo ovládať Auto Play12 prikývnutím alebo zatrasením hlavou.
Obrázok dvoch hláv, tá vľavo prijíma hovor so šípkami nahor a nadol, tá vpravo ho odmieta so šípkami doľava a doprava

Všetko na dosah

Ťuknutím na ľavé slúchadlo do ucha napríklad zmeníte potlačenie okolitého hluku na režim okolitého zvuku, dlhým podržaním aktivujete funkciu Rýchla pozornosť a dvojitým ťuknutím na pravé slúchadlo preskočíte skladbu. Ťukaním štyrikrát alebo viackrát za sebou dokonca môžete pridávať alebo uberať hlasitosť0. Každému slúchadlu do ucha môžete v bezplatnej aplikácii Headphones Connect jednoduchým nastavením priradiť vlastné funkcie.
Obrázok osoby s nasadenými slúchadlami WF-1000XM5, ktorá na ne ťuká jedným prstom

Počúvajte hudbu bezpečne s aplikáciou Sony | Headphones Connect

V rámci pomoci pri ochrane vašich uší si môžete overiť svoju hlasitosť a porovnať ju s údajmi Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Keď napríklad dosiahnete 80 % týždenného štandardu tlaku zvuku podľa WHO, hlasitosť sa automaticky zníži na úroveň, ktorá bude mať menší vplyv na vaše uši. Ak chcete tieto výhody sledovať, môžete vizualizovať čas, kedy potlačenie hluku chránilo vaše uši pred zvukmi, ktoré by mohli poškodiť váš sluch.
Obrázok osoby sediacej v kaviarni s nasadenými slúchadlami WF-100XM5, pozerajúca do svojho telefónu

Ako počúvate najradšej?

S aplikáciou Sony | Headphones Connect môžete vďaka technológii regulácie okolitého zvuku nastaviť hlasitosť zvuku na pozadí a tiež použiť možnosť zamerania na hlasy.Vďaka novému nastaveniu ekvalizéra môžete nastaviť zvuk podľa svojich preferencií počúvaním a porovnaním preferovanej kvality zvuku v aplikácii.
Obrázok loga aplikácie Headphones Connect

Ovládanie pomocou hlasu

Pomôžte si bez pomoci rúk, keď poviete „OK Google“ alebo „Alexa“, čím aktivujete svojho obľúbeného hlasového asistenta0. Počúvajte hudbu, spojte sa s priateľmi, dostávajte oznámenia, nastavujte si pripomienky a mnoho ďalšieho. Hlasom môžete dokonca ovládať aj funkcie svojich slúchadiel ako potlačenie hluku1.
Obrázok loga Ok Google a loga alexa built-in

Nájdite svoje slúchadlá s technológiou rýchleho párovania

Model WF-1000XM5 môžete jediným ťuknutím rýchlo a jednoducho spárovať cez Bluetooth® so zariadeniami so systémom Android™0.

Môžete dokonca skontrolovať, kde ste ich naposledy nechali.

Obrázok ikony prenosného počítača vedľa bezdrôtového symbolu

Jednoduché párovanie s počítačom

Funkcia Swift pair zjednodušuje a urýchľuje párovanie slúchadiel s prenosným počítačom, stolovým počítačom či tabletom so systémom Windows 11 alebo Windows 10. Po zvolení režimu párovania sa v zariadeniach so systémom Windows 11 alebo Windows 10, ktoré sa nachádzajú v blízkosti slúchadiel, zobrazí okno s návodom na párovanie.
Obrázok ikony prenosného počítača vedľa bezdrôtového symbolu