Obrázok telefonujúcej osoby, ako stojí na rušnej verejnej dopravnej stanici s nasadenými slúchadlami WF-1000XM5

Absolútne najlepšia kvalita telefonátu od Sony

Vďaka algoritmu na potlačenie šumu pomocou umelej inteligencie na základe spracovania hlbokej neurónovej siete (DNN) a snímačov na kostný prenos bude váš hlas znieť čisto a prirodzene aj v hlučnom prostredí. A keď ste vonku, štruktúra na potlačenie šumu vetra bude minimalizovať všetok šum vetra, aby ste si vždy mohli byť istí, že vás osoba na druhej strane bude počuť.

Rozpoznáva vibrácie hlasu, aby sa zlepšila čistota zvuku

Snímače na kostný prenos snímajú vibrácie vášho hlasu priamo z vašej lebky, čo im pomáha izolovať váš hlas od okolitých zvukov a šumu v pozadí, aby boli vaše telefonáty čisté aj v hlučnom prostredí.
Počítačom vytvorený obrázok hlavy s nasadenými slúchadlami a diagonálnou čiarou zvukovej vlny, ktorá mieri od ucha ku krku

Stíšte vonkajší zvuk pre čistú kvalitu telefonátov

Vďaka technológii precízneho rozpoznávania hlasu s pokročilým spracovaním zvukových signálov bude osoba na druhej strane počuť váš hlas čisto aj v hlučnom prostredí. Náš algoritmus potlačenia hluku sme vyvinuli pomocou strojového učenia s použitím umelej inteligencie, pričom sme použili viac ako 500 miliónov hlasových vzoriek na potlačenie okolitého hluku, zvýšenie presnosti a zvýraznenie hlasu, aby znel čisto vo všetkých prostrediach.
Obrázok dvoch grafov zvukových vĺn vedľa seba, ten vľavo obsahuje modré a sivé čiary, ten vpravo len modré čiary

Vždy čistý zvuk a hlas 

Štruktúra na potlačenie šumu vetra a sieťkový obal v mikrofóne minimalizujú šum počas telefonovania, aby ste mali čistý hlas aj vo veterných podmienkach.
Pohľad zblízka na slúchadlo WF-1000XM5