Vitajte vo svojom konte

Prispôsobte si svoj zážitok

Prečo si vytvoriť konto?

 • Exkluzívne ponuky
  Získajte najnovšie informácie a ponuky
 • Váš tovar
  Dostávať pravidelné aktuálne informácie o svojich produktoch
 • Podpora
  Rozsiahla zákaznícka podpora
 • Užívajte si učením
  Zapojte sa do diskusií s komunitou
 
 

Spojené kontá služieb skupiny Sony

Pristupujte vďaka spojeniu kont k viacerým online službám skupiny Sony pomocou rovnakých prihlasovacích údajov.

Zatvoriť
Spojené kontá služieb spoločnosti Sony
Prečo spojiť kontá?

 • Získajte prístup k viacerým online službám od spoločností skupiny Sony pomocou tých istých prihlasovacích údajov (e-mailovej adresy a hesla)
 • Rýchlo a jednoducho aktualizujte všetky kontá pomocou údajov synchronizovaných v rámci spojeného konta

 • Ktoré kontá je možné spojiť?

  Môžete spojiť tieto kontá online služieb od spoločností skupiny Sony:

  Služby dostupné od spoločnosti Sony Europe

 • My Sony
 • Komunita

 • Služby dostupné od iných spoločností skupiny Sony:

 • Xperia Lounge
 • Xperia Store
 • Xperia Care
 • My Support
 • SonyMobile.com
 • MyAccount
 • Developer World

 • Ak chcete spojiť kontá, e-mailová adresa registrovaná pre každé konto musí byť rovnaká.

  Základné údaje z kont sa budú synchronizovať

  V rámci spojených kont sa budú synchronizovať tieto informácie:

 • Prihlasovacie meno (e-mailová adresa)
 • Heslo
 • Dátum narodenia
 • Krajina/región pobytu
 • Meno
 • Pohlavie
 • Preferovaný jazyk
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • Bezpečnostná otázka
 • Bezpečnostná odpoveď

 • Ak chcete zmeniť údaje kont, stačí ich zmeniť raz a všetky spojené kontá sa automaticky zaktualizujú.

  Ako spojíte existujúce kontá?

  Pri prvom prihlásení ku kontu niektorej zo služieb od spoločností skupiny Sony uvedených vyššie sa zobrazí výzva na inováciu konta. Pred dokončením inovácie sa môže zobraziť výzva na poskytnutie niektorých doplňujúcich informácií. Po inovovaní konta sa po prihlásení ku kontu pre ktorúkoľvek z ďalších služieb zobrazí výzva na spojenie týchto dvoch kont (pokiaľ majú dané kontá rovnakú e-mailovú adresu). Skontrolujeme, či sú základné údaje kont rovnaké. Ak nie sú, zobrazí sa výzva, aby ste pred spojením kont vybrali aktuálne údaje.

  Ako využijete synchronizované prihlasovacie údaje na prístup k ďalšej službe od spoločností skupiny Sony?

  Po inovácii konta (alebo viacerých spojených kont) môžete používať len jeden súbor prihlasovacích údajov na jednoduchý prístup ku ktorejkoľvek zo služieb spoločností skupiny Sony, ktoré sú uvedené vyššie. Pri prvom prihlásení sa zobrazí výzva na vyplnenie krátkeho registračného formulára konta. Základné údaje konta sa automaticky načítajú z existujúceho inovovaného konta (alebo spojených kont), takže ich nemusíte zadávať znova. Pri dokončení registrácie sa môže zobraziť výzva na poskytnutie niektorých doplňujúcich informácií. Po dokončení registrácie môžete zobraziť a zmeniť základné údaje konta.

  Ktorá spoločnosť skupiny Sony riadi moje spojené kontá?

  Konto pre danú službu (a všetky údaje zozbierané pri používaní danej služby) bude aj naďalej riadiť tá spoločnosť skupiny Sony, ktorá prevádzkuje sprístupnenú službu. Ak si chcete v súvislosti s niektorým kontom uplatniť ktorékoľvek z práv týkajúcich sa osobných údajov (napríklad právo na prístup k údajom), musíte sa obrátiť na príslušnú spoločnosť skupiny Sony, ktorá riadi dané konto, pomocou údajov uvedených v jej zásadách ochrany osobných údajov.