Ekologické balenie

V rámci úsilia o šetrenie zdrojov spoločnosť Sony pracuje na výraznom znížení množstva plastov používaných v obaloch svojich slúchadiel. 

Iniciatíva 1

Od plastových obalov k papierovým
Zníženie obsahu plastov o 90 %

V rámci našich rozsiahlych snáh o obnovu meníme vonkajšie obaly existujúcich modelov z plastových na papierové. Konkrétne bol prepracovaný vonkajší obal MDR-EX15AP, aby sa znížilo celkové použitie plastov z približne 96 % na menej ako 5 %.

Obrázok znázorňujúci porovnanie používania plastov
Porovnanie miery používania plastov

[1]  Pred obnovou  [2]  Po obnove

Obrázok dvoch obalov produktu, pred obnovou a po obnove
Celkové pohľady na obal MDR-EX15AP

[1] Pred obnovou  [2] Po obnove

Menej plastu, jednoduchšia recyklácia

V konštrukcii jednotlivých škatúľ sa predtým používala PP (plastová) laminácia, ktorá bránila recyklácii. Táto laminácia bola nahradená lakom odolným proti oderu, ktorý umožňuje recykláciu kartónu. 

[1]  Proces PP laminácie povrchu papiera
[2]  Aplikácia UV laku tlačovou technikou

Ilustrácia

Iniciatíva 2

Obal s menším obsahom plastov

Trvalá udržateľnosť bola jednou z tém dizajnu produktu pre model WF-1000XM4 a podarilo sa dosiahnuť prvé veľké zníženie plastových obalov v našom rade slúchadiel. Polyetylénové vrecko a balenie priehradky na slúchadlo a kábel boli nahradené papierom, čo znamenalo prvé použitie papierovej priehradky v rade slúchadiel. Materiál EVA odolný proti poškriabaniu a izolačný plát, predtým plastový, boli tiež nahradené papierovým materiálom.

Originálny zmesový materiál od spoločnosti Sony

Naše inovatívne obaly zo zmesového papiera sú navrhnuté na skutočne trvalú udržateľnosť od výroby až po recykláciu. S výnimkou štítku je obal slúchadiel WF-1000XM4 vyrobený výlučne z originálneho zmesového materiálu.

Obrázok s mapou zdrojov materiálov
Pôvod a výroba

Vyrobené z recyklovaného papiere a produktov trvalo udržateľného lesného hospodárstva

Obrázok papierového materiálu
Materiály

Rôznorodé komponenty obalu sú vyrobené zo zmesových materiálov, čo umožňuje jednoduchú a prístupnú recyklovateľnosť

Keita Sakane

Elektrotechnický manažér/projektový manažér

Obchodná divízia Mobile Product
Obchodná skupina Home Entertainment & Sound Products
Sony Corporation

Portrét elektrotechnického manažéra

Pred niekoľkými rokmi, keď som bol poverený vedením tohto modelu, trápil ma mŕtvy priestor v balení a hrúbka návodu na používanie a chcel som to vylepšiť. Z prieskumu trhu v regióne a rôznych krajinách sme pochopili, že ľudia chcú nakupovať výrobky v súlade s koncepciami ekologického dizajnu. A tak sme sa nimi nechali inšpirovať.

Tím zvážil zmenšenie mŕtveho priestoru v balení a výrazy použité v návode na používanie. Používanie materiálov šetrných k životnému prostrediu prináša problémy s nákladmi, dokázali sme ich však prekonať zmenšením celého produktu a zmenšením plochy obalových materiálov. Myslím si, že zmenšovanie znižuje aj vplyv na životné prostredie počas prepravy.
Som hrdý na to, že sa nám podarilo vytvoriť produkt, ktorý uspokojí nielen našich zákazníkov, ale zohľadňuje aj životné prostredie. Chcel by som sa poďakovať všetkým zúčastneným za spoluprácu počas pandémie koronavírusu.

Portrét technického manažéra
Kacuro Hašimoto

Technický manažér

Obchodná divízia Mobile Product
Obchodná skupina Home Entertainment & Sound Products
Sony Corporation

Pracoval som na mnohých obaloch slúchadiel Sony, ale myslím si, že obal modelu WF-1000XM4 „100 % bez plastových obalov“ je najdôležitejším environmentálnym opatrením spoločnosti Sony a zrejme aj špičkovým v odvetví.
Doteraz sa vždy považovalo za samozrejmé, že obaly boli plastové, ale pravidlo, že obaly musia byť stopercentne bez plastov, výrazne komplikuje konštrukciu.
Diskusiami o nápadoch a riešením problémov, ktoré sa vynárali jeden za druhým, sme sa nakoniec dopracovali k obalu, v ktorom sa vôbec nepoužívajú plasty.
V budúcnosti chceme pokračovať vo vývoji obalov ohľaduplných k životnému prostrediu.