kalábrijský uhliar starajúci sa o hromadu horiaceho drevného uhlia

Luigi Baldelli

Luigi Baldelli | Italy

„Pre mňa osobne fotografovanie neponúka odpovede, ale emócie a otázky.“

Luigi Baldelli pôsobí ako profesionálny fotograf od roku 1987. V roku 1989 začal pokrývať najdôležitejšie medzinárodné udalosti, akými boli koniec totalitných režimov v západnej Európe, revolúcia v Rumunsku, Libanon, vojnu v zálive, vojnu v bývalej Juhoslávii, krízu v Albánsku, sociálnopolitickú situáciu na Blízkom východe, ako aj vojny a hladomor v Afrike. Od roku 1995 do roku 2015 pracoval s novinárom Ettore Mo ako korešpondent pre noviny Corriere della Sera a vytvoril fotografické eseje o Afganistane, Indii, Blízkom východe, Ďalekom východe, východnej Európe, Afrike, bývalom Sovietskom zväze a Latinskej Amerike. Jeho fotografické eseje boli publikované poprednými talianskymi a zahraničnými novinami a časopismi a jeho fotografie boli vystavované na individuálnych aj kolektívnych výstavách novinárskej fotografie v Taliansku aj zahraničí.

Luigiho výbava

Luigiho príbehy