Konfigurácia, MTF, Ovládanie

Ilustrácia znázorňujúca konfiguráciu objektívu

Konfigurácia objektívu

Objektívy radu G Master posúvajú možnosti zobrazovania a vyjadrenia na predtým nedosiahnuteľnú úroveň vďaka kombinácii extrémne vysokého rozlíšenia a jemne sa rozplývajúceho rozostrenia pozadia (bokeh).

[1] Extrémne asférický objektív (XA objektív) 
Funkcia MTF (Modulation Transfer Function) modelu SEL50F12GM

Graf MTF

[1] Kontrast (%)  [2] Vzdialenosť od optického stredu objektívu (mm) [3] Maximálna clona  [4] Clona F8  [5] Priestorová frekvencia [6] 10 párov čiar/mm  [7] 30 párov čiar/mm [8] Radiálne hodnoty  [9] Tangenciálne hodnoty

Ovládacie prvky objektívu

Obrázok ovládacích prvkov objektívu na ľavej strane
[1] Prstenec zaostrovania   [2] Tlačidlo na podržanie zaostrenia   [3] Prstenec clony   [4] Prepínač režimov zaostrovania   [5] Index clony
Obrázok ovládacích prvkov objektívu na pravej strane
[6] Prepínač odozvy clony