Preskúmajte možnosti s diaľkovým ovládaním PTZ 

Obrázok fotoaparátu FR7 Obrázok fotoaparátu FR7

Preskúmajte možnosti s diaľkovým ovládaním PTZ 

Obrázok ženy snažiacej sa nastúpiť do auta

Plynulé otáčanie, nakláňanie a transfokácia 

Zachyťte scénu z každého uhla

Fotoaparát FR7 má funkciu plynulého otáčania, naklonenia a transfokácie, ktorá sa dá ovládať na diaľku alebo spustiť pri predvoľbe pozícií. Uhol otáčania je od -170° do +170° a rozsah uhlu naklonenia je od -30° do +195° pri použití v normálnej, vzpriamenej orientácii. 

Plne funkčná samostatná aplikácia Web App

Vďaka novej Web App môžete pomocou tabletu alebo prehliadača v počítači0 otáčať, nakláňať, zoomovať, zaostrovať, nahrávať a upravovať všetky nastavenia fotoaparátu. Vďaka nastaveniu s využitím unikátneho QR kódu fotoaparátu môžete získať prístup k ťažko dostupným fotoaparátom. Web App používa rovnaký formát menu ako FX6.
Obrázok, na ktorom osoba ovláda fotoaparát FR7 prostredníctvom aplikácie Web App

Vysokovýkonný diaľkový ovládač RM-IP500

FR7 sa dá spárovať s RM-IP500 od Sony0 pre fotoaparáty PTZ na ovládanie otáčania, nakláňania a zoomu1 pomocou joysticku. Pomocou tlačidiel nastavenia rýchlosti môžete upravovať rýchlosť otáčania, nakláňania, zoomu a zaostrovania vzhľadom na objekt a prostredie. Transfokáciu možno ovládať buď pomocou joysticku, alebo výkyvnej páčky.  
Obrázok osoby používajúcej diaľkový ovládač RM-IP500
Obrázok dvoch mužov, ako sa rozprávajú tvárou v tvár

Snímanie viacerými fotoaparátmi

Rozšírte svoje kreatívne možnosti

Fotoaparát FR7 podporuje produkciu s viacerými fotoaparátmi a malým štábom. Dá sa upevniť na statív, na strop alebo na miesta s obmedzeným prístupom, vďaka čomu je možné nenápadne sledovať a nahrávať z rôznych uhlov. Jednotka diaľkového ovládača RM-IP500 sa dá použiť až so 100 fotoaparátmi FR7 (10 skupín po 10 fotoaparátov). . 
Ilustrácia znázorňujúca grafické používateľské rozhranie aplikácie Web App

Doladené ovládanie pohybu fotoaparátu 

Rýchlosť otáčania a nakláňania sa dá plynule meniť od 0,02 stupňa za sekundu do 60 stupňov za sekundu pre flexibilné sledovanie objektu a produkčné scenáre.
Ilustrácia znázorňujúca umiestnenie predvolieb

Až 100 predvolených polôh fotoaparátu

Dodávaný diaľkový ovládač, samostatná aplikácia Web App fotoaparátu FR7 a RM-IP500 si dokážu zapamätať až 100 predvolieb fotoaparátu (smer, transfokácia a zaostrovanie fotoaparátu). Predvoľby sa dajú vyvolať ťuknutím na tlačidlo. 
Obrázok usmievajúceho sa muža

Clear Image Zoom vylepší váš zorný uhol  

Fotoaparát FR7 disponuje funkciou transfokácie Clear Image Zoom od spoločnosti Sony, ktorá vám umožňuje transfokáciu objektov s minimálnym znížením kvality obrazu, a to aj pri používaní transfokácie bez napájania alebo primárneho objektívu. . 
Obrázok ženy ležiacej na posteli

Spoľahlivý autofocus pri diaľkovom snímaní

Pri diaľkovom snímaní sa FR7 zameriava na pohybujúce sa objekty a sleduje ich aj pri slabom osvetlení pomocou 627 voliteľných bodov autofocusu s detekciou fázového rozdielu a BIONZ XR.

[1] Automatické zaostrovanie s detekciou fázového rozdielu
Obrázok odchádzajúcej ženy a ženy, ktorá sedí a pozerá sa na ňu.

Sledovanie v reálnom čase pri diaľkovom snímaní

Zamerajte sa na kompozíciu a zaostrovanie nechajte na fotoaparáte. Vo Web App FR7 začne sledovanie dotykom automatické zaostrovanie vášho objektu, ktoré zahŕňa aj sledovanie v reálnom čase na zaistenie efektívnej produkcie. . 
Obrázok s aktivovaným automatickým zaostrovaním na oči v reálnom čase

AF v reálnom čase pri diaľkovom snímaní 

Vďaka podpore procesora BIONZ XR ponúka fotoaparát FR7 spoľahlivý AF, ktoré je pri diaľkovom snímaní nenahraditeľné. Precízne zaostrovanie na oči dokáže sledovať oko aj v prípade, ak sa objekt pozerá hore alebo dole pod ostrým uhlom. 

Elektronický variabilný ND filter na ovládanie na diaľku 

Vstavaný elektronický variabilný ND filter (s neutrálnou hustotou) umožňuje ovládanie expozície na diaľku s plynulou prevádzkou. Umožňuje bezproblémové nastavenie ND z 1/4 na 1/128 na ovládanie expozície na diaľku, pričom je možné pohodlne ovládať hĺbku poľa a súčasne udržiavať konzistentnú expozíciu.

Kompenzácia zmeny kompozície0

Fotoaparát FR7 zahŕňa funkciu kompenzácie zmeny kompozície, ktorá minimalizuje nežiaduce zmeny zorného uhla na krajšie prechody zaostrovania. Pri používaní kompatibilných objektívov sa uhol zobrazenia automaticky udržiava konzistentný aj pri zaostrovaní, čo umožňuje dosiahnutie plynulých a dramatických efektov zaostrovania0
Obrázok fotoaparátu FR7

Indikátory uľahčujú výrobu s multi-fotoaparátmi

Červený a zelený indikátor FR7 dokáže zistiť, ktorý fotoaparát je práve aktívny (t. j. vysiela) pri použití viacerých. Červený indikátor môže identifikovať fotoaparát, ktorý momentálne vysiela, zatiaľ čo zelený indikátor prináša ukážku fotoaparátu. 
Obrázok dodávaného diaľkového ovládača

Dodávaný infračervený diaľkový ovládač 

Infračervený diaľkový ovládač, ktorý je súčasťou fotoaparátu FR7, ovláda otáčanie, nakláňanie, transfokáciu a zaostrovanie (s dostupnými predvoľbami), ako aj nahrávanie a prehrávanie. 
Obrázok konzoly CIB-PCM1

Konzola na montáž na strop CIB-PCM1

FR7 je kompatibilný s konzolou na montáž na strop CIB-PCM1, ktorá umožňuje ľahké nastavenie záberov z výšky. Možnosť "Strop" v aplikácii Web App prevráti smer ovládania s cieľom umožniť prirodzené ovládanie, keď je fotoaparát upevnený naopak.