Získajte zo svojho TV maximum
Hlasové vyhľadávanie

Vďaka integrovanému Asistentovi Google môžete jednoducho a bez pomoci rúk vyhľadávať hlasom požadovaný obsah.


Rýchlo vyhľadávajte obsah, ktorý si chcete pozrieť

Keďže má televízor BRAVIA zabudovaný mikrofón, môžete ho ovládať bez diaľkového ovládača, čiže bez pomoci rúk.

Nájdite film, ktorý si chcete pozrieť, obľúbený televízny program alebo na Googli odpoveď na svoju otázku jednoduchým stlačením tlačidla [mikrofónu] na diaľkovom ovládači či hovorením priamo na televízor BRAVIA (vyhľadávanie bez pomoci rúk*).

* Nie je k dispozícii pre model X80J


Môžete vyhľadávať v konverzačnom formáte

Vyhľadávajte v konverzačnom formáte. Môžete klásť otázky napríklad o tom, koľko hodín je v New Yorku.

Začnite tým, že položíte otázku, napríklad:

Vy: Who’s the president of___? (Kto je prezident krajiny ___?)

Asistent Google: The president of___is___. (Prezident krajiny ___je___.

Vy: Where is he from? (Odkiaľ je?)

Asistent Google: He is from___. (Je z___.)

Vy: How old is he? (Koľko má rokov?)

Asistent Google: He is___years old. (Má ___ rokov.)


Môžete vyhľadávať podľa relevantného obsahu

Vyhľadávajte podľa relevantného obsahu, napríklad tak, že určíte film, ktorý si chcete pozrieť.

Vy: I want to watch a horror movie on Netflix. (Chcem si pozrieť horor na Netflixe.)

(Vo výsledkoch vyhľadávania sa vám zobrazia horory dostupné na Netflixe.)

Vy: Please play the third movie. (Prehraj tretí film.)

Hlasom môžete určiť film.

Podporované aplikácie sú YouTube™ a Netflix (informácie k aprílu 2021)


Chcete vyhľadať svoj obľúbený obsah, napríklad videá na YouTube, alebo zistiť športové výsledky bez diaľkového ovládača? Stačí sa postaviť tvárou k televízoru a povedať „Hey Google...“.  Takýmto spôsobom môžete nastaviť hlasitosť televízora BRAVIA a prepínať kanály.


Metóda nastavenia

Funkcia používania bez pomoci rúk vyžaduje nasledujúce nastavenia.Televízor Bravia musí byť pripojený k internetu. Návod na pripojenie k internetu nájdete na nasledujúcej stránke.

Pripojte sa k modelu s podporou Google TV™/Android TV™ so vstavaným bezdrôtovým pripojením (model 2015 – 2021)Zapnite tlačidlo mikrofónu na televízore BRAVIA

Zapnite tlačidlo mikrofónu na televízore BRAVIA a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak hovoríte s nápovedou, BRAVIA vám navrhne príklad príkazu

Hlasom môžete tiež prepínať vstup a meniť kvalitu obrazu.Jednoduché ovládanie kompatibilných zariadení v domácnosti pomocou televízora BRAVIA

Pomocou televízora BRAVIA vybaveného Asistentom Google môžete ovládať hlasom rôzne kompatibilné zariadenia, napríklad vysávač iRobot Roomba. Asistent Google to zvláda prostredníctvom infračerveného inteligentného diaľkového ovládača.

Na diaľkovom ovládači vysávača iRobot Roomba, ktorý podporuje Asistenta Google, stlačte tlačidlo Asistenta Google alebo povedzte „OK Google, Clean“ (Ok, Google, vysávaj) priamo televízoru.