ID článku : S700024930 / Naposledy upravené : 30.03.2018Tlač

Windows 8 - Ako upraviť nastavenie funkcie Gesture Control (Ovládanie gestami)

  Ako upraviť nastavenie funkcie Gesture Control (Ovládanie gestami)


  Funkcie gest vám umožnia vykonávať rozličné operácie v aplikáciách gestami rúk, ktoré rozpoznáva fotoaparát zabudovaný v počítači VAIO.

  Poznámky
  • V predvolenom nastavení sú funkcie gest vypnuté.
  • Funkcie gest pre fotoaparát nemusia v nasledujúcich prípadoch pracovať správne:
   • Niekto alebo niečo sa za vami hýbe, zatiaľ čo robíte gesto rúk.
   • Počítač je umiestnený v nestabilnej polohe.
   • Počítač používate v tmavej miestnosti.
   • Gestá rúk robíte mimo rozsahu zabudovaného fotoaparátu.
   • Hýbete rukou príliš rýchlo.
  • Keď sa aplikácia, ktorá podporuje funkcie gest, spustí so zapnutými funkciami, rozsvieti sa indikátor zabudovaného fotoaparátu.
  • Ak zabudovaný fotoaparát smeruje priamo na zdroj svetla, ako je napríklad žiarivkové svetlo, gestá rúk sa nemusia rozpoznať správne.
  • Ak zabudovaný fotoaparát nerozpoznáva gestá rúk správne, dajte ruky dole a po chvíli to skúste znova.

  Ako zapnúť

  1. Spustite kľúčové tlačidlá z ponuky Start (Štart) stlačením klávesov „Windows + C“.
  2. Vyberte položku „Search“ (Hľadať).
  3. Vyberte položku „VAIO Gesture Control“ (VAIO Ovládanie gestami).
  4. Skontrolujte, či je vybratý fotoaparát.
  5. Skúste niektoré z týchto funkcií ovládania gestami: Forward/Back (Dopredu/Naspäť), Pause (Pozastaviť), Volume Adjustment (Úprava hlasitosti).
  6. Vyberte položku Next (Ďalej).
  7. Vyberte aplikácie, v ktorých chcete gestá používať.
  8. Vyberte položku Finish (Dokončiť).

  Základný prehľad funkcií gest

  Media Gallery (Galéria médií)
  Rýchly pohyb vpravo     Prehrá predchádzajúcu skladbu.
  Rýchly pohyb vľavo     Prehrá nasledujúcu skladbu.
  Rýchly pohyb dole     Pozastaví prehrávanie.
  Otočiť v smere hodinových ručičiek     Zvýši hlasitosť.
  Otočiť proti smeru hodinových ručičiek     Zníži hlasitosť.

  Prehrávač Windows Media Player
  Rýchly pohyb vpravo     Prehrá predchádzajúcu skladbu.
  Rýchly pohyb vľavo     Prehrá nasledujúcu skladbu.
  Rýchly pohyb dole     Pozastaví prehrávanie.
  Otočiť v smere hodinových ručičiek     Zvýši hlasitosť.
  Otočiť proti smeru hodinových ručičiek     Zníži hlasitosť.

  Program Internet Explorer
  Rýchly pohyb vpravo     Prejde na predchádzajúcu stránku.
  Rýchly pohyb vľavo     Prejde na nasledujúcu stránku.
  Otočiť v smere hodinových ručičiek     Zvýši hlasitosť.
  Otočiť proti smeru hodinových ručičiek     Zníži hlasitosť.

  Program PowerDVD
  Rýchly pohyb vpravo     Prehrá predchádzajúcu kapitolu.
  Rýchly pohyb vľavo     Prehrá nasledujúcu kapitolu.
  Rýchly pohyb dole     Pozastaví prehrávanie.
  Otočiť v smere hodinových ručičiek     Zvýši hlasitosť.
  Otočiť proti smeru hodinových ručičiek     Zníži hlasitosť.

  Program Microsoft PowerPoint
  (Funkcie gest sú dostupné len počas prezentácie.)
  Rýchly pohyb vpravo     Prejde na predchádzajúcu stránku.
  Rýchly pohyb vľavo     Prejde na nasledujúcu stránku.
  Otočiť v smere hodinových ručičiek     Zvýši hlasitosť.
  Otočiť proti smeru hodinových ručičiek     Zníži hlasitosť.

  Program Google Chrome
  Rýchly pohyb vpravo     Prejde na predchádzajúcu stránku.
  Rýchly pohyb vľavo     Prejde na nasledujúcu stránku.
  Otočiť v smere hodinových ručičiek     Zvýši hlasitosť.
  Otočiť proti smeru hodinových ručičiek     Zníži hlasitosť.

  Program PlayMemories Home
  (Funkcie gest sú dostupné len počas prezentácie.)
  Rýchly pohyb vpravo     Prejde na predchádzajúcu stránku.
  Rýchly pohyb vľavo     Prejde na nasledujúcu stránku.
  Otočiť v smere hodinových ručičiek     Zvýši hlasitosť.
  Otočiť proti smeru hodinových ručičiek     Zníži hlasitosť.

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite