ID článku : S700024931 / Naposledy upravené : 30.03.2018Tlač

Windows 8 - Ako vykonať obnovu systému

  Ako vykonať obnovu systému

  Poznámka
  -    Stlačením klávesu F10 počas spúšťania systému sa používateľ už neprepne do režimu VAIO Care Rescue (Záchrana VAIO Care).
  -    Stlačením klávesu F2 počas spúšťania systému sa používateľ už neprepne do ponuky nastavenia systému BIOS.

  Vykonanie obnovy systému mimo systému Windows (len pre modely s predinštalovaným operačným systémom Windows 8)
  1. Skontrolujte, či je počítač vypnutý.
  2. Stlačte tlačidlo „Assist Button“ (Tlačidlo asistencie).
   Informácie o umiestnení tlačidla „Assist Button“ (Tlačidlo asistencie) nájdete v používateľskej príručke pre váš osobný počítač.
  3. Teraz sa spustí režim VAIO Care Rescue (Záchrana VAIO Care).
  4. Môžete si vybrať zo šiestich možností:
   1. Recover or maintain your System (Obnoviť alebo zachovať systém) [F10]
    Táto možnosť umožňuje používateľovi vykonať obnovu systému naspäť do stavu nastaveného výrobcom.
   2. Start from media (USB device/optical disc) (Spustiť z média (zariadenie USB alebo optický disk)) [F11]
    Táto možnosť umožňuje používateľovi spustiť systém z disku CD/DVD alebo zo zariadenia USB.
   3. Start BIOS (Spustiť systém BIOS) [F2]
    Táto možnosť umožňuje používateľovi vstúpiť do systému BIOS a vykonať zmeny systému.
   4. Shut down (Vypnúť) [F4]
    Táto možnosť vypne osobný počítač.
   5. Start Windows (Spustiť systém Windows) [Esc]
    Táto možnosť umožňuje používateľovi spustiť systém Windows.
   6. Select language (Vybrať jazyk) [F1]
    Táto možnosť umožňuje používateľovi vybrať iné jazyky.
  5. Vyberte položku „Recover or maintain your System [F10]“ (Obnoviť alebo zachovať systém [F10]).
  6. Vyberte rozloženie klávesnice v ponuke „Choose your keyboard layout“ (Vyberte rozloženie klávesnice).
  7. Vyberte položku „Troubleshooter“ (Poradca pri riešení problémov) v ponuke „Choose an option“ (Vyberte možnosť).
  8. Vyberte položku „Recovery and maintenance“ (Obnova a údržba) v ponuke „Troubleshoot“ (Riešenie problémov).
  9. Vyberte položku „Windows 8“ v ponuke „Recovery Tool“ (Nástroj na obnovenie).
  10. Teraz sa zobrazí ponuka režimu VAIO Care Rescue (Záchrana VAIO Care).
  11. Vyberte položku „Start recovery wizard“ (Spustiť sprievodcu obnovou).
  12. Vyberte položku „Skip rescue“ (Vynechať záchranu).
  13. Vyberte položku „Yes, I’m sure.“ (Áno, som si istý(-á)) a potom vyberte položku „Start recovery“ (Spustiť obnovu).

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite