ID článku : S700024927 / Naposledy upravené : 30.03.2018Tlač

Windows 8 - Ako sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu

  Ako sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu


  Poznámka
  • Uistite sa, že pri modeloch, ktoré sa dodávajú s hardvérovým tlačidlom bezdrôtovej komunikácie, je zapnutý prepínač bezdrôtovej komunikácie.
   Ak si nie ste istí, či sa váš počítač VAIO je dodáva s hardvérovým tlačidlom bezdrôtovej komunikácie, pozrite si používateľskú príručku.
  • Skontrolujte, či je v rámci položky PC Settings (Nastavenie počítača) zapnutá možnosť Wi-Fi.
  1. Zobrazte ponuku kľúčových tlačidiel umiestnením kurzora do pravého horného alebo pravého dolného rohu.
  2. Vyberte položku „Settings“ (Nastavenie).
  3. Vyberte položku „Change PC settings“ (Zmeniť nastavenie počítača).
  4. Vyberte kategóriu „Wireless“ (Bezdrôtová komunikácia).
  5. Skontrolujte, či je položka „Wi-Fi“ nastavená na možnosť On (Zap.).


  Z ponuky kľúčových tlačidiel
  1. Zobrazte ponuku kľúčových tlačidiel umiestnením kurzora do pravého horného alebo pravého dolného rohu.
  2. Vyberte položku „Settings“ (Nastavenie).
  3. Vyberte ikonu Wireless (Bezdrôtová komunikácia).
  4. Skontrolujte, či je položka „Airplane mode“ (Režim Lietadlo) nastavená na hodnotu Off (Vyp.).
   Ak je nastavená na možnosť On (Zap.), nastavte ju na možnosť Off (Vyp.).
  5. Vyberte preferovanú bezdrôtovú sieť na pripojenie.
  6. Ak uprednostňujete automatické pripojenie k tomuto prístupovému bodu, začiarknite položku „Connect automatically„“ (Pripojiť automaticky).
  7. Vyberte položku „Connect“ (Pripojiť).
   Ak sa zobrazí výzva, zadajte prístupový kľúč.
  8. Vyberte preferované možnosti zdieľania:
   1. No, don’t turn on sharing or connect to device (Nie, nezapnúť zdieľanie ani pripojenie k zariadeniam) (Pre siete na verejných miestach)
   2. Yes, turn on sharing and connect to devices (Áno, zapnúť zdieľanie a pripojenie k zariadeniam) (Pre domáce a pracovné siete)

  Z pracovnej plochy
  1. Vyberte ikonu Wireless (Bezdrôtová komunikácia) umiestnenú napravo na paneli úloh.
  2. Skontrolujte, či je položka „Airplane mode“ (Režim Lietadlo) nastavená na hodnotu Off (Vyp.).
   Ak je nastavená na možnosť On (Zap.), nastavte ju na možnosť Off (Vyp.).
  3. Vyberte preferovanú bezdrôtovú sieť na pripojenie.
  4. Ak uprednostňujete automatické pripojenie k tomuto prístupovému bodu, začiarknite položku „Connect automatically„“ (Pripojiť automaticky).
  5. Vyberte položku „Connect“ (Pripojiť).
   Ak sa zobrazí výzva, zadajte prístupový kľúč.
  6. Vyberte preferované možnosti zdieľania:
   1. No, don’t turn on sharing or connect to device (Nie, nezapnúť zdieľanie ani pripojenie k zariadeniam) (Pre siete na verejných miestach)
   2. Yes, turn on sharing and connect to devices (Áno, zapnúť zdieľanie a pripojenie k zariadeniam) (Pre domáce a pracovné siete)

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite