Príslušenstvo pre fotoaparáty

Príslušenstvo pre fotoaparáty

Príslušenstvo pre fotoaparáty
Bezdrôtový rádiový externý blesk GN60

HVL-F60RM2

NOVÉ
Portrét ženy zachytený s bleskom nasvietený zozadu

Blesk s výkonom GN60 podporuje nové technológie fotoaparátov

Táto odolná jednotka blesku s výkonom GN600 prináša takú úroveň komunikácie s fotoaparátom, akú dokáže ponúknuť iba spoločnosť Sony, ako aj spoľahlivý blesk pri sériovom snímaní vysokou rýchlosťou a synchronizáciu pri rýchlosti uzávierky až 1/400 s2. Intuitívne ovládanie cez rozhranie fotoaparátu2, Quick Shift Bounce a bezdrôtová rádiová komunikácia sa starajú o presné ovládanie.
Ilustrácia znázorňujúca, ako originálny blesk od spoločnosti Sony vykonáva inteligentnú komunikáciu s telom α

Inteligentná komunikácia s najnovšími telami α

Systém α Lighting sa vyvíjal zároveň s telami α, aby poskytoval optimálne osvetlenie v rôznych situáciách. Úroveň integrácie dosiahnuteľná iba v produktoch od Sony prináša podrobnú komunikáciu s kompatibilnými fotoaparátmi, výsledkom čoho je spoľahlivé a presné ovládanie svetla. [1] Procesor blesku [2] Pätica Multi Interface Shoe  [3] Obrazový snímač  [4] Procesor na spracovanie obrazu
Obrázok blesku osvetľujúceho prednú časť

Stabilný vysoký výkon GN60, ktorý poteší každého profesionála

Keďže HVL-F60RM2 navrhla a vyrobila spoločnosť Sony, dokáže komunikovať s fotoaparátmi α a prinášať konzistentný svetelný výstup GN60 pri každom záblesku. HVL-F60RM2 podporuje ohniskovú vzdialenosť od 20 mm (14 mm so širokouhlým panelom) do 200 mm.
Portrét ženy zachytený pomocou sériového snímania s bleskom

Až 20 zábleskov za sekundu

Vďaka elektronickej uzávierke kompatibilného fotoaparátu0 je možné za sebou spustiť približne 20 zábleskov za sekundu, a to po dobu dlhšiu ako 1 sekunda1. Externá batéria blesku FA-EBA1 umožňuje za sekundu spustiť približne 20 zábleskov po dobu dlhšiu ako 10 sekúnd.
Fotografia ženy stojacej na ceste na pláž s nádherne rozostreným pozadím

Synchronizácia uzávierky do 1/400 s s kompatibilným fotoaparátom

Model HVL-F60RM2 umožňuje pri použití s kompatibilným fotoaparátom0 synchronizovať blesk rýchlosťou až 1/400 s. Vďaka tomu môžete znížiť dôraz pozadia, bleskom osvetliť hlavný objekt, osvetliť pohyblivé objekty pred jasným pozadím a mnoho ďalšieho.
Fotografia muža držiaceho pred sebou fotoaparát s bleskom s panorámou mesta v pozadí

Sériové snímanie vysokou rýchlosťou s bleskom

Keď model HVL-F60RM2 pripevníte ku kompatibilnému fotoaparátu0, dokáže nepretržite spúšťať záblesky pre až 200 snímok1 pri sériovom snímaní rýchlosťou až 10 snímok/s. K zlyhaniu synchronizácie blesku a následnému vynechaniu snímok nedochádza, a preto máte k dispozícii stabilné sériové snímanie.
Nevesta a ženích s úsmevom na tvárach zachytení pri použití blesku

Minimálne oneskorenie pri spustení blesku

Keď používate model HVL-F60RM2 s kompatibilným fotoaparátom0, oneskorenie medzi stlačením tlačidla spúšte a spustením blesku je značne znížené1, vďaka čomu zachytíte aj ten najkratší okamih.
Portrét muža pred zapadajúcim slnkom zachytený s bleskom nasvietený zozadu

Ovládanie blesku prepojené s detekciou tvárí

Pri použití s kompatibilným fotoaparátom1 sa vyváženie bielej automaticky upravuje tak, aby mala tvár objektu prirodzené farby. Model HVL-F60RM2 spolupracuje s detekciou tvárí v kompatibilnom fotoaparáte1 a poskytuje ideálne osvetlenie pre hlavný objekt, a to aj keď sa nachádza v skupine.
Niekoľko fotografií nevesty zachytených pri použití ovládania blesku P-TTL pri jednotlivých snímkach

Ovládanie blesku P-TTL sa prispôsobuje svetlu

Pri použití s kompatibilným fotoaparátom0 vysokorýchlostné vytváranie sekvencií vo fotoaparáte použije predzáblesk na ovládanie jednotlivých zábleskov1 počas sériového snímania, a to aj pri sledovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov v prostredí s premenlivým osvetlením.
Fotografia pózujúcej ženy zachytená pri použití vhodného vyváženia bielej

Presnosť automatického vyváženia bielej originálneho vybavenia

Táto pokročilá jednotka blesku vďaka internému dizajnu prenáša údaje o teplote farieb do fotoaparátu, kde sa použijú na presné nastavenie vyváženia bielej, výsledkom čoho sú prirodzené farby v každej situácii.
Obrázok blesku osvetľujúceho prednú časť

Inovatívna ochrana proti prehriatu umožňujúca dlhšie snímanie

Materiály odolné proti teplu a optimalizovaný algoritmus blesku prinášajú vyššiu ochranu proti prehriatiu, vďaka čomu môžete dlhšie snímať s bleskom.
Obrázok batérie blesku vo vrecku

Krátky recyklačný čas a spoľahlivý nepretržitý blesk

Pokročilá elektronika a konštrukcia prispievajú ku krátkemu recyklačnému času a umožňujú dlhšie sériové snímanie s bleskom. Štyri batérie poskytujú výkon pre viac ako 240 zábleskov s recyklačným časom 1,7 sekundy1.  S voliteľným adaptérom pre externú batériu blesku FA-EBA1 môžete recyklačný čas skrátiť na 0,6 sekundy1.

Vysokorýchlostná synchronizácia, pomalá synchronizácia a synchronizácia na zadnú lamelu

Vysokorýchlostná synchronizácia funguje pri všetkých rýchlostiach uzávierky0 a je možné ju použiť aj pri široko otvorenej clone, vďaka čomu môžete vytvárať portréty s nádherne rozostreným pozadím (bokeh). Podporovaná je aj pomalá synchronizácia a synchronizácia na zadnú lamelu.

Voliteľné typy rozloženia blesku

K dispozícii sú tri voliteľné typy rozloženia blesku: štandardné rozloženie (STD), priorita GN (CENTER) a priorita na širokouhlé rozloženie (EVEN).
Obrázok kovového stojana pätice s odolným bočným rámom pod bleskom

Kovový stojan pätice s odolným bočným rámom

Kovový stojan pätice s odolným bočným rámom značne zvyšuje pevnosť a odolnosť pätice Multi Interface Shoe a jej elektrických kontaktov.
Ilustrácia znázorňujúca, ako sa uhol osvetlenia blesku automaticky nastavuje podľa ohniskovej vzdialenosti

Svetelný výstup pre ohniskovú vzdialenosť a veľkosť

Uhol osvetlenia blesku sa automaticky nastaví podľa ohniskovej vzdialenosti objektívu v rozsahu 20 – 200 mm. Rovnako tak sa upraví rozloženie svetla s cieľom optimálneho osvetlenia pri formáte Full Frame alebo APS-C.
Ilustrácia znázorňujúca vnútornú štruktúru konštrukcie blesku, ktorá je odolná proti prachu a vlhkosti

Vyššia odolnosť proti prachu a vlhkosti

Konštrukcia odolná proti prachu a vlhkosti0 prispieva k vysokej spoľahlivosti vo vonkajších podmienkach. Izolácia pätice navyše v spojení s istými telami radu α odolnosť proti prachu a vlhkosti ešte zdokonaľuje.
Používateľské rozhranie ovládajúce blesk z kompatibilného fotoaparátu

Komplexné ovládanie z kompatibilných fotoaparátov

Kompenzácia blesku, pomer a ďalšie parametre možno ovládať priamo z kompatibilného fotoaparátu0. Vlastné tlačidlo fotoaparátu zas umožňuje zobraziť displej blesku, vďaka čomu môžete prispôsobovať parametre počas používania hľadáčika.
Ilustrácia znázorňujúca rozsah pohybu blesku

Nastavenie uhla so systémom Quick Shift Bounce

Hlavu blesku môžete rýchlo otáčať v uhle 90° doľava alebo doprava, prípadne 150° nahor alebo 8° nadol a rovnako tak môžete svižne prepínať medzi vodorovnou a zvislou polohou. Tento prepracovaný mechanizmus je kompaktnejší a praktickejší.
Záber zblízka na tlačidlá produktu na rýchle, intuitívne a priame ovládanie úrovne svetla

Rýchle, intuitívne, priame ovládanie úrovne svetla

Špeciálne tlačidlá + a – LEVEL umožňujú priamy a rýchly svetelný výstup a ovládanie kompenzácie blesku. Môžete ich tiež použiť na ovládanie rovnakých parametrov bezdrôtovo spárovaných jednotiek blesku, vďaka čomu budete môcť pracovať plynulo a efektívne.
Používateľské rozhranie fotoaparátu Alpha

Efektívna pamäť úrovne svetla TTL

Úroveň blesku TTL si môžete dať zapamätať a neskôr manuálne upraviť. Týmto spôsobom môžete značte ušetriť čas potrebný na manuálne nastavenie parametrov blesku v širokej škále situácií.
Záber zblízka na displej produktu

Vylepšený displej Quick Navi na zadnom paneli

Po stlačení tlačidla Fn sa na displeji zobrazí vybratý režim blesku a ďalšie parametre, čo zjednodušuje nastavovanie v rôznorodých situáciách pri snímaní. Zatiaľ čo predchádzajúci blesk HVL-F60RM zobrazoval ikony Wireless OFF (Bezdrôtové pripojenie vypnuté) a Memory Recall OFF (Vyvolanie z pamäte vypnuté) až po stlačení tlačidla Fn, v prípade modelu HVL-F60RM2 sa tieto parametre zobrazujú na displeji neustále.
Muž snímajúci portrét pomocou blesku prepojeného s prenosným počítačom prostredníctvom bezdrôtovej rádiovej komunikácie

Všestranná bezdrôtová rádiová komunikácia

Stabilná bezdrôtová rádiová komunikácia funguje na vzdialenosť až 30 m (98,4 stopy)0. Spoľahlivú a bezchybnú komunikáciu máte k dispozícii aj v prostredí s reflektormi a prekážkami. Podporovaná je pomalá synchronizácia, synchronizácia na zadnú lamelu a použitie viacerých bleskov1.
Fotografia pózujúcej ženy opierajúcej sa o stenu

Automatické vyváženie bielej s farebnými filtrami

Keď k jednotke blesku pripevníte jeden z dodávaných farebných filtrov, vyváženie bielej fotoaparátu sa automaticky prispôsobí tak, aby vznikla prirodzená kombinácia blesku a okolitého osvetlenia.    [1] Blesk s farebným filtrom  [2] Blesk bez farebného filtra
Vľavo: Ilustrácia 15 jednotiek blesku v 5 skupinách, ktoré sa dajú ovládať cez bezdrôtovú rádiovú komunikáciu; Vpravo: Ilustrácia znázorňujúca spoluprácu viacerých bleskov

Bezdrôtové rádiové ovládanie pre až 15 jednotiek blesku

Ovládajte až 15 jednotiek blesku alebo prijímača v 5 skupinách0. Model HVL-F60RM2 dokáže komunikovať s jednotkami blesku bez bezdrôtovej rádiovej komunikácie cez voliteľný ovládač FA-WRC1M alebo prijímač FA-WRR1.

Ovládanie blesku odrazovým adaptérom

Keď použijete dodávaný odrazový adaptér, jednotka blesku začne komunikovať s fotoaparátom, aby sa dosiahlo optimálne rozloženie blesku pre mäkké a rovnomerné osvetlenie. Širokouhlý panel tento efekt ešte znásobuje.

Káblový synchronizačný konektor IN/OUT

Jeden synchronizačný konektor poskytuje vstupné aj výstupné synchronizačné pripojenie. Cez konektor IN je možné prijímať signály spustenia z merača blesku a konektorom OUT je možné spúšťať prídavné jednotky blesku.

Zvukové upozornenie na nabitie blesku

Počuteľné pípnutie vás upozorní na dokončenie nabíjacieho cyklu po spustení blesku. Vďaka tomu budete hneď vedieť, kedy je celý váš systém osvetlenia s bezdrôtovým rádiovým ovládaním pripravený.

Diaľkové ovládanie uzávierky fotoaparátu

Funkcia diaľkového ovládania uzávierky umožňuje naraz spustiť blesk a aktivovať uzávierku fotoaparátu z diaľky, vďaka čomu môžete súčasne snímať jeden objekt z viacerých uhlov.

Konektor Multi/Micro USB na pripojenie k počítaču

Model HVL-F60RM2 je vybavený konektorom Multi/Micro USB, cez ktorý sa dá pripojiť k počítaču s cieľom aktualizácie softvéru.