Nahrávanie a digitálny prenos vysokej kvality

Digitálne spracovanie signálu

Patentované algoritmy spoločnosti Sony umožňujú potlačenie šumu a súčasne smerovosť

ECM-B10 konvertuje analógový zvuk na digitálny v tele mikrofónu a digitálne spracúva signál pomocou jedinečných algoritmov spoločnosti Sony, čo umožňuje trojsmerné vzory snímania a redukciu šumu. Digitálna konverzia v tele tiež pomáha znižovať šum vo vnútri mikrofónu.
Ilustrácie, ktoré pomocou zvukových vĺn zobrazujú, ako sa analógový zvuk konvertuje na digitálny.

Vysokoefektívny filter na redukciu šumu

Filter na redukciu šumu s využitím digitálneho spracovania signálu

Filter na redukciu šumu v mikrofóne ECM-B10 je veľmi účinný pri znižovaní okolitého hluku pomocou algoritmov digitálneho spracovania signálu, maximalizuje kvalitu zvuku vo fáze nahrávania a znižuje potrebu zložitého následného spracovania.
Priblížené zobrazenie prepínača filtra na zadnom paneli. Prepínač je nastavený na filter redukcie šumu.

Digitálny prenos audia

Žiadna degradácia audia počas prenosu

Ak sa používa v kombinácii s kamerou s pätkou Multi Interface (MI) Shoe, ktorá podporuje digitálne audio rozhranie, ECM-B10 audio prenáša priamo ako digitálny signál, pričom sa poskytuje nahrávanie zvuku vysokej kvality bez degradácie. 
Ilustrácia zobrazujúca, ako konvertovaný digitálny zvuk v mikrofóne vstupuje do tela kamery ako digitálny zvuk cez pätku MI Shoe kompatibilnú s digitálnym audio rozhraním