Pomôžte tvoriť lepšiu budúcnosť

Od obalov bez plastu až po funkcie na zjednodušenie ovládania – pracujeme na vytvorení udržateľnejšej a inkluzívnejšej spoločnosti. 

Obrázok hromady dreva a papiera vľavo, krabica Xperia uprostred a strieborná Xperia 5 V vpravo

100 % obnoviteľnej elektriny

Xperia 5 V sa vyrába v závode, ktorý funguje na elektrinu vyrábanú na 100 % z obnoviteľných zdrojov. Sony Group sa snaží o dosiahnutie 100 % obnoviteľnej elektriny do roku 2030.
Obrázok exteriéru budovy Sony

Spoznajte náš originálny zmesový materiál

Na výrobu obalu smartfónu Xperia 5 V od Sony sa použil originálny zmesový materiál z bambusu, vlákien cukrovej trstiny a recyklovaného spotrebného papiera. Všetko je dostupné v najväčších svetových výrobných uzloch v Ázii.
Obrázok dreveného a papierového materiálu na sklenenom tanieri

Naše udržateľné balenia

V obale smartfónu Xperia 5 V sme eliminovali plastové prvky, alebo sme ich nahradili papierovými materiálmi, čo je súčasťou nášho smerovania k udržateľnosti0. Obal je tiež úzky a kompaktný, aby sme dosiahli efektívnejšiu prepravu. 
Obrázok loga Road to ZERO

Používame viac recyklovaného plastu

V Sony sme vyvinuli SORPLAS™, recyklovaný plast, ktorý nielen berie ohľad na prostredie, ale je aj vysoko funkčný, čo z neho robí ideálneho kandidáta pri výrobe našich nových produktov, a tým sa nám podarilo znížiť mieru používania neobnoviteľných zdrojov.
Obrázok hromád čiernych a strieborných plastových granúl vedľa tuby s práškom

Zlepšujeme zjednodušenie ovládania 

Smartfón Xperia 5 V prináša rozmanité funkcie na zjednodušenie ovládania od podpory ovládania hlasom až po zväčšenie textu, aby každý mohol komunikovať bez obmedzení bez ohľadu na svoje individuálne potreby.
Ilustrácia rôznych ľudí rozličného veku, etnického pôvodu a postihnutia

Photography Pro každému pomáha robiť lepšie fotografie

Vďaka najnovšej aplikácii Photography Pro si môžete nastaviť, aby sa pri naklonení fotoaparátu Xperia prehral zvuk. Takže aj slepá osoba alebo osoba so zrakovým obmedzením, môžete vytvoriť rovný záber. V rámci zjednodušenia používania sme aktualizovali aj používateľské rozhranie.
Obrázok osoby, ktorá fotí smartfónom Xperia 5 V cez aplikáciu Photography Pro, hore je nota a čiary pre zvuk