Prejsť na hlavný obsah

Zaregistrujte svoj produkt SEL70300G

Vyplňte nižšie uvedené údaje. (Ak nemáte konto Sony, budete si ho môcť vytvoriť.)

Nie je to váš produkt? Zaregistrujte iný.

Sony Product Model NumberSEL70300G
SEL70300G
Ako nájdem sériové číslo?

Podrobnosti o nákupe *Povinné

Nakupovali ste online?*

Ospravedlňujeme sa. Vyskytli sa dočasné technické problémy. Ďakujeme za trpezlivosť počas ich odstraňovania. Vráťte sa sem neskôr.

Spojené kontá služieb spoločnosti Sony

Pristupujte vďaka spojeniu kont k viacerým online službám skupiny Sony pomocou rovnakých prihlasovacích údajov.

Prečo si prepojiť kontá?
 • Získate prístup k jednotlivým online službám zo skupiny Sony pomocou rovnakých prihlasovacích údajov (e-mailová adresa a heslo)
 • Vďaka údajom synchronizovaným medzi spojenými kontami si budete môcť rýchlo a jednoducho aktualizovať všetky kontá
Ktoré kontá sa dajú prepojiť?
 • Môžete si prepojiť kontá týchto online služieb od skupiny Sony:
 • Služby dostupné od spoločnosti Sony Europe
 • My Sony
 • Komunita
 • Služby dostupné od iných spoločností zo skupiny Sony:
 • Xperia
 • PlayStation™ Network
  • PlayStation™ Plus
  • PlayStation™ Video
  • PlayStation™ Now
 • Služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.
 • Ak si chcete prepojiť kontá, e-mailová adresa zaregistrovaná ku každému z nich musí byť rovnaká.
 • Zosynchronizujú sa vám základné informácie o konte
 • Tieto informácie sám vám zosynchronizujú v prepojených
 • kontách:
 • Prihlasovacie meno (e-mailová adresa)
 • Heslo
 • Dátum narodenia
 • Krajina alebo oblasť pobytu
 • Meno
 • Pohlavie
 • Preferovaný jazyk
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • Bezpečnostná otázka
 • Odpoveď na bezpečnostnú otázku
 • Ak si chcete zmeniť informácie o konte, stačí tak urobiť raz a ony sa vám automaticky aktualizujú vo všetkých prepojených kontách
Ako sa dajú prepojiť existujúce kontá?
 • Pri prvom prihlásení do konta niektorej z uvedených služieb od skupiny Sony sa vám zobrazí výzva na jeho inovovanie.
 • Pred dokončením inovácie od vás možno budeme potrebovať dodatočné informácie.
 • Po inovovaní konta sa vám pri prihlásení do konta niektorej z uvedených služieb zobrazí výzva na prepojenie dvoch kont (za predpokladu, že obe majú rovnakú e-mailovú adresu). My skontrolujeme, či máte naozaj v oboch kontách rovnaké základné informácie. Ak sa nejaké budú líšiť, pred prepojením kont budete musieť vybrať tie aktuálne.
Ako sa pomocou zosynchronizovaných prihlasovacích informácií dá prihlásiť do inej služby v rámci skupiny Sony?
 • Ak máte inovované konto (alebo niekoľko prepojených kont), na jednoduchý prístup k ľubovoľnej z uvedených služieb od skupiny Sony stačí použiť iba jednu kombináciu prihlasovacích údajov.
 • Pri prvom prihlásení sa vám zobrazí výzva na vyplnenie krátkeho formulára na zaregistrovanie konta. Vaše základné informácie o konte sa automaticky načítajú z existujúceho inovovaného konta (alebo prepojených kont), takže tie už znova vypĺňať nemusíte. Môžno sa vám tiež zobrazí žiadosť o poskytnutie dodatočných informácií, potrebných na dokončenie registrácie.
 • Základné informácie o konte si môžete pozrieť a zmeniť po dokončení registrácie.
Ktorá spoločnosť v rámci skupiny Sony spravuje moje prepojené kontá?
 • Každá spoločnosť zo skupiny Sony prevádzkujúca službu, ktorú používate, bude aj naďalej spravovať vaše konto v tejto konkrétnej službe (ako aj všetky údaje, ktoré sa vám zozbierajú pri jej používaní) v súlade so svojimi zásadami ochrany súkromia. Prepojením kont sa to nezmení.
 • Ak si vo vzťahu k svojmu kontu chcete uplatniť akékoľvek práva týkajúce sa osobných údajov (napríklad právo na prístup), musíte sa obrátiť na príslušnú spoločnosť zo skupiny Sony, ktorá spravuje dané konto, na základe informácií uvedených v jej zásadách ochrany súkromia.