SELP1635G Prepis vybraného videa

Logo Alpha

 

Záber kamery s namontovaným objektívom a pripojenou jednotkou rukoväte XLR s mikrofónom a krytom proti vetru, používateľ ju drží v ruke

Titulok „FX6, F4, ISO 800“ vľavo dole
Titulok „Bezprecedentná elektronicky ovládaná transfokácia“ pri zábere objektu pozerajúceho nahor v mestskom prostredí s priblížením dolly, naokolo sú vysoké budovy

Titulok „FX3, F4, ISO 12800“ vľavo dole
Záber dvoch jazdcov na motorke v noci s priblížením

 

Titulok „FX3, F9, ISO 800“ vľavo dole
Titulok „Výnimočne vysoké rozlíšenie“ pri zábere mestského prostredia s priblížením z vysokej polohy

Titulok „FX6, F18, ISO 800“ vľavo dole
Záber pohľadu na oblohu medzi vysokými budovami s priblížením

 

Titulok „Mimoriadne ľahká a kompaktná“ pri zábere kamery s namontovaným objektívom a pripojenou jednotkou rukoväte XLR s mikrofónom a krytom proti vetru, používateľ ju drží v ruke; potom záber používateľa, ako kráča dozadu počas snímania kamerou namontovanou na stabilizátore v nízkej polohe; potom záber používateľa, ktorý pripája kameru s objektívom namontovaným na statíve

Titulok „α7S III, F4, ISO 12800“ vľavo dole
Záber dvoch objektov na motorke v tuneli

 

Titulok „FX3, F4, ISO 800“ vľavo dole
Titulok „Úžasné automatické zaostrovanie“ pri zábere objektu v mestskom prostredí, biely obdĺžnik prekrýva tvár a potom striedavo oči, čo predstavuje činnosť detekcie tvárí a automatického zaostrovania na oči v reálnom čase, ktoré udržiava zaostrovanie na tvári objektu

Titulok „FX3, F4, ISO 800“ vľavo dole
Záber profilu tváre dvoch objektov v mestskom prostredí zblízka, rozostrenie (bokeh) pozadia

Titulok „FX3, F4, ISO 12800“ vľavo dole
Dva zábery dvoch jazdcov na motorke v noci s priblížením

 

Titulok „FE PZ 16 – 35 mm F4 G“ pri pohľade na prstenec objektívu zboku

 

Titulok „Kreatívne vyjadrenie, ovládanie a spoľahlivosť pre náročných tvorcov“

 

Titulky „α7R IV, F8, 1/2 s, ISO 100“ a „16 mm“ vľavo dole
Titulok „Špičková kvalita obrazu s objektívom G Lens™“ pri širokouhlom zábere interiéru knižnice; potom zväčšenie výrezu v tvare obdĺžnika na zobrazenie vysokého rozlíšenia

 

Titulky „FX3, F16, ISO 640“ a „16 mm“ vľavo dole
Spomalený panoramatický záber mestského prostredia z vysokej polohy

Titulky „α7R IV, F4, 1/20 s, ISO 100“ a „35 mm“ vľavo dole
Titulok „Zdokonalené rozostrenie (bokeh) objektívu G Lens“ pri zábere zblízka sendvičov na tanieri, rozostrenie (bokeh) popredia a pozadia

Titulky „α7R IV, F4, 1/500 s, ISO 100“ a „16 mm“ vľavo dole
Titulok „Výnimočný výkon pri snímaní zblízka“ a potom „Minimálna zaostrovacia vzdialenosť 0,28 – 0,24 m (0,92 – 0,79 stopy)“ pri zábere zblízka opadaného lístia v lese, rozostrenie (bokeh) pozadia

Titulok „Citlivá elektronicky ovládaná transfokácia bez zmeny dĺžky objektívu“ pri zábere kamery s namontovaným objektívom a pripojenou jednotkou rukoväte XLR s mikrofónom a krytom proti vetru, v ruke ju drží používateľ, ktorý ovláda prstenec transfokácie

Titulok „Štyri lineárne motorčeky XD na presné a tiché ovládanie transfokácie“ pri rozdelenej obrazovke; vľavo: záber zasneženej krajiny, priblíženie a oddialenie; vpravo hore: pohľad na objektív s používateľom ovládajúcim prstenec transfokácie spolu s priblížením v ľavom obraze; vpravo dole: diagram zobrazujúci pohyby skupín a aktívnych členov objektívu spolu s pohybmi v ďalších dvoch obrazoch

Titulok „Až 8 úrovní* nastaviteľnej rýchlosti transfokácie, s kompatibilnými kamerami“ pri zábere obrazovky LCD kamery, ktorá zobrazuje ponuku „Rýchlosť transfokácie“ s výberom „Pevná rýchlosť“ pre pohotovostný režim a nahrávanie; potom záber ponuky „Pevná rýchlosť“ pre nahrávanie s výberom od 1 (pomalé) do 8 (rýchle)
Poznámka pod čiarou k titulku: „* Príklad používania kamery FX3“

 

Titulky „FX3, F4, ISO 800“ a „Rýchlosť transfokácie 1“ vľavo dole
Titulok „Transfokácia pri nižšej konštantnej rýchlosti“ pri portréte hovoriaceho objektu pri okne s postupným priblížením, cez okno viditeľné mierne rozostrenie (bokeh) pozadia

Titulky „FX3, F4, ISO 800“ a „Rýchlosť transfokácie 5“ vľavo dole
Titulok „Priblíženie pri vyššej konštantnej rýchlosti“ pri pohľade zboku na jazdca na motorke s priblížením v mestskom prostredí

Titulky „FX3, F4, ISO 12800“ a „Rýchlosť transfokácie 4“ vľavo dole
Titulok „Oddialenie pri konštantnej rýchlosti“ pri pohľade diagonálne spredu na jazdca na motorke s oddialením v noci

Titulky „FX3, F4, ISO 640“ a „Stabilizátor“ a „Rýchlosť transfokácie 2“ vľavo dole
Titulok „Vyjadrenie transfokácie pri použití stabilizátora“ pri portréte tváre objektu s pomalým priblížením z diagonálnej nízkej polohy

Titulky „α7S III, F4, ISO 12800“ a „Montovanie na telo“ a „Rýchlosť transfokácie 4“ vľavo dole
Titulok „Vyjadrenie transfokácie pri pripevnení na telo“ pri zábere s pomalým oddialením dvoch jazdcov na motorke v noci v noci

 

Titulok „Vynikajúce, spoľahlivé a tiché AF“ pri zábere tela kamery s namontovaným objektívom s pomalým otáčaním, potom ho nahradí grafika vnútorného umiestnenia a pohybov akčných členov lineárnych motorčekov a skupiny zaostrovania s titulkom „Dva výkonné lineárne motorčeky XD pre citlivé AF“

Titulok „FX3, F4, ISO 800“ vľavo dole
Titulok „Stabilné AF aj pri 4K 120p pre 4-násobne spomalený pohyb“ pri spomalenom portréte objektu, ktorý sa blíži ku kamere a obchádza ju mimo budovy, biely obdĺžnik obklopuje jedno oko, čo predstavuje činnosť automatického zaostrovania na oči v reálnom čase

Titulok „Presné zaostrovanie pri sériovom snímaní až 30 sn./s“ pri zábere používateľa, ktorý sa pripravuje na snímanie; potom záber kráčajúceho objektu, rozdelený do radu sériových záberov
Titulok „α1, F4, 1/1600 s, ISO 250“ vľavo dole

Titulok „α7S III, F4, ISO 800“ vľavo dole
Titulok „Minimálna zmena kompozície pri zaostrovaní (focus breathing)“ pri zábere presunu zaostrovania z pozadia na popredie s minimálnou zmenou zorného uhla

Titulok „Pokročilý optický dizajn znižuje zmenu kompozície pri zaostrovaní (focus breathing)“ pri rozdelenej obrazovke; vľavo: titulok „Konvenčný optický dizajn“ pri zábere presunu zaostrovania z pozadia na popredie s viditeľnou zmenou zorného uhla; vpravo: titulok „Pokročilý optický dizajn FE PZ 16 – 35 mm F4 G“ pri zábere rovnakého presunu zaostrovania, avšak s minimálnou zmenou zorného uhla

 

Titulok „Ovládanie navrhnuté pre náročných tvorcov“ pri zábere tela kamery s namontovaným objektívom a pripojeným káblom HDMI

Titulok „Kompaktná, s tromi krúžkami na ovládanie zaostrovania, transfokácie a clony“ pri pohľade zboku na prstenec objektívu so štítkami „Zaostrovací krúžok“, „Prstenec transfokácie“ a „Prstenec clony“

Záber používateľa, ktorý drží kameru s namontovaným objektívom a pripojenou jednotkou rukoväte XLR s mikrofónom a krytom proti vetru, ovláda prstenec transfokácie na objektíve

Titulok „FX3, F4, ISO 640“ vľavo dole
Titulok „Rýchle a flexibilné ovládanie transfokácie pomocou krúžku alebo páčky“ pri zábere kráčajúceho objektu s používateľom, ktorý pomerne rýchlo mení transfokáciu, aby našiel optimálnu snímku

Titulok „Manuálne zaostrovanie s lineárnou odozvou pre plynulé a opakovateľné manuálne zaostrovanie pri každej rýchlosti otáčania“ pri rozdelenej obrazovke: vpravo: záber používateľa, ktorý ovláda zaostrovací krúžok, otáča ho do istej miery a potom ho vráti do pôvodnej polohy; vľavo: výsledný obrázok, ktorý zobrazuje posun zaostrovania z popredia do pozadia, potom znovu späť

Titulok „Prstenec clony plynulý alebo s cvakaním pre videozáznam a fotografie“ pri zábere používateľa zblízka, ako ovláda prepínač prstenca clony ZAP./VYP.; potom záber používateľa, ktorý otáča prstencom clony

Titulok „Prepínač uzamknutia clony zabraňuje neželaným zmenám expozície“ pri zábere prepínača uzamknutia clony zblízka

Titulok „Nastaviteľné tlačidlo na podržanie zaostrenia“ pri zábere tlačidla na podržanie zaostrenia zblízka

Titulok „Transfokácia na diaľku je dostupná pomocou diaľkového ovládača RMT-P1BT (voliteľný)“ pri zábere diaľkového ovládača RMT-P1BT zblízka, s osvetleným prevádzkovým svetlom; potom záber troch objektov s kamerou na statíve s pripojeným externým monitorom

Titulky „FX3, F4, ISO 800“ a „Rýchlosť transfokácie 4“ vľavo dole
Pohľad zboku s priblížením na jeden rozprávajúci objekt

Titulok „s držadlom na nahrávanie GP-VPT2BT (voliteľné)“ pri zábere vlogera, ako sníma selfie kamerou v ruke na držadle s pripojeným mikrofónom a krytom proti vetru

Titulok „so smartfónom pomocou mobilnej aplikácie Imaging Edge™“ pri zábere používateľa, ktorý diaľkovým ovládaním ovláda kameru pomocou smartfónu

 

Titulok „Mobilita a spoľahlivosť“ pri záberoch umiestnenia kamerového zariadenia

Titulok „Kompaktný objektív prinášajúci dokonalú tvorivú kontrolu“ pri záberoch kamerového zariadenia v ruke, potom namontovaného na stabilizátore

Titulok „Mimoriadne ľahký, 353 g (12,5 unce)“ pri záberoch kamery namontovanej na stabilizátore, sníma z vysokej a potom z nízkej polohy

Titulok „Interné zaostrovanie a transfokácia pre jednoduchú manipuláciu a vyváženie“ pri záberoch kamery namontovanej na stabilizátore a potom na ramene

 

Titulok „Dizajn odolný proti prachu a vlhkosti*“ pri grafike predstavujúcej umiestnenie tesnení proti prachu a vlhkosti okolo tela objektívu
Poznámka pod čiarou k titulku: „Nie je zaručená 100 % odolnosť voči prachu a vlhkosti.“

Titulok „Transfokácia dolly pomocou posúvača“ pri zábere používateľa, ktorý ovláda posúvač pri snímaní, potom opakovanie transfokácie objektu, ktorý sa pozerá nahor v mestskom prostredí, obklopený vysokými budovami s titulkami „FX6, F4, ISO 800“ a „Posúvač“ a „Rýchlosť transfokácie 4“ vľavo dole

Záber používateľa snímajúceho dvojicu kamerou namontovanou na stabilizátore v mestskom prostredí vedľa železnice a rýchlostnej cesty

Titulok „FX3, F4, ISO 800“ vľavo dole
Dva spomalené zábery dvojice v mestskom prostredí vedľa železnice a rýchlostnej cesty

Záber používateľa s kamerou v ruke, ktorý sleduje objekt v mestskom prostredí s výrazným pohybom objektu a kamery

Titulok „FX3, F4, ISO 640“ vľavo dole
Záber objektu v mestskom prostredí s výrazným pohybom objektu a kamery

 

Titulok „Kombinácia pohybu žeriavu s elektronicky ovládanou transfokáciou“ pri zábere používateľa, ktorý ovláda kameru namontovanú na žeriave na streche v meste

Titulky „FX3, F9, ISO 800“ a „Žeriav“ a „Rýchlosť transfokácie 3“ vľavo dole
Opakovanie predchádzajúceho záberu mestského prostredia s priblížením z vysokej polohy

Záber štábu, ktorý pripája kameru k motorke

Titulky „α7S III, F4, ISO 12800“ a „Montovanie na telo“ a „Rýchlosť transfokácie 4“ vľavo dole
Záber s pomalým oddialením dvoch jazdcov na motorke v noci v tuneli

 

Titulok „FE PZ 16 – 35 mm F4 G“ pri pohľade na prstenec objektívu zboku

 

Titulok „α7S III, F4, ISO 12800“ vľavo dole
Pravdepodobne pokračovanie záberu dvoch jazdcov na motorke v noci, ktorí vyjdú z tunela a v pozadí sa objaví osvetlené ruské koleso

 

Logo SONY