SEL50F12GM Prepis vybraného videa

Logo Alpha

 

Pohľady zblízka na prednú časť a prstenec clony objektívu

Titulok „Výnimočný F1,2 Prime“

Titulok „Rozlíšenie G Master & rozostrenie (bokeh) s F1,2“

 

Titulok „α7R IV, F1,2, 1/250 s, ISO 100“ vľavo dole pri fotografii portrétu tváre ženy so zaostrenou tvárou zblízka a výrazným rozostrením (bokeh) popredia a pozadia

 

Titulok „Rýchle & presné automatické zaostrovanie s hĺbkou poľa F1,2“

Titulok „α1, F1,2, 1/8000 s, ISO 100“ vľavo dole pri portréte tváre ženy so siluetami vysokých budov vo výraznom rozostrení (bokeh) pozadia

Titulok „FX6, F1,2, 1/250 s, ISO 800“ vľavo dole pri klipe ženy, ktorá sa blíži k fotoaparátu, zaostrenie zostáva na tvári, rozostrenie (bokeh) pozadia sa zvyšuje

Titulky „Všestrannosť kompaktnej F1,2“

Klip spodnej časti tela používateľa, ktorý nesie fotoaparát s namontovaným objektívom, drží ho v pravej ruke za držadlo s remienkom na zápästie

Klip používateľa, ktorý dvíha fotoaparát a pozerá sa cez hľadáčik, pripravuje sa na záber

 

Titulok „FE 50 mm F1,2 GM“ pri pohľade zboku na objektív

 

Titulok „α7R IV, F1,2, 1/80 s, ISO 100“ vľavo dole
Titulok „Úžasné rozlíšenie s F1,2“ pri čelnom portréte ženy so zaostrením na tvár a rozostrením (bokeh) pozadia na závese; potom titulok „Tri prvky XA (extrémne asférické) pre špičkové rozlíšenie“ , keď sa okolo oblasti tváre objaví biely obdĺžnik, rozšíri sa a vyplní celú snímku, čím zobrazí vysoké rozlíšenie obrazu

Titulok „α7R IV, F1,2, 1/640 s, ISO 100“ vľavo dole
Titulok „Excelentné rozlíšenie po celej ploche s F1,2“ pri širokouhlej fotografii budovy s rastlinou, ktorá rastie pozdĺž betónovej steny, vpravo hore sa objaví biely obdĺžnik, rozšíri sa a vyplní celú snímku, čím zobrazí vysoké rozlíšenie po celej ploche obrazu

Titulok „α7R IV, F11, 1,6 s, ISO 100“ vľavo dole
Titulok „Povrchová vrstva Nano AR II minimalizuje nežiaduce osvetlenie a zdvojovanie obrazu“ pri širokouhlej fotografii rieky tečúcej pomedzi skaly v lese s prenikajúcim slnečným svetlom

Titulok „α7R IV, F1,2, 1/250 s, ISO 100“ vľavo dole
Titulok „Rozostrenie (bokeh) G Master s F1,2“ pri portréte tváre ženy zblízka, zaostrenie na tvár a výrazné rozostrenie (bokeh) popredia a pozadia; potom titulok „Plynulé, elegantné rozostrenie (bokeh), vďaka ktorému objekt vynikne“ zobrazí sa biely obdĺžnik okolo ľavého oka a ucha, rozšíri sa a vyplní celú snímku, čím sa zobrazí detail oka (zaostrené) a rozostrenie (bokeh) pozadia mimo ohniskovej roviny, tiež na ľavom uchu a náušnici

Titulok „α7R IV, F1,2, 1/5000 s, ISO 100“ vľavo dole pri zábere kvapiek rosy na tráve zblízka s výrazným rozostrením (bokeh) pozadia; potom titulok „Optimalizovaná sférická aberácia pre úžasné rozostrenie (bokeh)“ biely obdĺžnik sa objaví okolo zvýraznenej oblasti vpravo v strede, obklopuje zaostrenú a rozostrenú oblasť, zvýrazňuje tak kvalitu a plynulosť rozostrenia (bokeh)

Titulok „α7R IV, F2, 1/125 s, ISO 400“ vľavo dole
Titulok „Kruhová clona s 11 lamelami prinesie ešte dokonalejšie rozostrenie (bokeh)“ pri portréte profilu ženy naproti budovám po západe slnka v pozadí, rozostrenie (bokeh) na svetlách vo vzhľade okrúhlych diskov; potom titulok „Prvky XA potláčajú kruhovité rozostrenie (bokeh)“ oblasť okolo diskov rozostrenia (bokeh) sa zvýrazní a rozšíri, aby sa zdôraznil jeho kruhový tvar

 

Titulok „Mimoriadne rýchle, presné a tiché automatické zaostrovanie s F1,2“ pri pohľade na fotoaparát s namontovaným objektívom z ľavej strany, používateľ ho drží v ruke

Titulok „Štyri lineárne motorčeky XD v mechanizme pohyblivého zaostrovania“ pri výmene zobrazenia fotoaparátu za grafiku nákresu, zobrazuje sa interné umiestnenie štyroch akčných členov, ktoré pohybujú dvomi skupinami zaostrovania v protifáze

Titulok „Rýchle a spoľahlivé AF aj s F1,2“ pri klipe ženy na brehu rieky, ktorá kráča smerom k fotoaparátu so zeleným obdĺžnikom okolo pravého oka, ktorý predstavuje činnosť automatického zaostrovania na oči v reálnom čase, ktoré udržiava zaostrovanie na oku, rozostrenie (bokeh) vysokých budov v pozadí

Titulok „α1, F1,2, 1/8000 s, ISO 100“ vľavo dole
Titulok „Ideálny na série vo vysokej rýchlosti“ pri sérii snímok objektu v predchádzajúcom zábere, zobrazuje sa sériové snímanie a výber najlepšieho záberu z výberu snímok zo sériového snímania

Titulok „FX6, F1,2, 1/250 s, ISO 800“ vľavo dole
Titulok „Spoľahlivé, tiché AF pre videozáznam“ pri spomalenom klipe rovnakého objektu s bielym obdĺžnikom okolo pravého oka, ktorý predstavuje činnosť automatického zaostrovania na oči v reálnom čase

Titulok „FX6, F1,2, 1/250 s, ISO 800“ vľavo dole
Titulok „Snímajte spomalené zábery s F1,2“ pri spomalenom klipe rovnakého objektu, ktorý sa otáča preč od fotoaparátu, s bielym obdĺžnikom, ktorý sa rozšíri a obklopí oblasť tváre, potom biely obdĺžnik s dvojitými bočnými stranami obklopuje oblasť hlavy, keď sa tvár otočí, čo predstavuje činnosť sledovania v reálnom čase; potom, keď je oko zase viditeľné, sa zmení na malý biely obdĺžnik okolo jedného oka

Titulok „FX6, F1,2, 1/112 s, ISO 800“ vľavo dole
Titulok „F1,2 pre spoľahlivé AF pri slabom svetle“ pri spomalenom klipe ženy kráčajúcej v noci po moste, malý biely obdĺžnik okolo jedného oka predstavuje činnosť automatického zaostrovania na oči v reálnom čase aj pri slabom svetle

 

Titulok „Zdokonalenie činnosti a spoľahlivosti pre tvorcov“ pri klipe manipulácie s fotoaparátom FX6 v rukách, s namontovaným objektívom a rukoväťou XLR

Titulok „Prstenec clony s prepínateľným nastavením“ pri klipe s pohľadom na pravú hornú stranu objektívu namontovaného na fotoaparáte FX6, používateľ ovláda prstenec clony

Titulok „Odozva ovládania lineárneho manuálneho zaostrovania“ pri klipe s pohľadom na pravú spodnú stranu objektívu namontovaného na fotoaparáte FX6, používateľ ovláda zaostrovací krúžok

Titulok „Dizajn odolný proti prachu a vlhkosti “ pri klipe s pohľadom na pravú hornú stranu objektívu namontovaného na fotoaparáte, používanie v daždivých podmienkach

Titulok „F1,2 vo všestrannom, mobilnom objektíve“ pri klipe spodnej časti tela používateľa, ktorý nesie fotoaparát s namontovaným objektívom, drží ho v pravej ruke za držadlo s remienkom na zápästie

Titulok „Len 778 gramov (27,5 unce)“ pri klipe používateľa, ktorý dvíha fotoaparát a pozerá sa cez hľadáčik, pripravuje sa na záber

Titulok „Výnimočné vyjadrenie vďaka výnimočnému pevnému objektívu F1,2“ pri klipe zobrazujúcom používateľa so zdvihnutým fotoaparátom, ako sa pozerá cez hľadáčik, pripravuje sa na záber

 

Titulok „FX6, F1,2, 1/100 s, ISO 800“ vľavo dole pri klipe ženy s miernym rozostrením (bokeh) pozadia

Titulok „α7R IV, F1,2, 1/2000 s, ISO 100“ vľavo dole pri portréte ženy zblízka s riekou a budovami po západe slnka s výrazným rozostrením (bokeh) pozadia

Titulok „α7R IV, F1,2, 1/800 s, ISO 100“ vľavo dole pri fotografii pohľadu zhora na ovocný koktail zblízka s výrazným rozostrením (bokeh) pozadia

Titulok „α7R IV, F1,2, 1/50 s, ISO 100“ vľavo dole pri portréte ženy na ozdobnom schodisku so slabým svetlom s výrazným rozostrením (bokeh) pozadia

Titulok „α7R IV, F1,2, 1/320 s, ISO 1250“ vľavo dole pri portréte ženy vedľa veľkého okna, odraz vo vyleštenej kamennej stene s miernym rozostrením (bokeh) pozadia

Titulok „α7R IV, F1,2, 1/2500 s, ISO 400“ vľavo dole pri portréte ženy pred budovou s vertikálnou mriežkou s výrazným rozostrením (bokeh) pozadia

Titulok „α7R IV, F1,2, 1/1250 s, ISO 100“ vľavo dole pri fotografii machom obrasteného stromu v lese s hlbokým zorným poľom ale miernym rozostrením (bokeh) v diaľke

Titulok „α7R IV, F5,6, 1/20 s, ISO 200“ vľavo dole pri širokouhlej fotografii jazera v lese

Titulok „α7R IV, F2,8, 1/500 s, ISO 100“ vľavo dole pri širokouhlej fotografii trávnatej oblasti s niekoľkými stromami

Titulok „α7R IV, F1,2, 1/1000 s, ISO 100“ vľavo dole pri portréte ženy zblízka zospodu zľava, s osvetlením zozadu a výrazným rozostrením (bokeh) pozadia

Titulok „α7R IV, F1,2, 1/2000 s, ISO 100“ vľavo dole pri širokouhlej fotografii trávnatej krajiny, stromu a vzdialenejších kopcov so širokou hĺbkou poľa

 

Titulok „FE 50 mm F1,2 GM“ pri pohľade zboku na objektív

 

Logo SONY