Predstavujeme objektív FE 20 – 70 mm F4 G | Sony | Objektív

Logo Alpha

 

Titulok „Nový štandard priblíženia: od širokouhlého 20 mm až do 70 mm“

Titulok „FX3, F4“ vľavo dole pri fotografii objektu dole na točitom schodisku s oddialením, počítadlo vľavo dole ukazuje ohniskovú vzdialenosť, ktorá odpočítava od „70 mm“ do „20 mm“, potom
Titulky „α7 IV, F4, 1/125 s, ISO 160“ a „20 mm“ vľavo dole pri portréte objektu zboku, je dole na točitom schodisku, potom
Titulky „α7 IV, F4, 1/125 s, ISO 200“ a „20 mm“ vľavo dole pri portréte objektu zdola zľava, je dole na točitom schodisku

 

Titulok „Vynikajúca kvalita obrazu s objektívom G LensTM

Titulky „α7R V, F8, 1/125 s, ISO 100“ a „20 mm“ vľavo dole pri zábere pieskových dún, potom
Titulky „α7R V, F11, 1/60 s, ISO 100“ a „20 mm“ vľavo dole pri zábere pieskových dún so slnkom nízko

 

Titulok „FX3, F4“ a „70 mm“ vľavo dole pri klipe objektu pozerajúceho sa dole na fotoaparát na palube lode, potom
Titulky „α7 IV, F4, 1/80 s, ISO 400“ a „70 mm“ vľavo dole pri fotografii profilu portrétu objektu v podpalubí lode, potom
Titulky „α7 IV, F4, 1/200 s, ISO 100“ a „70 mm“ vľavo dole pri fotografii profilu portrétu objektu v podpalubí lode zblízka

 

Titulok „Špičkový výkon automatického zaostrovania“

Titulky „FX3, F4“ a „20 mm“ vľavo dole pri klipe so spomalenou časťou, objekt sa pozerá dole na fotoaparát naproti jasnej oblohe v pozadí, potom

Titulky „FX3, F4“ a „20 mm“ vľavo dole pri klipe so spomalenou časťou, objekt kráča a otočí sa v podpalubí lode

Titulky „FX3, F13“ a „20 mm“ vľavo dole pri klipe v ktorom pohľad fotoaparátu postupuje cez most so sklenenou strechou, potom
Titulky „FX3, F5,6“ a „20 mm“ vľavo dole pri klipe štruktúry veže, potom
Titulky „α7R V, F8, 1/320 s, ISO 100“ a „20 mm“ vľavo dole pri fotografii tej istej scény

 

Titulok „FX3, F4“ a „20 mm“ vľavo dole pri spomalenom klipe objektu, ktorý stojí pod mostom, potom
Titulok „FX3, F4“ a „70 mm“ vľavo dole pri spomalenom klipe čelného portrétu objektu zblízka, vlasy mu vlajú vo vánku

 

Titulok „FE 20 – 70 mm F4 G“ pri pohľade na objektív zboku

 

Titulok „Rozšírené štandardné priblíženie“ pri pohľade zboku na objektív

Titulok „70 mm“ vľavo dole pri čelnej fotografii portrétu objektu hore uprostred na obrazovke, potom titulok vľavo dole odpočítava na „24 mm“ pri rozšírení zorného uhla portrétu, potom
potom titulok vľavo dole odpočítava ďalej na „20 mm“ pri ďalšom rozšírení zorného uhla portrétu, ktorý vyplní celú obrazovku, potom
Titulky „Pokryje až mimoriadne širokých 20 mm“ a „α7 IV, F4, 1/60 s, ISO 1600“ sa objavia vľavo dole

Titulok „Asi 488 g (17,3 unce)“ pri klipe objektívu, ktorý používateľ nesie v ruke na palube lode, potom
klip používateľa, ktorý beží s fotoaparátom v ruke s pripevneným objektívom, potom
klip používateľa, ktorý sa pozerá cez hľadáčik a pripravuje sa na záber

 

Titulky „α7 IV, F4, 1/400 s, ISO 400“ a „50 mm“ vľavo dole pri fotografii profilu portrétu objektu v podpalubí lode, potom
Titulky „α7 IV, F4, 1/320 s, ISO 100“ a „70 mm“ vľavo dole pri fotografii čelného portrétu objektu zblízka, potom
Titulky „α7 IV, F4, 1/500 s, ISO 100“ a „20 mm“ vľavo dole pri fotografii portrétu objektu, pozerá sa dole do fotoaparátu a čiastočne sa zakrýva rukou

 

Titulok „Výnimočné rozlíšenie objektívu G Lens“

Titulok „α7R V, F4, 1/30 s, ISO 100“ vľavo dole pri fotografii rastlín, ktoré sa zachytávajú o skalnaté pozadie, potom
stredová oblasť obrazu sa rozšíri na celú obrazovku, zobrazuje sa vysoké rozlíšenie, potom
návrat na pôvodný obraz, potom
Titulok „Špičkové rozlíšenie od jedného rohu po druhý“ pri rozšírení oblasti v pravom hornom rohu obrazu na celú obrazovku, zobrazuje sa vysoké rozlíšenie

 

Titulok „Hlboké a jemné rozostrenie (bokeh) s clonou F4”

Titulok „α7 IV, F4, 1/80 s, ISO 800“ vľavo dole pri fotografii profilu portrétu objektu v slabo osvetlenom koridore so svetlami pripevnenými na stene v pozadí s rozostrením (bokeh), potom
oblasť hornej časti obrazu zobrazujúca svetlá pripevnené na stene v pozadí sa zväčší na celú obrazovku, zobrazí sa hlboké rozostrenie (bokeh) pozadia

 

Titulok „Výnimočný výkon pri snímaní zblízka“

Titulok „α7R V, F4, 1/250 s, ISO 400“ vľavo dole pri fotografii kvetov zblízka s výrazným rozostrením (bokeh) pozadia, potom

Titulok „Zaostrovanie zblízka na 0,25 m (0,82 stopy) pri 70 mm“

Titulok „α7R V, F4, 1/40 s, ISO 400“
vľavo dole pri fotografii kvetov zblízka s miernym rozostrením (bokeh) pozadia na kopcoch, potom
Titulok „Zaostrovanie zblízka na 0,25 m (0,82 stopy) * pri 20 mm“
Poznámka pod čiarou k titulku: „* Režim MF“

 

Titulok „Rýchle automatické zaostrovanie, presné sledovanie“

Titulok „FX3, F4“ vľavo dole pri klipe objektu, pozerá sa do fotoaparátu v nízkej polohe, potom
záber sa priblíži, biely obdĺžnik sa objaví okolo tváre objektu, čo predstavuje činnosť detekcie tvárí, potom
záber sa ešte viac priblíži, objaví sa biely obdĺžnik okolo oka objektu, čo predstavuje činnosť detekcie oka, potom
Titulok „Stabilné automatické zaostrovanie pre snímanie s rozlíšením 4K 120 sn./s“ a
Titulok „FX3, F4“ vľavo dole pri klipe objektu kráčajúceho nadol po točitom schodisku, pozerá sa do fotoaparátu, biely obdĺžnik sa objaví okolo tváre objektu, čo predstavuje činnosť detekcie tvárí, potom
spomalený klip sa ešte viac priblíži, objaví sa biely obdĺžnik okolo oka objektu, čo predstavuje činnosť detekcie oka, potom
klip objektu kráčajúceho k fotoaparátu v koridore lode, biely obdĺžnik okolo tváre objektu predstavuje činnosť detekcie tvárí, potom
spomalený klip sa ešte viac priblíži, objaví sa biely obdĺžnik okolo oka objektu, čo predstavuje činnosť detekcie oka, aj pri polohe hlavy z profilu

Titulok „Minimalizujte posuny zaostrenia a osový posun pri transfokácii“ a
Titulok „FX3, F4“
vľavo dole pri klipe objektu s priblížením, stojí v koridore lode

Titulok „Účinná stabilizácia obrazu s aktívnym režimom*“
Poznámka pod čiarou k titulku: „* S kompatibilným fotoaparátom. Aktívny režim spôsobuje mierne zníženie zorného uhla“ pri klipe používateľa, ktorý sníma fotoaparátom v ruke a kráča po koridore lode, potom
Titulok „FX3, F4“ vľavo dole pri klipe objektu, kráča a otočí sa v koridore lode, zobrazí sa efekt stabilizácie obrazu

 

Titulok „Stabilné snímanie na stabilizátore“ pri klipe so zobrazením používateľa, ktorý nesie fotoaparát na stabilizátore a sleduje objekt nahor po točitom schodisku, potom
Titulok „FX3, F4“
vľavo dole pri klipe objektu, kráča a otočí sa na točitom schodisku

 

 

Titulok „Minimalizovaná zmena kompozície pri zaostrovaní (tzv. focus breathing)“ a
Titulok „FX3, F4“
vľavo dole pri klipe so zobrazením presunu zaostrovania z lampy v popredí na vzdialenejší objekt, nezobrazuje sa efekt zmeny kompozície pri zaostrovaní

 

Titulok „Vysoká úroveň ovládania a spoľahlivosti“ pri pohľade zboku zblízka na objektív pripevnený na fotoaparáte, potom
Titulok „Tlačidlo na podržanie zaostrenia“ pri zábere prstu používateľa, ktorý ovláda tlačidlo na podržanie zaostrenia na boku prstenca objektívu, potom
Titulok „Prepínač režimov zaostrovania“ pri zábere prstu používateľa, ktorý ovláda prepínač režimov zaostrovania (AF/MF) vedľa tlačidla na podržanie zaostrenia, potom
Titulok „Manuálne zaostrovanie s lineárnou odozvou“ pri zábere ruky používateľa, ktorá ovláda zaostrovací krúžok, potom
Titulok „Prstenec clony s prepínačom zapnutia a vypnutia cvakania“ pri zábere ruky používateľa, ktorá ovláda prepínač zapnutia a vypnutia cvakania, potom ovláda prstenec clony, potom
Titulok „Priemer filtra 72 mm“ pri zábere ruky používateľa, ktorá odstraňuje predný kryt objektívu

 

Titulok „Dizajn odolný proti prachu a vlhkosti *“ a
Poznámka pod čiarou k titulku „* Nie je zaručená 100 % odolnosť voči prachu a vlhkosti“ pri diagrame zobrazujúcom umiestnenie tesnení na prstenci objektívu červenou farbou

Titulok „FX3, F4“ vľavo dole pri klipe s fotoaparátom, ktorý drží používateľ a ide po schodoch, spomalená časť ako objekt prichádza do záberu, pozerá sa dole na fotoaparát

Titulok „FX3, F4“ vľavo dole v spomalenom klipe objektu s otáčaním a oddialením, kráča po točitom schodisku

Titulok „FX3, F4“ vľavo dole pri klipe portrétu objektu v podpalubí lode

Titulok „α7R V, F4, 1/500 s, ISO 100“ vľavo dole pri fotografii objektu z nízkej polohy, most a pobrežie blízko mesta v pozadí

Titulok „α7R V, F4, 1/320 s, ISO 400“ vľavo dole pri fotografii portrétu objektu na lodi s miernym rozostrením (bokeh) pozadia

Titulok „α7 IV, F4, 1/4 s, ISO 100“ vľavo dole pri fotografii lodných nástrojov

Titulok „α7R V, F4, 2,5 s, ISO 100“ vľavo dole pri fotografii trsu morských rias pri slabom svetle

Titulok „α7R V, F4, 1/400 s, ISO 100“ vľavo dole pri fotografii nakrájanej limety

Titulok „α7R V, F8, 1/100 s, ISO 100“ vľavo dole pri fotografii s pohľadom nahor na oblohu medzi dvomi vysokými budovami prepojenými mostmi a inými štruktúrami

Titulok „α7R V, F11, 1/50 s, ISO 100“ vľavo dole pri fotografii s pohľadom cez štruktúru spájajúcu dve vysoké budovy

Titulok „α7R V, F4, 1/400 s, ISO 400“ vľavo dole pri fotografii zamrznutého listu zblízka s výrazným rozostrením (bokeh) pozadia

Titulok „α7R V, F4, 1/640 s, ISO 100“ vľavo dole pri širokouhlej fotografii rozvetvenej rastliny, ktorá rastie v piesčitej oblasti podobnej púšti, rozostrenie (bokeh) sa smerom do pozadia plynule zvyšuje naproti tmavomodrej oblohe

Titulok „α7R V, F11, 0,4 s, ISO 100” vľavo dole pri širokouhlom zábere soľných plání po západe slnka s kopcami vo vzdialenom pozadí a mračnami na oblohe

Titulok „α7R V, F11, 1/60 s, ISO 100“ vľavo dole pri širokouhlom zábere pieskových dún, rozostrenie (bokeh) sa smerom do pozadia plynule zvyšuje naproti tmavomodrej oblohe

Titulok „FX3, F8“ vľavo dole pri širokouhlom klipe dvoch chodcov na tmavých pieskových dunách, ich siluety naproti jasnej oblohe

Titulok „FX3, F4“ vľavo dole pri klipe portrétu objektu v jasnom slnečnom svite, most v pozadí s rozostrením (bokeh)

 

Titulok „FE 20 – 70 mm F4 G“ pri pohľade na prstenec objektívu zboku

 

Logo SONY