Fotoaparáty s vymeniteľným objektívom

Fotoaparáty s vymeniteľným objektívom

Fotoaparáty s vymeniteľným objektívom
FX30 kompaktná kamera Cinema Line gateway
FX30 kompaktná kamera Cinema Line gateway

ILME-FX30

NOVÉ

ILME-FX30 Predstavujeme – prepis videa

Logo Alpha

 

Titulok „Dostaňte sa do sveta výroby filmov“

 

Titulok „Cinema Line FX30“pri zábere na telo kamery FX30 s pripojeným držadlom XLR

 

Záber používateľa v lese, drží FX30 a kontroluje záber na zadnej obrazovke LCD

Titulok „Expresívne rozprávanie príbehov vďaka snímaniu Log“ pri rozdelenej obrazovke s dvomi objektmi

Titulok „Rýchle a presné automatické zaostrovanie“ pri zábere objektu, ktorý kráča ku kamere, tvár zostáva zaostrená; potom spomalený záber cyklistky, tiež zostáva zaostrená, keď sa blíži ku kamere a odchádza zo záberu

 

Titulok [R1] Bezkonkurenčná mobilita“ pri zábere miesta, kadiaľ prechádza objekt s paličkou, za ňou ide používateľ s kamerou namontovanou na stabilizátore

 

Titulok názvu „Hlavné funkcie kamery FX30“
Titulky „Filmový výraz“, „Rôzne podporné funkcie pre snímanie“ a „Intuitívne ovládanie a rozšírenie pre profesionálov“

Ostatné zblednú a zostane prvý Titulok „Filmový výraz“

 

Titulok „Ekvivalentný formát s novým snímačom APS-C Super 35 mm“ pri pohľade na telo kamery spredu s viditeľným obrazovým snímačom cez miesto, kam sa pripája objektív

Titulok „Snímač 20,1* megapixelov so zadným podsvietením s expozičnou pružnosťou viac ako 14 krokov“ pri logu „Snímač Exmor R CMOS“ a rozšírenom predchádzajúcom pohľade na snímač, ktorý sa dá vidieť cez miesto, kam sa pripája objektív
Poznámka pod čiarou k titulku „* Funguje pre videozáznam. 26 megapixelov pre fotografie.“

Titulok „Kompletné načítanie pixelov bez zlučovania a prevzorkovanie 6K pre filmy v rozlíšení 4K“ pri rozdelenej obrazovke s obrazom vľavo, ktorý je zväčšenou verziu obrazu vpravo; titulky vľavo: „6K“ a „6K 16:9“ so štítkami s textom 5 976 pixelov x 3 356 pixelov; titulky vpravo: „4K“ a „4K 16:9“ so štítkami s textom 3 840 pixelov x 2 160 pixelov

Zväčšenie rovnakého klipu cez celú obrazovku

Titulok „S-Log3 poskytuje plátno pre skutočne individuálnu kreativitu“ pri obrazovke rozdelenej na 3 časti, zobrazuje sa rovnaký klip objektu s rôznym sfarbením

Titulok „Poskytuje flexibilitu gradácie na presné vyjadrenie vízie každého tvorcu“ pri zábere obrazovky počítača, zobrazuje používateľské rozhranie gradácie s oknom videa a rôznymi nastaveniami gradácie

Titulok „Tri režimy snímania Log pre presné ovládanie snímania“ pri zábere ponuky kamery „Snímanie Log“

Titulok „Flexibilné ISO pre sériové snímanie za premenlivých svetelných podmienok“ pri zábere obrazovky LCD kamery počas snímania, zobrazuje sa automatická zmena ISO; potom opakovanie predchádzajúceho záberu, zobrazuje sa používateľ za objektom, ako prechádza z tmavšieho do svetlejšieho prostredia

Titulok „Digitálna filmová činnosť Cine EI so základným ISO“ pri zábere obrazovky LCD kamery, zobrazuje sa zatmavenie obrazu, keď sa zmení nastavenie EI

Titulok „Nízky šum a široká expozičná pružnosť“ pri zábere objektu, ako schádza po schodoch; najskôr s titulkom „Základné ISO 800“, potom s titulkom „Základné ISO 2500“ so zvyšujúcim sa jasom

Titulok „Cine EI Quick pre automatický výber základného ISO v závislosti od svetelných podmienok“ pri zábere obrazovky LCD kamery s titulkom „Základné ISO 800 (L)“ a potom titulok „Základné ISO 2500 (H)“, čo znázorňuje činnosť funkcie Cine EI Quick

Titulok „Typické Log video vyzerá nezáživne bez gradácie“ pri zábere obrazovky LCD kamery, video vyzerá sivo a nezáživne

Titulok „Použite svoje obľúbené LUT na monitorovanie“ pri zábere obrazovky LCD kamery, zobrazuje sa nezáživne vyzerajúce video; potom používateľ stlačí tlačidlo na kamere, na obrazovke sa zobrazí „LUT displeja: Zap.“ a sfarbenie videa sa výrazne zlepší

Titulok „Efektívna práca s Catalyst Browse, Prepare a Prepare Plugin“ pri zábere obrazovky počítača, zobrazuje sa používateľské rozhranie softvéru

Titulok „S-Cinetone vyzdvihne prirodzené odtiene pleti a filmový vzhľad bez gradácie“ pri zábere dvoch objektov, ako večerajú a rozprávajú sa, jeden tvárou ku kamere a druhý chrbtom, mierne rozostrenie (bokeh) pozadia

 

Titulok názvu „Hlavné funkcie kamery FX30“
Titulky „Filmový výraz“, „Rôzne podporné funkcie pre snímanie“ a „Intuitívne ovládanie a rozšírenie pre profesionálov“

Ostatné zblednú a zostane druhý titulok „Rôzne podporné funkcie pre snímanie“

 

Titulok „Široké pokrytie 97 % x 93 % Rýchle hybridné automatické zaostrovanie“ pri opakovaní záberu cyklistky, zostáva v zábere, keď sa blíži ku kamere a odchádza zo záberu, prekrýva ju obdĺžnik, čo predstavuje oblasť pokrytia AF na obraze 97 % vertikálne x 93 % horizontálne

Titulok „Presné automatické zaostrovanie vám umožní sústrediť sa na kreatívnu kompozíciu“ pri opakovaní záberu objektu, ktorý kráča s paličkou, za ňou ide používateľ s kamerou namontovanou na stabilizátore

Titulok „Sledovanie v reálnom čase pre presné zaostrovanie pohyblivých objektov“ pri zábere obrazovky LCD kamery, zobrazuje sa opakovanie záberu cyklistky, biely obdĺžnik prekrýva ľavé oko, čo predstavuje činnosť funkcie automatického zaostrovania na oči v reálnom čase

Titulok „Usilovné zaostrovanie automatického zaostrovania na oči v reálnom čase“ pri opakovaní záberu objektu, ktorý kráča ku kamere; rovnaký záber sa zobrazuje na displeji LCD kamery, biely obdĺžnik prekrýva oblasť oka objektu, čo predstavuje činnosť automatického zaostrovania na oči v reálnom čase

Titulok „Postupné zaostrovanie dokáže posunúť zaostrovanie na iný objekt počas AF“ pri zábere s pôvodným zaostrovaním na objekt v popredí, ktoré sa presunie na objekt v pozadí

Titulok „Stabilizácia v aktívnom režime a metaúdaje pripravené na postprodukciu“ pri zábere pohybujúceho sa používateľa, ktorý sníma pohyblivý objekt na pobreží
Poznámka pod čiarou k titulku „* S kompatibilnými objektívmi“

 

Záber používateľa, ktorý sedí pri stole a mení objektívy

Titulok „Rad objektívov G Master™ pre mimoriadne rozlíšenie a plynulé rozostrenie (bokeh)“ pri zábere radu objektívov G Master

Titulok „FE 85 mm F1,4 GM“ vpravo hore
Titulok „Rýchle pevné objektívy pre nádherné rozostrenie (bokeh)“
pri portréte objektu naproti rozostreniu (bokeh) pozadia

 

Titulok „E-mount umožňuje neobmedzené voľby štylizácie“ pri zábere radu objektívov s objímkou E-mount

 

Titulok „E PZ 10 – 20 mm F4 G“ vpravo hore
Titulok „Elektronicky ovládaná transfokácia ponúka dynamické vizuálne vyjadrenie“
pri zábere s oddialením objektov, ktoré schádzajú po schodoch

Titulok názvu „Hlavné funkcie kamery FX30“
Titulky „Filmový výraz“, „Rôzne podporné funkcie pre snímanie“ a „Intuitívne ovládanie a rozšírenie pre profesionálov“

Ostatné zblednú a zostane druhý titulok „Intuitívne ovládanie a rozšírenie pre profesionálov“

 

Titulok „Kompaktné telo umožňuje intuitívne ovládanie a rozšírenie“ pri opakovaní predchádzajúceho záberu používateľa, ako ide za objektom, kameru na stabilizátore nesie v rukách

Titulok „Odolná horčíková zliatina s nízkou hmotnosťou“pri pohľade spredu zľava na telo FX30 s pripojeným objektívom; potom rozložený pohľad na komponenty konštrukcie z horčíkovej zliatiny

Titulok „Adaptívny ventilátor pre spoľahlivé sériové snímanie“ pri diagrame znázorňujúcom ventilátor a iné štruktúry na odvádzanie tepla so šípkami, ktoré predstavujú prúdenie vzduchu

Titulok „Účinné snímanie s okamžitým prístupom k často používaným parametrom“ pri zábere displeja obrazovky LCD kamery, ktorá zobrazuje hlavné nastavenia nahrávania

Titulok „Intuitívne potiahnutie na dotykovej obrazovke pre ponuku funkcií“ pri zábere obrazovky LCD s grafikou znázorňujúcou prst používateľa, ako potiahne zhora nadol po obrazovke, aby sa zobrazila ponuka funkcií

Titulok „Snímky bez obmedzenia obrazu informáciami o zábere“ pri zábere obrazovky LCD, ktorá zobrazuje okno videa s informáciami o zábere zobrazenými okolo okrajov a neprekrývajú obraz

Titulok „Jasná kontrolka nahrávania, viditeľná z každého uhla“ pri zábere pohľadu na kameru FX30 zozadu; používateľ začína nahrávať, niekoľko kontroliek na rôznych miestach na tele sa rozsvieti načerveno; potom podobný záber spredu zhora, zobrazujú sa rozsvietené kontrolky vpredu a hore

 

Titulok „Dva typy značiek záberov sa dajú jednoducho pridať počas nahrávania/prehrávania“ pri zábere obrazovky LCD; keď sa objekt dostane do záberu na šmýkačke, zobrazuje sa oznámenie „Pridala sa značka záberu 1“.

Titulok „Prekrývanie rôznych značkovačov strán, vrátane vertikálneho výstupu“ pri zábere ponuky Zobrazenia > značkovačov snímania so zvoleným „Značkovač strán“; potom záber ponuky „Značkovač strán“ so zvýrazneným „9:16“; potom záber dvojice stojacej na trávniku, biely obdĺžnik okolo nich predstavuje pomer strán

 

Titulok „Simultánne nahrávanie súboru proxy pre efektívnu úpravu“ pri zábere ponuky „Nahrávanie súboru proxy“ so zvýrazneným „Zap.“ ; potom záber ponuky „Nastavenia >kvality obrazu > súboru proxy“ s položkou „Nahrávanie súboru proxy“ nastavenou na „Zap.“; potom ponuka „Nastavenia nahr. súboru proxy“ so zvýrazneným „9M 4:2:0 10 bit“

 

Titulok „Obsiahla rozšíriteľnosť vďaka 5 závitovým otvorom a pätici Multi Interface (MI) Shoe“ pri zábere tela FX30 z 3 rôznych uhlov, so zvýraznenou päticou MI, konektorom kábla atď.

Titulok „Závitový otvor na externý monitor a pätica MI na mikrofón“ pri zábere tela kamery v ruke s pripojeným externým monitorom v závitovom otvore vľavo a mikrofónom s krytom proti vetru na pätici MI

Titulok „Rukoväť XLR má zvukový vstup XLR a ku kamere FX30 je pripojená cez päticu MI“ pri zábere rukoväte XLR namontovanej na tele FX30 cez päticu MI a puškový mikrofón pripojený k rukoväti XLR cez zvukový kábel. Používateľ kameru drží v ruke v pomerne nízkej polohe
Poznámka pod čiarou k titulku „* Rukoväť XLR (XLR-H1) sa dodáva len s modelom ILME-FX30“

Titulok „Podchytenie stability pri snímaní z nízkeho uhla“ pri zábere používateľa, ktorý v ruke nesie kameru s pripojenou rukoväťou XLR, kráča dozadu na pláži a sníma
Poznámka pod čiarou k titulku „* Rukoväť XLR (XLR-H1) sa dodáva len s modelom ILME-FX30“

Titulok „Výstup v 16-bitovom formáte RAW pre externý rekordér formátu RAW“ pri pohľade zozadu na kameru FX30 s pripojeným externým monitorom, pripojený káblom HDMI

;Titulok „Externé monitorovanie cez USB smartfónom Xperia PRO-I pre veľké zobrazenie“ pri pohľade zozadu na kameru FX30 s pripojeným smartfónom Xperia PRO-I cez kábel USB, zobrazuje sa zväčšený obraz monitora

Titulok „Pripojenie USB pre komunikáciu naživo a webovú kameru vysokej kvality“ pri ilustrácii so zobrazením kamery FX30 a počítača pripojeného káblom USB; obrazovka počítača zobrazuje „ŽIVÝ PRENOS“

Titulok „Vstup časového kódu cez konektor USB sa dá použiť na inštaláciu viacerých kamier“ pri ilustrácii viacerých kamier s distribúciou časového kódu cez káble USB
Poznámka pod čiarou k titulku „* Vyžaduje sa voliteľný kábel VMC-BNCM1“

Titulok „Wi-Fi® a Bluetooth® 5 GHz*/2,4 GHz“ pri ilustrácii kamery FX30 a smartfónu, ako komunikujú cez Wi-Fi®
Poznámka pod čiarou k titulku „* Môže byť v niektorých krajinách a oblastiach obmedzené“

Titulok „Dve zásuvky na pamäťové karty CFexpress a SD“ pri pohľade sprava zozadu na kameru FX30, zobrazujú sa zásuvky na médiá s pamäťovými kartami CFexpress a SD

Titulok „Užitočné metaúdaje pre jednoduché úpravy“ pri zábere obrazovky počítača, zobrazuje sa používateľské rozhranie aplikácie na úpravy; potom ďalší záber so zvýrazneným oknom „ZÍSKAVANIE METAÚDAJOV“, zobrazujú sa metaúdaje týkajúce sa zvoleného klipu MP4 z viacerých klipov dostupných v editore
Poznámka pod čiarou k titulku „* Vyžaduje sa Catalyst Browse / Prepare alebo Catalyst Prepare Plugin (Adobe Premiere Pro Plugin)“

Titulok „FE 50 mm F1,2 GM“ vpravo hore
Titulok „Účinná kompenzácia zmeny kompozície pri zaostrovaní s objektívmi od Sony“ pri ilustrácii kompenzácie zmeny kompozície pri zaostrovaní: zaostrovanie sa posunie z herca v popredí na herca v pozadí, keď sa zo záberu odstráni klapka, s malou viditeľnou zmenou zorného uhla
Poznámka pod čiarou k titulku „* S kompatibilnými objektívmi“

Titulok „Snímanie fotografií s 26 MP“ pri fotografii používateľa, ako sníma kamerou FX30

Pohľady s otočením zblízka na telo FX30

Titulok „Dostaňte sa do sveta výroby filmov“

Titulok „Cinema Line FX30“ pri dvoch pohľadoch na kamery FX30; vľavo: titulok „ILME-FX30B“ zobrazuje sa telo kamery s namontovaným objektívom; vpravo: titulok „ILME-FX30“ zobrazuje sa telo kamery s namontovaným objektívom a pripojenou rukoväťou XLR
Poznámka pod čiarou k titulku „* Objektív sa predáva samostatne“

 

Logo SONY