Fotoaparáty s vymeniteľným objektívom

Fotoaparáty s vymeniteľným objektívom

Fotoaparáty s vymeniteľným objektívom

Predstavujeme fotoaparát Alpha 7R V | Sony | α

Logo Alpha

Titulok „Nová jednotka na spracovanie pomocou umelej inteligencie“ pri zábere dosky plošných spojov s pripojeným integrovaným obvodom, označenie „SONY“ a „jednotka na spracovanie pomocou umelej inteligencie“

 

 

Titulok „61,0 MP & BIONZ XR“ pri zábere s pomalým oddialením od obrazového snímača cez prípojku objektívu

Titulok „5-osová stabilizácia obrazu v 8 krokoch“ pri rozdelenej obrazovke so zábermi tela fotoaparátu zblízka

Titulok „Videozáznam v rozlíšení 8K/4K“ pri rozdelenej obrazovke so zábermi ovládacieho prvku režimu na tele fotoaparátu zblízka

Titulok „Nový 4-osový displej LCD s mnohými nastaveniami uhla“ pri rozdelenej obrazovke so zábermi obrazovky LCD zblízka, ako sa otáča okolo rozličných osí

 

Titulok „Vyvinutá inteligencia tvorby obrazu“

Titulok „α7R V“ pri zábere tela fotoaparátu α7R V s pripevneným objektívom, otáča sa na pohľad spredu

 

Titulok „Evolúcia poháňaná jednotkou na spracovanie pomocou umelej inteligencie“ pri pohľade na fotografovanie s nízkym kontrastom, s objektom a fotografom

Titulok „35 mm snímač CMOS formátu Full Frame so zadným podsvietením a rozlíšením 61,0 MP*“ a logo „Snímač Exmor R CMOS“ pri zábere obrazového snímača cez prípojku objektívu

Titulok „Najnovší procesor na spracovanie obrazu BIONZ XR“ pri zábere dosky plošných spojov s dvomi pripojenými integrovanými obvodmi, oba majú označenie „BIONZ XR“ a „SONY“

Titulok „Samostatná jednotka na spracovanie pomocou umelej inteligencie“ pri graficky vylepšenom zábere dosky plošných spojov s pripojeným integrovaným obvodom, označenie „SONY“ a „jednotka na spracovanie pomocou umelej inteligencie“

 

Titulok „AF s rozpoznaním v reálnom čase“ pri zábere nôh kráčajúceho ženského objektu zblízka, potom záber objektu najskôr z profilu, potom sa otáča k fotoaparátu

 

Titulok „Fotoaparát využíva údaje o tvare objektu pre presné rozpoznávanie“ pri niekoľkých záberoch objektu, ako sa prechádza a sadá si vonku po uzavretom nádvorí, prekrývajúca grafika predstavuje sledovanie kostry
Poznámka pod čiarou k titulku: „Len pre ľudí“

Titulok „Fotoaparát na presné rozpoznávanie využíva údaje o tvare objektu“ pri záberoch na rozdelenej obrazovke, ktoré zobrazujú obrazovku LCD displeja fotoaparátu s rovnakou scénou ženského objektu kráčajúceho v lese, vľavo: titulok „Súčasný model (α7R IV)“ zobrazujúci narušenie automatického zaostrovania porastom, ktorý je bližšie k fotoaparátu, kvôli čomu objekt nebol zaostrený, vpravo: titulok „α7R V“ zobrazujúci objekt s prekrývajúcim zeleným obdĺžnikom, čo predstavuje správnu detekciu objektu, ktorý je zaostrený
Poznámka pod čiarou k titulku: „Len pre ľudí“

Titulok „Fotoaparát využíva údaje o tvare pre správne rozpoznávanie“ pri rozšírenej fotografii zaostreného objektu, nerušenej bližším porastom, ktorý je rozostrený (bokeh) v popredí
Poznámka pod čiarou k titulku: „Len pre ľudí“

Titulok „Fotoaparát na presné rozpoznávanie využíva údaje o tvare objektu“ pri pohľade na objekt kráčajúci po lese s prekrývajúcim bielym obdĺžnikom, čo predstavuje sledovanie objektu
Poznámka pod čiarou k titulku: „Len pre ľudí“

Titulok „Fotoaparát na presné rozpoznávanie využíva údaje o tvare objektu“ pri pohľade na objekt kráčajúci po lese s prekrývajúcim bielym obdĺžnikom na trupe, čo predstavuje sledovanie objektu, potom pohľad na objekt zozadu s prekrývajúcim bielym obdĺžnikom na temene hlavy a klobúku, čo predstavuje sledovanie, potom fotografia siluety profilu rovnakého objektu naproti lesu a oblohe
Poznámka pod čiarou k titulku: „Len pre ľudí“

Titulok „Fotoaparát na presné rozpoznávanie využíva údaje o tvare objektu“ pri zábere objektu kráčajúceho po tráve s prekrývajúcim bielym obdĺžnikom, ktorý najskôr obklopuje temeno hlavy objektu, potom menší biely obdĺžnik okolo oka objektu, keď otočí hlavu k fotoaparátu, čo predstavuje funkciu rozpoznávania, potom fotografia siluety profilu rovnakého objektu naproti oblohe
Poznámka pod čiarou k titulku: „Len pre ľudí“

Titulok „Fotoaparát na presné rozpoznávanie využíva údaje o tvare objektu“ pri záberoch na rozdelenej obrazovke, ktoré zobrazujú obrazovku LCD displeja fotoaparátu s rovnakou scénou pohľadu na pretekárskeho jazdca zozadu s prilbou, ktorý prichádza na scénu sprava a odchádza od fotoaparátu na vidiecku cestu smerom k niekoľkým zaparkovaným autám, vľavo: titulok „Súčasný model (α7R IV)“ zobrazujúci narušenie automatického zaostrovania najbližším zaparkovaným autom, kvôli čomu objekt nebol zaostrený, vpravo: titulok „α7R V“ zobrazujúci objekt s prekrývajúcim zeleným obdĺžnikom na zadnej časti prilby, čo predstavuje správnu detekciu objektu, ktorý je zaostrený, potom sa sekvencia opakuje so zväčšenými stredovými oblasťami každého záberu, potom sa na fotografii zobrazuje zaostrený objekt s rozostrením (bokeh) pozadia
Poznámka pod čiarou k titulku: „Len pre ľudí“

 

 

Titulok „Zlepšenie rozpoznávania ľudského oka o 60 %*“ pri rozdelenej obrazovke so zábermi, ktoré zobrazujú obrazovku LCD displeja fotoaparátu s rovnakou scénou ženského objektu kráčajúceho po scéne zľava doprava, druhý ženský objekt kráča po scéne uprostred záberu, sprava doľava v popredí, nakrátko prekryje prvý objekt, v oboch záberoch zelený obdĺžnik obklopuje oko prvého objektu, čo predstavuje funkciu AF na oči v reálnom čase, dokiaľ sa neobjaví druhý objekt, vľavo: titulok „Súčasný model (α7R IV)“ zobrazujúci, ako automatické zaostrovanie zachytí oko druhého objektu v popredí, ktorý sa na chvíľu objaví, prvý objekt potom až do konca záberu nie je zaostrený, vpravo: titulok „α7R V“ zobrazujúci, že automatické zaostrovanie neprejde na druhý objekt a po prekrytí znovu nájde oko prvého objektu, ktoré sleduje až do konca záberu,
sekvencia sa potom opakuje so zväčšením stredových oblastí každého záberu, potom sa na fotografii zobrazí zaostrovanie na prvý objekt s druhým objektom s rozostrením (bokeh) v popredí
Poznámka pod čiarou k titulku: „Interné testy spoločnosti Sony v porovnaní s fotoaparátom α7R IV“

 

Titulok „Zlepšenie rozpoznávania zvierat o 40 %*“ pri zábere mačiek s bielym obdĺžnikom obklopujúcim hlavu jednej mačky z profilu, potom, keď mačka otočí hlavu k fotoaparátu, sa biely obdĺžnik nahradí menším zeleným obdĺžnikom okolo najbližšieho oka, čo predstavuje funkciu rozpoznávania očí zvierat, potom sa zobrazí fotografia dvoch mačiek, tá bližšie je výrazne zaostrená a tá druhá je v pozadí s rozostrením (bokeh), potom čelný záber dalmatínskeho psa zblízka, potom čelný záber bieleho koňa, potom záber zozadu s priblížením na sediaceho dalmatínskeho psa, je prekrytý bielym obdĺžnikom, čo predstavuje funkciu rozpoznávania zvierat, potom menší biely obdĺžnik na hlave, potom záber profilu sediaceho dalmatínskeho psa s miernym rozostrením (bokeh) pozadia
Poznámka pod čiarou k titulku: „Interné testy spoločnosti Sony v porovnaní s fotoaparátom α7 IV“

 

Titulok „Zviera“ pri zábere veveričky zblízka, rozostrenie (bokeh) popredia a pozadia, potom záber niekoľkých jeleňov vo vysokej tráve, zaostrovanie na najbližšie zviera a rozostrenie (bokeh) pozadia
Poznámka pod čiarou k titulku: „Môže sa stať, že fotoaparát nedokáže presne rozpoznať všetky špecifikované objekty za každých podmienok. Dostupné nastavenia: Človek, zviera/vták, zviera, vták, hmyz, auto/vlak a lietadlo. Typy objektov okrem uvedených typov môžu byť v niektorých prípadoch rozpoznané chybne.“

 

 

Titulok „Vták“ pri zábere labute, ktorá pristáva na vode s rozostrením (bokeh) popredia a pozadia, potom záber dravého vtáka zblízka s výrazným rozostrením (bokeh) pozadia
Poznámka pod čiarou k titulku: „Môže sa stať, že fotoaparát nedokáže presne rozpoznať všetky špecifikované objekty za každých podmienok. Dostupné nastavenia: Človek, zviera/vták, zviera, vták, hmyz, auto/vlak a lietadlo. Typy objektov okrem uvedených typov môžu byť v niektorých prípadoch rozpoznané chybne.“

Titulok „Auto“ pri zábere dvoch áut z výšky, ako idú po vidieckej ceste, biely obdĺžnik prekrýva prednú časť prvého auta, potom fotografia dvoch áut z úrovne vozidla so zaostrením na prvé auto a mierne rozostrenie (bokeh) pozadia
Poznámka pod čiarou k titulku: „Môže sa stať, že fotoaparát nedokáže presne rozpoznať všetky špecifikované objekty za každých podmienok. Dostupné nastavenia: Človek, zviera/vták, zviera, vták, hmyz, auto/vlak a lietadlo. Typy objektov okrem uvedených typov môžu byť v niektorých prípadoch rozpoznané chybne.“

Titulok „Vlak“ pri širokouhlom zábere vlaku s jedným vozňom, ktorý ide po koľajniciach vedľa rieky, biely obdĺžnik prekrýva prednú časť, čo predstavuje rozpoznávanie, potom telefotografická fotografia toho istého vlaku idúceho cez les, vlak je zaostrený s výrazným rozostrením (bokeh) popredia
Poznámka pod čiarou k titulku: „Môže sa stať, že fotoaparát nedokáže presne rozpoznať všetky špecifikované objekty za každých podmienok. Dostupné nastavenia: Človek, zviera/vták, zviera, vták, hmyz, auto/vlak a lietadlo. Typy objektov okrem uvedených typov môžu byť v niektorých prípadoch rozpoznané chybne.“

Titulok „Lietadlo“ pri zábere spodnej časti lietadla, ktoré vzlieta ponad fotoaparát, biely obdĺžnik prekrýva krídla a stredovú časť s trupom, čo predstavuje rozpoznávanie, potom fotografia lietadla zdola zozadu zľava, zaostrené naproti oblohe s miernym rozostrením (bokeh) na oblakoch
Poznámka pod čiarou k titulku: „Môže sa stať, že fotoaparát nedokáže presne rozpoznať všetky špecifikované objekty za každých podmienok. Dostupné nastavenia: Človek, zviera/vták, zviera, vták, hmyz, auto/vlak a lietadlo. Typy objektov okrem uvedených typov môžu byť v niektorých prípadoch rozpoznané chybne.“

Titulok „Hmyz“ pri klipe vážky zblízka, ako sedí na stonke, biely obdĺžnik prekrýva jej hlavu a telo, čo predstavuje rozpoznávanie, s výrazným rozostrením (bokeh) pozadia, potom fotografia podobného hmyzu, je zaostrený s výrazným rozostrením (bokeh) pozadia, potom podobný klip motýľa, biely obdĺžnik predstavuje rozpoznávanie, nasleduje fotografia, oba zábery s výrazným rozostrením (bokeh) pozadia
Poznámka pod čiarou k titulku: „Môže sa stať, že fotoaparát nedokáže presne rozpoznať všetky špecifikované objekty za každých podmienok. Dostupné nastavenia: Človek, zviera/vták, zviera, vták, hmyz, auto/vlak a lietadlo. Typy objektov okrem uvedených typov môžu byť v niektorých prípadoch rozpoznané chybne.“

 

 

 

Titulok „Až 10 sn./s* s AF/AE so sledovaním“ pri 10 snímkach zo sekvencie sériového snímania auta, na konci sa zvýrazní jeden záber
Poznámka pod čiarou k titulku: „* Až 8 sn./s so sledovaním s automatickým zaostrovaním a automatickou expozíciou pri snímaní v režime Live View. Maximálna rýchlosť sériového snímania závisí od nastavení fotoaparátu. S mechanickou uzávierkou.“

Titulok „Komprimovaný formát RAW: až 583*“ pri zábere auta zvýrazneného v predchádzajúcej sekvencii
Poznámka pod čiarou k titulku: „* Vyžaduje sa pamäťová karta CFexpress Type A CEA-G160T od spoločnosti Sony. Režim sériového snímania Hi+. Skutočný počet snímok sa môže meniť podľa podmienok snímania.“

Titulok „693-bodové automatické zaostrovanie s detekciou fázového rozdielu s pokrytím približne 79 %“ pri fotografii lietadla s pokrytím 33 x 21 = 693 prekrývajúcich zelených štvorcov predstavujúcich pokrytie väčšiny obrazu snímačmi automatického zaostrovania

Titulok „Viditeľný svetelný snímač + snímač IR“ pri rozdelenej obrazovke, vľavo: záber tela fotoaparátu zblízka zobrazujúci snímač blízko prípojky objektívu so zvýrazňujúcou grafikou, vpravo: záber dosky plošných spojov s pripojeným integrovaným obvodom, označenie „SONY“ a „jednotka na spracovanie pomocou umelej inteligencie“

Titulok „Vylepšené ovládanie AWB“ pri fotografii vodopádu s tromi konármi v popredí

 

Titulok „Funkcie, ktoré maximalizujú rozlíšenie“ pri fotografii fotografa, ktorý sa pripravuje na snímanie pomocou hľadáčika

Titulok „Integrovaná optická stabilizácia obrazu v 5 osiach pre výhodu 8,0 krokov*“ pri grafike predstavujúcej jednotku stabilizácie obrazu, zobrazuje sa stabilizácia na mieste obrazového snímača aj napriek chveniu okolitého tela fotoaparátu
Poznámka pod čiarou k titulku: „* Normy CIPA. Len chvenie pri naklonení a natočení. FE 50 mm F1,2 GM. Redukcia šumu pri dlhej expozícii vypnutá.“

Titulok „Korekcia jemného rozmazania na úrovni jedného pixelu“ pri rozdelenej obrazovke so zobrazením záberov rovnakej scény s ženským objektom a lesom v pozadí, priblížením sa zobrazí zväčšená stredová oblasť vrátane tváre objektu, vľavo: titulok „Súčasný model (α7R IV)“ so zobrazením istého rozmazania vpravo: titulok „α7R V“ so zobrazením obrazu s vysokým rozlíšením

Titulok „Vylepšená stabilita snímky vďaka synchronizovanému ovládaniu medzi telom a kompatibilnými objektívmi“ pri grafike predstavujúcej jednotku stabilizácie obrazu v tele fotoaparátu, skupina šošoviek v prstenci objektívu sa pohybuje synchrónne s integrovaným mechanizmom stabilizácie obrazu, udržiava sa relatívna poloha obrazového snímača a skupiny šošoviek aj napriek chveniu okolitého tela fotoaparátu a objektívu
Poznámka pod čiarou k titulku: „V prípade niektorých objektívov sa môže vyžadovať aktualizácia softvéru. Na webovej stránke podpory spoločnosti Sony nájdete informácie o kompatibilných objektívoch: https://www.sony.net/dics/7rm5-s/ „

 

Titulok „Viaczáberové snímanie s pixelovým posunom reaguje na meniace sa podmienky“ pri ilustrácii viacerých obrazov horskej scény, ktoré sa použili na vytvorenie viaczáberového snímania s pixelovým posunom, potom titulok „240 MP*“ pri ilustrácii jedného kompozitného obrázka, potom sa obrázok zväčší, aby sa zobrazilo vysoké rozlíšenie, potom sa malá časť obrazu ešte viac zväčší a zobrazí sa vozidlo
Poznámka pod čiarou k titulku: „Na vytvorenie kompozitu sa vyžadujú najnovšie počítačové aplikácie Imaging Edge Desktop™ Viewer a Edit. Kompozícia obrázka nemusí byť úspešná, ak pohyb fotoaparátu alebo objektu spôsobuje rozmazanie.“

Titulok „Nahrávanie videozáznamu v rozlíšení 8K 24p* (25p)“ pri zábere hustého machového porastu v lese, potom záber lesa, potom záber žaby sediacej na liste, potom záber včely chodiacej po tyčinkách kvetu, potom záber otvoreného bieleho kvetu zblízka
Poznámka pod čiarou k titulku: „* 24p = 23,98 sn./s Režim Slow & Quick nie je k dispozícii pri nahrávaní videí XAVC HS s rozlíšením 8K. [APS-C/S35 Shooting] (Snímanie APS-C/S35) je fixne na [Off] (vyp.). Zorný uhol je približne 1,2x.“

Titulok „Flexibilný výber veľkosti súboru RAW v závislosti od použitia“ pri pohľade na obrazovku LCD, na ktorej sa zobrazuje ponuka [RAW File Type] (typ súboru RAW) s 5 dostupnými možnosťami: [Uncompressed] (bez kompresie, [Lossless Comp (L)] (bezstratová kompresia L), [Lossless Comp (M)] (bezstratová kompresia M), [Lossless Comp (S)] (bezstratová kompresia S) a [Compressed] (kompresia), potom pri troch podobných obrázkoch pobrežia a kopcov s titulkami „L: 60 M“, „M: 26 M“ a „S: 15 M“

Titulok „Rýchle prepnutie* na vysoké rozlíšenie APS-C“ pri rozdelenej obrazovke, vľavo: titulok „Full Frame“ pri zábere veveričky s veľkosťami „L: 60 M“, „M: 26 M“ a „S: 15 M“, vpravo:  zväčšená stredová oblasť ľavého záberu s titulkami „APS-C“ a veľkosťami „M: 26 M“ a „S: 15 M“
Poznámka pod čiarou k titulku: „* Vyžaduje sa priradenie na nastaviteľné tlačidlo.“

 

Titulok „Video s vynikajúcimi detailmi, ktoré zapôsobí“ pri fotografii fotografa fotiaceho v lese

Titulok „Snímanie v rozlíšení 4K nadvzorkované z 6,2 K bez zlučovania pixelov“ pri zábere portrétu ženského objektu zblízka v lese s výrazným rozostrením (bokeh) pozadia, najskôr sa pozerá doľava, potom hlavu otočí na fotoaparát a sa pozrie doprava, potom portrét ďalšieho ženského objektu, ktorý sa blíži k fotoaparátu, zastaví sa, potom sa pozrie hore a doprava s výrazným rozostrením (bokeh) pozadia
Poznámka pod čiarou k titulku: „Pri snímaní v režime Super 35 mm rýchlosťou 30p (NTSC 29,97 sn./s) / 25p (PAL) / 24p (23,98 sn./s). Snímanie môže podliehať obmedzeniam v závislosti od nastavení.“

Titulok „Nové AF s rozpoznaním v reálnom čase pomocou umelej inteligencie pre videozáznam“ pri portréte ženského objektu zblízka so zatvorenými očami a nasadeným klobúkom, popredie zaostrené a rozostrenie (bokeh) pozadia, biely obdĺžnik okolo hlavy zobrazuje činnosť AF s rozpoznaním v reálnom čase, potom záber lietadla, ako sa blíži k letisku s bielym obdĺžnikom, ktorý obsahuje väčšinu lietadla, čo zobrazuje činnosť AF s rozpoznaním v reálnom čase

 

Titulok „Ovládanie, ktoré podporuje špičkové rozlíšenie“ pri zábere tela fotoaparátu zblízka, zobrazuje sa ruka používateľa na ovládacom prvku režimu

Titulok „Nový 4-osový displej LCD typu 3.2 s mnohými nastaveniami uhla“ pri rozdelenej obrazovke so zábermi zobrazujúcimi otáčanie obrazovky LCD okolo rozličných osí a jej ovládanie v rôznych uhloch

Titulky „Nový 4-osový displej LCD typu 3.2 s mnohými nastaveniami uhla“ a „Rozlíšenie 2,1 milióna bodov*“ pri pohľade na telo fotoaparátu s obrazovkou, ktorá sa otáča okolo rozličných osí

Poznámka pod čiarou k titulku: „Približne“

Titulky „Nový 4-osový displej LCD typu 3.2 s mnohými nastaveniami uhla“ a „Nahor o 98°, nadol o 40°, nabok o 180° a otočenie o 270°*“ pri pohľade na telo fotoaparátu s obrazovkou, ktorá sa otáča okolo rozličných osí
Poznámka pod čiarou k titulku: „Približne“

 

Titulok „Nový hľadáčik Quad XGA s 9,44 milióna bodov*“ pri pohľade na telo fotoaparátu s grafikou predstavujúcou štruktúru hľadáčika
Poznámka pod čiarou k titulku: „Približne“

Titulok „Dve zásuvky na pamäťové karty CFexpress Type A a pamäťové karty SD“ pri pohľade na telo fotoaparátu s otvoreným krytom na médiá a viditeľnými zásuvkami na médiá, ukážu sa dve karty uvedených typov, ako sa zasúvajú na miesto

Titulok „Nová hlavná ponuka pre rýchly prístup“ pri pohľade na obrazovku LCD zobrazujúcu hlavnú ponuku

Titulok „Ovládací prvok Fotografia/Videozáznam/S&Q“ pri zábere zadnej časti fotoaparátu zblízka, zobrazuje sa ovládací prvok Fotografia/Videozáznam/S&Q

Titulok “Dotykové ovládanie počas snímania a prehrávania” pri zábere používateľa zblízka, ako posúva a zväčšuje obraz na obrazovke LCD, aby si prezrel a zväčšil obrázky

Titulok „2x2 MIMO pre rýchly prenos údajov cez Wi-Fi®“ pri zábere tela fotoaparátu s grafikou Wi-Fi®, zobrazuje sa signál Wi-Fi® vychádzajúci z fotoaparátu
Poznámka pod čiarou k titulku: „5 GHz komunikácia môže byť v niektorých krajinách a oblastiach obmedzená.“

Titulok „Snímanie na diaľku (pripojené)“ pri zábere tela fotoaparátu s grafikou predstavujúcou počítač a kábel USB

Titulok „Efektívny prenos súborov FTP“ pri zábere tela fotoaparátu s pripevneným veľkým teleobjektívom, používateľ drží vedľa neho smartfón počas prenosu obrázkov

Titulok „Odolná konštrukcia z horčíkovej zliatiny“ pri zábere tela fotoaparátu bez pripevneného objektívu, ktorý sa mení na grafiku zobrazujúcu rozšírený pohľad na komponenty konštrukcie z horčíkovej zliatiny

Titulok „Odolnosť voči prachu a vlhkosti“ pri grafike so zobrazením umiestnenia tesnení na tele fotoaparátu, ktoré sú navrhnuté tak, aby odolali prenikaniu prachu a vlhkosti
Poznámka pod čiarou k titulku: „Nie je zaručená 100 % odolnosť voči prachu a vlhkosti.“

Titulok „Dizajn odolný proti prachu a vlhkosti“ pri zábere fotoaparátu, ktorý sa používa v daždivých podmienkach
Poznámka pod čiarou k titulku: „Nie je zaručená 100 % odolnosť voči prachu a vlhkosti. Na zaistenie maximálnej ochrany pred prachom a vlhkosťou musí byť uzatvorený kryt batérie, kryt pamäťovej karty a kryty konektorov, a musí byť nasadený kryt pätice pre príslušenstvo. Ak je fotoaparát mokrý, čo najskôr ho utrite. Otrite prípadnú vlhkosť, ktorá prenikne cez kryt pätice pre príslušenstvo alebo kryty konektorov. Nasnímané s objektívom FE 24 – 70 mm F2,8 GM II v stredne silnom daždi, ktorý neprekoná odolnosť fotoaparátu proti vlhkosti.“

Titulok „Efektívne odvádzanie tepla pre dlhšie nahrávanie bez prerušenia“ pri grafike so šípkami, ktoré zobrazujú cesty vnútorného odvádzania tepla

 

Nápis „Ostatné funkcie“ nad zoznamom:

„Nízka úroveň svetla pri AF až EV-4*
Nepretržité priame manuálne zaostrovanie (DMF)
Stupňovanie zaostrovania
Viac ako 1 000 snímok JPEG počas sériového snímania**

Kreatívny vzhľad s 10 predvoľbami a 8 parametrami
10-bitový formát fotografie HEIF na plynulú gradáciu
Snímanie s ochranou proti blikaniu
Snímanie bez vysokofrekvenčného blikania

Pripojenie smartfónu a príslušenstva
Štandardy UVC/UAC pre vysokú kvalitu pri použití ako webová kamera

Nový anti-dust systém zvyšuje účinnosť odstraňovania prachu
Odolná uzávierka pre viac ako 500 000 cyklov“

Poznámky pod čiarou k titulku:
„* AF-S, pri ISO 100 s objektívom F2,0“
„** Vyžaduje sa pamäťová karta CFexpress Type A CEA-G160T od spoločnosti Sony. Režim sériového snímania Hi+. Skutočný počet snímok sa môže meniť podľa podmienok snímania.“

 

Nápis „Ostatné funkcie pre snímanie videozáznamu“ nad zoznamom:
„10 bitov 4:2:2 All-I XAVC S-I až 600 Mb/s
Farebný priestor S-Log3 gama a S-Gamut3.Cine
viac ako 14 krokov expozičnej pružnosti*
S-Cinetone™ pre filmový vzhľad
Výstup HDMI v 16-bitovom formáte RAW**
Stabilizácia obrazu v aktívnom režime
Kompenzácia zmeny kompozície
Asistent AF
Mapa zaostrovania”

Poznámky pod čiarou k titulku:
„* Režim S-Log3, testy spoločnosti Sony“
„** Plánuje sa podpora pre monitory/záznamníky ATOMOS NINJA V HDR a NINJA V+ HDR na základe predstavenia produktu z októbra 2022. Ak potrebujete ďalšie podrobnosti, kontaktujte spoločnosť ATOMOS.“

 

Pohľad spredu na telo fotoaparátu α7R V s pripevneným objektívom

 

Titulok „α7R V“

 

Logo SONY

Obchodné značky a vyhlásenia