Fotoaparáty s vymeniteľným objektívom

Fotoaparáty s vymeniteľným objektívom

Fotoaparáty s vymeniteľným objektívom

Výkon za pomoci umelej inteligencie | Alpha 7R V | Sony | α

Logo Alpha

 

Titulok „Evolúcia poháňaná jednotkou na spracovanie pomocou umelej inteligencie“

 

Záber sa priblíži cez prípojku na objektív, potom nasleduje graficky vylepšený záber dosky plošných spojov s pripojeným integrovaným obvodom, označenie „SONY“ a „Jednotka na spracovanie pomocou umelej inteligencie“, potom titulok „Samostatná jednotka na spracovanie pomocou umelej inteligencie“

 

Záber nôh kráčajúceho ženského objektu zblízka, potom záber objektu najskôr z profilu, potom sa otáča mierne k fotoaparátu

Titulok „Odhad ľudskej postavy“ pri niekoľkých záberoch objektu, ako sa prechádza a sadá si vonku v uzavretom nádvorí, prekrývajúca grafika predstavuje sledovanie kostry, potom ďalší titulok „Umelá inteligencia analyzuje polohu a pohyb kostry vášho objektu“, potom grafiku so sledovaním kostry nahradí pôvodný obraz so zvukom spustenia uzávierky

Záber portrétu ženy zblízka, pôvodne z profilu, ktorá sa potom otočí a pozrie smerom k fotoaparátu

 

Titulky „Odhad ľudskej postavy“ a „Rozpozná aj malé objekty“ pri zábere objektu, ako kráča lesom, biele a zelené obdĺžniky prekrývajú trup, čo predstavuje činnosť AF s rozpoznaním v reálnom čase, zvuk spustenia uzávierky predstavuje moment zachytenia zaostreného objektu aj napriek tomu, že je pomerne malý v porovnaní s veľkosťou obrázka

 

 

Titulky „Odhad ľudskej postavy“ a „Rozpozná objekty s podsvietením“ pri zábere objektu kráčajúceho po tráve s prekrývajúcou grafikou sledovania kostry, potom biely obdĺžnik obklopuje temeno hlavy objektu, potom menší biely obdĺžnik okolo oka objektu, keď otočí hlavu k fotoaparátu, fotografia siluety naproti oblohe, potom zvuk spustenia uzávierky a fotografia siluety objektu naproti oblohe

Titulky „Odhad ľudskej postavy“ a „Rozpozná objekty, ktoré sa nepozerajú do objektívu“ pri pohľade na objekt zozadu, kráča lesom, biely obdĺžnik prekrýva temeno hlavy a klobúk, čo predstavuje rozpoznávanie

 

Titulky „Odhad ľudskej postavy“ a „Rozpozná objekty z profilu“ pri pohľade na objekt z profilu, stojí v koridore s prekrývajúcim bielym obdĺžnikom na trupe, čo predstavuje rozpoznávanie, fotoaparát priblíži a obdĺžnik sa presunie na hlavu a potom na oko

 

Titulky „Odhad ľudskej postavy“ a „Rozpozná aj objekty s prekrytou tvárou“ pri pohľade na pretekárskeho jazdca s ochrannou prilbou, ktorú obklopuje biely obdĺžnik, čo predstavuje činnosť rozpoznávania, zdraví kolegu, ktorý je v popredí zozadu

 

 

Titulky „Odhad ľudskej postavy“ a „Rozpozná váš hlavný objekt uprostred ostatných ľudí“ pri zábere zobrazujúcom sledovanie hlavného objektu, potom ho dočasne prekryje iný objekt, ktorý v popredí prejde cez záber, potom sa sledovanie obnoví rozpoznaním pôvodného (hlavného) objektu a neprejde na objekt, ktorý ho na chvíľu prekryl, potom zvuk spustenia uzávierky s fotografiou zaostreného hlavného objektu a druhého objektu v popredí s rozostrením (bokeh)

 

 

Titulok „Rozšírenie cieľov rozpoznávania“ pri grafike zobrazujúcej obrázky cieľov rozpoznávania vrátane zvierat, vlakov, lietadiel, ľudí, áut, hmyzu a vtákov

Titulok „Zvieratá“ pri zábere jeleňa v lese s bielym obdĺžnikom cez jedno oko, čo zobrazuje činnosť rozpoznávania očí zvierat
Poznámka pod čiarou k titulku: „Môže sa stať, že fotoaparát nedokáže presne rozpoznať všetky špecifikované objekty za každých podmienok. Dostupné nastavenia: Človek, zviera/vták, zviera, vták, hmyz, auto/vlak a lietadlo. Typy objektov okrem uvedených typov môžu byť v niektorých prípadoch rozpoznané chybne.“

Titulok „Vtáky“ pri zábere páva v lese zblízka s bielym obdĺžnikom cez jedno oko, čo zobrazuje činnosť rozpoznávania očí zvierat, výrazné rozostrenie (bokeh) pozadia
Poznámka pod čiarou k titulku: „Môže sa stať, že fotoaparát nedokáže presne rozpoznať všetky špecifikované objekty za každých podmienok. Dostupné nastavenia: Človek, zviera/vták, zviera, vták, hmyz, auto/vlak a lietadlo. Typy objektov okrem uvedených typov môžu byť v niektorých prípadoch rozpoznané chybne.“

 

 

Titulok „Rozpoznáva zvieratá, ktoré sa nepozerajú do objektívu“ pri zábere s priblížením na sediaceho dalmatínskeho psa zozadu, biely obdĺžnik prekrýva a obklopuje jeho hlavu, čo predstavuje činnosť rozpoznávania zvierat, potom zvuk spustenia uzávierky pri fotografii sediaceho dalmatínskeho psa zboku zozadu s miernym rozostrením (bokeh) pozadia
Poznámka pod čiarou k titulku: „Môže sa stať, že fotoaparát nedokáže presne rozpoznať všetky špecifikované objekty za každých podmienok. Dostupné nastavenia: Človek, zviera/vták, zviera, vták, hmyz, auto/vlak a lietadlo. Typy objektov okrem uvedených typov môžu byť v niektorých prípadoch rozpoznané chybne.“

Titulok „Rozpozná aj iné objekty, vrátane áut“pri zábere dvoch áut, ako idú po vidieckej ceste, biely obdĺžnik prekrýva prednú časť prvého auta
Poznámka pod čiarou k titulku: „Môže sa stať, že fotoaparát nedokáže presne rozpoznať všetky špecifikované objekty za každých podmienok. Dostupné nastavenia: Človek, zviera/vták, zviera, vták, hmyz, auto/vlak a lietadlo. Typy objektov okrem uvedených typov môžu byť v niektorých prípadoch rozpoznané chybne.“

Titulok „Vlaky“ pri zábere vlaku s jedným vozňom, ktorý ide po jednej koľajnici blízko vidieckej zastávky, biely obdĺžnik prekrýva zadnú časť vlaku, čo predstavuje rozpoznávanie
Poznámka pod čiarou k titulku: „Môže sa stať, že fotoaparát nedokáže presne rozpoznať všetky špecifikované objekty za každých podmienok. Dostupné nastavenia: Človek, zviera/vták, zviera, vták, hmyz, auto/vlak a lietadlo. Typy objektov okrem uvedených typov môžu byť v niektorých prípadoch rozpoznané chybne.“

 

 

Titulok „Lietadlá“pri zábere spodnej časti lietadla, ktoré vzlieta ponad fotoaparát, biele a zelené obdĺžniky prekrývajú krídla a stredovú časť s trupom, čo predstavuje rozpoznávanie
Poznámka pod čiarou k titulku: „Môže sa stať, že fotoaparát nedokáže presne rozpoznať všetky špecifikované objekty za každých podmienok. Dostupné nastavenia: Človek, zviera/vták, zviera, vták, hmyz, auto/vlak a lietadlo. Typy objektov okrem uvedených typov môžu byť v niektorých prípadoch rozpoznané chybne.“

Titulok „Hmyz“ pri zábere vážky, ktorá sa drží na liste, biely obdĺžnik prekrýva jej hlavu a telo, čo predstavuje rozpoznávanie, potom záber motýľa obklopeného bielym obdĺžnikom, čo predstavuje rozpoznávanie, výrazné rozostrenie (bokeh) pozadia
Poznámka pod čiarou k titulku: „Môže sa stať, že fotoaparát nedokáže presne rozpoznať všetky špecifikované objekty za každých podmienok. Dostupné nastavenia: Človek, zviera/vták, zviera, vták, hmyz, auto/vlak a lietadlo. Typy objektov okrem uvedených typov môžu byť v niektorých prípadoch rozpoznané chybne.“

 

 

 

Titulok „Vylepšené ovládanie AWB“pri rozdelenej obrazovke, vľavo: titulok „Snímač viditeľného a infračerveného svetla“ pri zábere tela fotoaparátu zblízka, zobrazuje sa snímač blízko prípojky objektívu so zvýrazňujúcou grafikou, vpravo: záber dosky plošných spojov s pripojeným integrovaným obvodom, označenie „SONY“ a „Jednotka na spracovanie pomocou umelej inteligencie“

Titulok „Vylepšené ovládanie AWB“ pri fotografii lesa, potom záber vodopádu

Zvuk spustenia uzávierky pri fotografii ženského objektu v slnečných podmienkach v budove so sklenenými stenami

Zvuk spustenia uzávierky pri fotografii mačky zblízka, pozerá sa do fotoaparátu s rozostrením (bokeh) pozadia

Zvuk spustenia uzávierky pri fotografii motýľa na kvete zblízka s rozostrením (bokeh) pozadia

 

Opakovanie záberov dvoch ženských objektov, zaostrovanie na tú, ktorá je tvárou k fotoaparátu

Opakovanie záberov dvoch áut na vidieckej ceste, zaostrovanie na aute vpredu

Záber spodnej časti lietadla, ktoré sa blíži k letisku, je zaostrené

 

Opakovanie sekvencie predchádzajúcich záberov so zvukmi spustenia uzávierky

 

Opakovanie graficky vylepšeného záberu dosky plošných spojov s pripojeným integrovaným obvodom, označenie „SONY“ a „Jednotka na spracovanie pomocou umelej inteligencie“

 

Pohľad spredu na telo fotoaparátu α7R V s pripevneným objektívom

 

Titulok „α7R V“

 

Logo SONY