Fotoaparáty s vymeniteľným objektívom

Fotoaparáty s vymeniteľným objektívom

Fotoaparáty s vymeniteľným objektívom

Nový viacuhlový LCD monitor so 4 osami | Alpha 7R V | Sony | α

Titulky „Nový 4-osový displej LCD typu 3.2 s mnohými nastaveniami uhla“ a „Rozlíšenie 2,1 milióna bodov*“ pri pohľade na telo fotoaparátu s obrazovkou, ktorá sa otáča okolo rozličných osí

Poznámka pod čiarou k titulku: „Približne“

Titulky „Nový 4-osový displej LCD typu 3.2 s mnohými nastaveniami uhla“ a „Nahor o 98°, nadol o 40°, nabok o 180° a otočenie o 270°*“ pri pohľade na telo fotoaparátu s obrazovkou, ktorá sa otáča okolo rozličných osí
Poznámka pod čiarou k titulku: „Približne“