Fotoaparáty s vymeniteľným objektívom

Fotoaparáty s vymeniteľným objektívom

Fotoaparáty s vymeniteľným objektívom

ILCE-1 Predstavujeme – prepis videa

Logotipo de Alpha

 

Título “LA CÁMARA DEFINITIVA”

 

Leyenda “50 MP x 30 fps” en una captura con alejamiento lento de la parte frontal de una lente

Leyenda “Cálculo de AF/AE 120 veces/s” en una captura de la cara superior del cuerpo de la cámara

Leyenda “Sin espacios negros” en una captura de la cara posterior del cuerpo de la cámara

Leyenda “Visor con frecuencia de actualización de 240 fps” en una captura lenta de la cara superior del cuerpo de la cámara

Leyenda “8K” en una captura de la cara frontal del cuerpo de la cámara

Captura posterior de un profesional de salto de esquí en el aire

Retrato de perfil de una mujer con vestido blanco, botas de piel y capa larga ondeando al viento frente a un fondo estrellado

Escena oceánica que muestra olas chocando y mucha espuma y rocío

 

Leyenda “α1” en una vista frontal en rotación lenta del cuerpo de la cámara con lente montada

Leyenda “Sensor CMOS Exmor RSTM apilado full-frame de 50,1 MP* con memoria integrada” en un diagrama que muestra una vista frontal del cuerpo de la cámara con la imagen del sensor en su sitio

Leyenda “Resolución y velocidad sin precedentes” y logotipos de Exmor RS y BIONZ XR en el mismo diagrama girado en unos 45 grados desde la vista frontal, en la que se muestra la posición del sensor de imagen

Leyenda “50 MP con rango dinámico de 15 puntos*” en una captura de árboles con un cuarto del tamaño, tras lo cual se amplía para llenar la pantalla, a fin de ilustrar el nivel de detalle

Leyenda “50 MP en hasta 30 fps*” en una secuencia de 30 fotogramas de captura continua, en la que se muestra a un ciclista yendo hacia dentro y fuera de la captura

Captura de esquiadores de fondo en una competencia; el enfoque está en un esquiador, con bokeh de fondo y en primer plano

Leyenda “120 cálculos de AF/AE por segundo, incluso durante ráfagas de 30 fps” en una secuencia de fotogramas pequeños etiquetados “Cálculos de AF/AE120 veces/s”.
Etiquetado “A 30 fps”, se muestra un fotograma de captura continua en cada 4.o cálculo de AF/AE.
Etiquetado “A 20 fps”, se muestra un fotograma de captura continua en cada 6.o cálculo de AF/AE.
Etiquetado “A 10 fps”, se muestra un fotograma de captura continua en cada 12.o cálculo de AF/AE.

 

Leyenda “Sin espacios negros para una visión ininterrumpida” en una pantalla dividida.
Leyenda de imagen izquierda “Cámara con espacios negros”; leyenda de imagen derecha “α1 sin espacios negros”
Un ciclista entra y sale de ambas imágenes, pero la imagen izquierda parpadea a medida que los espacios negros se intercalan entre fotogramas de captura continua.

Titulok „Lepšia odozva displeja pre panorámy s elektronickou uzávierkou“ pri obraze skokana na lyžiach vo vzduchu naproti rozmazanému pozadiu

Titulok „Synchronizácia blesku a elektronickej uzávierky*“ pri videoklipe snímania módnej prehliadky pomocou blesku

Fotografia modelky s takmer profilovou pózou hlavy, pravdepodobne snímaná s bleskom na módnej prehliadke

2 fotografie modelky s takmer čelnou pózou hlavy, pravdepodobne snímané s bleskom na módnej prehliadke

Titulok „Dva motorčeky uzávierky na synchronizáciu blesku 1/400 s“ pri zábere cyklistu medzi palmami vedľa oceánu, potom záber modelky v polovici skoku

Titulok „Tichá uzávierka* poskytuje viac príležitostí pri snímaní“ pri zábere dvoch jeleňov vrážajúcich do seba hlavami, potom záber golfistu a golfovej loptičky hneď po odpale

Titulok „Vylepšená uzávierka proti skresleniu*“ pri rozdelenej obrazovke. Titulok k obrázku vľavo „So skreslením“ zobrazuje výrazný efekt ohnutia na posuvnej uzávierke na golfovej palici, titulok k obrázku vpravo „α1 s uzávierkou proti skresleniu“ zobrazuje výrazné zníženie efektu posuvnej uzávierky. Záber sa priblíži, aby sa zvýraznil rozdiel

Titulok „Elektronické a mechanické uzávierky bez blikania“ pri rozdelenej obrazovke. Titulok k obrázku vľavo „Prostredie s blikaním (simulované)“, zobrazuje sa výrazný efekt rozmazania kvôli interferencii medzi blikaním a uzávierkou, titulok k obrázku vpravo „α1“ zobrazuje výrazné zníženie efektu rozmazania

Titulok „Široké pokrytie automatického zaostrenia automatické zaostrovanie s detekciou fázového rozdielu 759 bodov s pokrytím približne 92 %“ pri zábere volejbalového hráča zhora, pokrytie 33 x 23 = 759 zelených štvorcov predstavujúcich rozmiestnenie snímačov AF s detekciou fázového rozdielu vo väčšine obrazu. Nasleduje oblasť s modrým sfarbením viac v strede

Titulok „Sledovanie v reálnom čase“ pri videoklipe zobrazujúcom súťažiaceho cyklistu, ako prichádza do snímky a odchádza, tvár má obklopenú zeleným štvorcom, ktorý predstavuje činnosť sledovania v reálnom čase, ktoré udržuje zaostrovanie na pohybujúcom sa objekte

Titulok „AF očí vtákov v reálnom čase“ pri zábere zblízka vtáka, ktorý loví korisť z vody, ľavé oko vtáka obklopené zeleným štvorcom, ktorý predstavuje činnosť automatického zaostrenia očí vtákov v reálnom čase, ktoré udržiava zaostrovanie na oku vtáka

Titulok „Vylepšené automatické zaostrovanie zvieracích očí v reálnom čase aj z profilu alebo tvárou otočenou naopak“ pri zábere medveďa, ktorý si vytriasa vodu z kožucha s rozostrením (bokeh) pozadia

Titulok „Automatické zaostrovanie na ľudské oči v reálnom čase“ pri video portréte modelky s takmer čelnou pózou hlavy, jedno oko obklopené zeleným štvorcom, ktorý predstavuje činnosť automatického zaostrenia očí v reálnom čase, ktoré udržiava zaostrovanie na oku

Titulok „Automatické zaostrovanie na oči pre video“ pri video portréte modelky v kimone s takmer čelnou pózou hlavy, ktorá kráča smerom k fotoaparátu, jedno oko obklopené bielym štvorcom, ktorý predstavuje činnosť automatického zaostrenia očí v reálnom čase počas snímania videa

Titulok „Nahrávanie v rozlíšení 8K 30p ďalšej generácie“ pri videoklipe japonských vejárov a látky na kimono, potom záber rastlín v záhrade s opadaným lístím, potom videoklip vody prúdiacej v malom záhradnom vodopáde

Titulok „Nahrávanie v rozlíšení 4K až do 120p* s presným sledovaním s AF“ pri spomalenom videoklipe modelky v kimone s vejárom v prostredí pripomínajúcom japonský chrám

Titulok „S-Cinetone pre filmový vzhľad” pri videoklipe modelky so zrkadlom v prostredí pripomínajúcom japonský chrám

Titulok „10-bit. podvzorkovanie farbonosných zložiek 4:2:2 podporuje flexibilné úpravy“ pri rozdelenej obrazovke zobrazujúce videoklip modelky v kimone s vejárom v chráme alebo v prostredí pripomínajúcom pódium noh s rohožami tatami. Titulok vľavo „S-Log3 / S-Gamut3.Cine“, titulok vpravo „Po gradácii farieb“ so zjavne živšími farbami

Titulok „10-bitové HDR snímanie reprodukuje jemnú gradáciu a detaily“ pri videoklipe modelky v prostredí pripomínajúcom chrám so záhradou v pozadí, potom portrét zblízka, ako sa modelka blíži a pozerá sa do fotoaparátu, určité rozostrenie (bokeh) pozadia

Titulok „Kreatívny vzhľad podporuje rôzne možnosti vyjadrenia“ pri videoklipe modelky, ktorej vzhľad sa mení pri posune zľava doprava

Titulok „Optická stabilizácia obrazu pri aktívnom režime* pre stabilné snímanie pri držaní v ruke“ pri videoklipe modelky v chrámovej záhrade, ktorá kráča smerom k fotoaparátu a používateľ kráča dozadu a fotoaparát drží v rukách, má pripojený mikrofón a kryt proti vetru. Obraz na LCD obrazovke je zjavne stabilný

Titulok „Optická stabilizácia obrazu v aktívnom režime* pre stabilné snímanie pri držaní v ruke“ pri rozdelenej obrazovke. Titulok vľavo „Bez aktívneho režimu“, titulok vpravo „Aktívny režim“. Dva takmer rovnaké klipy kráčajúcej modelky v záhrade, klip vpravo je viditeľne stabilnejší

Titulky „Pätica Multi Interface Shoe s digitálnym zvukovým rozhraním“ a „Pripojenie bez káblov“ pri pohľade zhora zľava na fotoaparát s pripojeným objektívom, s mikrofónom, ktorý sa zozadu zasúva do pätice Multi Interface Shoe

Pohľad na fotoaparát sa v animácii otáča vpravo hore, keď zmizne objektív a mikrofón a obrazovka LCD sa vysunie a nakloní nahor. Titulok „Efektívne odvádzanie tepla počas dlhšieho nahrávania“ pri diagrame predstavujúcom interný tok odvádzajúci teplo od obrazového snímača a procesora na spracovanie obrazu

Obrazovka LCD sa uloží, keď sa v diagrame objavia vnútorné časti elektronického hľadáčika, s titulkom „9,44 miliónov bodový* elektronický hľadáčik s obnovovacou frekvenciou 240 sn./s pre snímanie vysokou rýchlosťou“

Titulok „Integrovaná optická stabilizácia obrazu v 5 osiach pre výhodu 5,5 kroku*“ ako sa animovaný diagram fotoaparátu otáča do pohľadu spredu, so zvýrazneným snímačom a stabilizáciou obrazu, zostáva stabilný aj počas chvenia tela fotoaparátu

Titulok „HDMI terminál typu A 16-bitový obrazový výstup vo formáte RAW“ ako sa animovaný diagram fotoaparátu otáča do pohľadu zľava, so zvýrazneným HDMI konektorom, potom titulky „SuperSpeed konektor USB s rýchlosťou 10 Gb/s (USB 3.2) typ CR“ a „Pre rýchly prenos údajov do počítača na diaľku (so zdieľaným pripojením)“ so zvýrazneným USB konektorom

Titulok „1000BASE-T Ethernet pre rýchlu komunikáciu“ keď sa odhalí a zvýrazní konektor pre Ethernet

Titulky „Ultra rýchle zabudované Wi-Fi podporuje 2x2 MIMO“ a „Poskytuje spoľahlivú rýchlosť pri 2,4 GHz/5 GHz*“ keď sa animácia fotoaparátu otočí na pohľad spredu spolu s chevronovým vzorom predstavujúcim činnosť Wi-Fi

Titulky „Praktické možnosti pripojenia FTP“ a „Prenos údajov cez bezdrôtovú lokálnu sieť, rýchlu drôtovú lokálnu sieť“ keď sa animácia diaľkového servera objaví vedľa animácie fotoaparátu, chevronový vzor predstavuje činnosť WLAN

Titulok „Vysokorýchlostné USB pripojenie k 5G smartfónu“ keď sa animácia smartfónu objaví vedľa animácie fotoaparátu, ktorý je pripojený k fotoaparátu káblom USB a chevronový vzor predstavuje prenos mobilnej dátovej siete zo smartfónu

Titulky „Dve kompatibilné zásuvky na médiá pre CFexpress Type A“ a “Podpora UHS-I a UHS-II SDXC/SDHC“ keď sa animácia fotoaparátu otáča nahor doprava, kryt médií sa otvorí a karty na médiá (2 karty x 2 rôzne typy kariet) sa vložia do zásuviek

Titulok „Odolná konštrukcia z horčíkovej zliatiny“ pri animovanom diagrame fotoaparátu, ktorý sa otáča na pohľad zhora spredu zľava, potom rozložený diagram konštrukcie

Titulok „Mimoriadne spoľahlivá mechanická uzávierka“ pri animovanom diagrame fotoaparátu, ktorý sa zloží a otočí do pohľadu spredu s označením snímača a zatvorením a otvorením mechanickej uzávierky

Titulky „Batéria Z s veľkou kapacitou a vertikálnym držadlom“ a „Miesto pre dve batérie Z“ pri animácii vkladania súpravy batérií Z do fotoaparátu, s grafom predstavujúcim dve interné batérie Z

Titulok „Lepšia odolnosť voči prachu a vlhkosti*“ pri animovanom diagrame, v ktorom sa otáča fotoaparát a súprava batérií Z, zobrazujú sa tesnenia okolo spojov a krytov

Titulky „Prispôsobiteľné funkcie“ a „164 funkcií s možnosťou priradenia 17 nastaviteľným tlačidlám“ pri animovanom pohľade na zadný panel so zvýraznenými nastaviteľnými tlačidlami

Titulok „Bezstratová veľkosť pri kompresii RAW Light JPEG“, keď animovaný fotoaparát zobrazuje ponuku na obrazovke LCD s označením „Typ súboru RAW“ s možnosťami „Bez kompresie“, „Bezstratová kompresia“ a „Kompresia“, pričom zvolená je „Bezstratová kompresia“

Titulok „Bezstratová veľkosť pri kompresii RAW Light JPEG“, keď animovaný fotoaparát zobrazuje ponuku na obrazovke LCD s označením „Kvalita JPEG“ s možnosťami „Extra jemná“, „Jemná“, „Štandard“ a „Nízka“, pričom zvolená je „Nízka“

 

Titulok „α1“ pri animácii fotoaparátu s pripojeným objektívom, ktorý sa otáča na záber spredu zľava

Logo SONY

Titulky „Prispôsobiteľné funkcie“ a „164 funkcií s možnosťou priradenia 17 nastaviteľným tlačidlám“ pri animovanom pohľade na zadný panel so zvýraznenými nastaviteľnými tlačidlami

Titulok „Bezstratová veľkosť pri kompresii RAW Light JPEG“, keď animovaný fotoaparát zobrazuje ponuku na obrazovke LCD s označením „Typ súboru RAW“ s možnosťami „Bez kompresie“, „Bezstratová kompresia“ a „Kompresia“, pričom zvolená je „Bezstratová kompresia“

Titulok „Bezstratová veľkosť pri kompresii RAW Light JPEG“, keď animovaný fotoaparát zobrazuje ponuku na obrazovke LCD s označením „Kvalita JPEG“ s možnosťami „Extra jemná“, „Jemná“, „Štandard“ a „Nízka“, pričom zvolená je „Nízka“

 

Titulok „α1“ pri animácii fotoaparátu s pripojeným objektívom, ktorý sa otáča na záber spredu zľava

Logo SONY