Výrazy o zvuku vo vysokom rozlíšení

každý audiofil by mal vedieť

Chcete sa ponoriť do vzrušujúceho (a niekedy ohromujúceho) sveta zvuku vo vysokom rozlíšení? Svet je plný informácií o zvuku vo vysokom rozlíšení, jednotlivé výrazy však môžu na prvý pohľad pripomínať abecedný guláš skratiek a mätúcich pojmov.

Nemusíte sa báť. Naším cieľom v spoločnosti Sony je poskytnúť vám potrebné informácie o zvuku vo vysokom rozlíšení, aby ste sa stali zvukovým expertom a mohli si vychutnať hudbu v najvyššej kvalite.

Tu je zoznam základných výrazov v jazyku audiofilov týkajúcich sa zvuku vo vysokom rozlíšení, a ich význam:

Zvuk vo vysokom rozlíšení:

Zvuk, ktorý na dekódovanie a prehrávanie hudby používa vyššiu vzorkovaciu frekvenciu než disky CD alebo formát MP3. Zvuk vo vysokom rozlíšení je charakteristický výnimočnou ostrosťou, čistotou a odtieňmi a obľúbené skladby v ňom ožívajú vďaka obnoveniu väčšieho množstva údajov než pri konverzii pôvodnej nahrávky na formát MP3. Formáty zvuku vo vysokom rozlíšení sú napríklad WAV, DSD, ALAC, FLAC a AIFF.

DSD a PCM:

Existujú dva hlavné spôsoby spracovania/kódovania zvuku do digitálne využiteľných formátov - PCM a DSD. Stručne povedané, s formátom PCM sa jednoduchšie manipuluje. DSD je však formát používaný v nahrávacích štúdiách a môžeme povedať, že formát DSD vytvára vzorky digitálnych súborov najviac podobné pôvodnému analógovému zdroju. Tu sú špecifiká každého z nich:

DSD:

Technológia Direct-Stream Digital využíva moduláciu na základe hustoty impulzov na uloženie zvukového signálu na digitálne úložné médiá. Vzorkovacia frekvencia tejto technológie je 2,8224 MHz alebo 5,6448 MHz, čo predstavuje 64- alebo 128-násobok vzorkovacej frekvencie formátu CD.

PCM:

Kódovanie PCM (Pulse Code Modulation) je technológia, ktorá konvertuje štandardný zvukový signál na digitálny zvuk. Je štandardným formátom digitálneho zvuku v počítačoch a na diskoch CD. Amplitúda signálu sa zaznamenáva v rovnakých intervalov a následne sa každá vzorka obmedzí na najbližšiu hodnotu pomocou určitých digitálnych krokov.

Stratová:

Stratová kompresia súborov vedie k strate údajov a zníženiu kvality pôvodnej verzie a súvisí so súbormi formátov MP3 a AAC. Výsledný úbor zaberie menej miesta ako pôvodný, ale za cenu veľkého zníženia kvality.

Bezstratová:

Bezstratová kompresia umožňuje takmer dokonalé obnovenie pôvodných údajov z komprimovaných údajov pomocou algoritmov. Veľkosť súboru s bezstratovými údajmi je vo všeobecnosti väčšia než pri súboroch so stratovou kompresiou, avšak kvalita zvuku je výrazne lepšia. Medzi formáty súborov tohoto typu patria FLAC a Apple Lossless.

Nekomprimovaný:

Nekomprimovaný zvuk je verné znenie zvuku - pôvodné údaje bez kompresie. Vo všeobecnosti majú najvyššiu kvalitu zvuku nekomprimované zvukové súbory, napríklad vo formátoch WAV a AIFF. Nevýhodou nekomprimovaného zvuku je veľké množstvo miesta, ktoré zaberie, a šírka pásma, ktorá je potrebná na otvorenie a prehrávanie týchto súborov.

kHz/bit:

Toto je štandardné označenie vzorkovacej frekvencie a bitovej hĺbky.

Počet kilohertzov (kHz)

meria vzorkovaciu frekvenciu, ktorá predstavuje počet vzoriek zvuku počas jednej sekundy. Takže vyšší počet kHz znamená lepšiu kvalitu zvuku.

Bitová hĺbka

určuje, koľko bitov (alebo aké množstvo údajov) je v každej vzorke. Bitová hĺbka priamo zodpovedá rozlíšeniu každej vzorky. Čím vyššia bitová hĺbka, tým lepšia kvalita zvuku.

Teraz ste vyzbrojení novým slovníkom zvuku vo vysokom rozlíšení, zostáva už iba vyskúšať nové slová v reálnom živote.

Počúvajte skladby s krištáľovo čistým zvukom vo vysokom rozlíšení so špičkovými slúchadlami MDR-1A/B so zvukom vo vysokom rozlíšení.

Vychutnajte si výhody konverznej technológie DSD, s ktorou môžete prehrávať hudbu na digitálnom hudobnom prehrávači Walkman® 64 GB so zvukom vo vysokom rozlíšení.

Všetky obľúbené skladby môžete nájsť v kvalite zvuku vo vysokom rozlíšení.