Znižujeme svoju ekologickú stopu

Životné prostredie nie je spoločnosti Sony ukradnuté, a preto v Japonsku aj po celom svete spustila programy zamerané nielen na výkon jej produktov, ale aj mnohé spôsoby, ktorými sa vyrábajú.

Továrenské postupy, ktoré berú ohľad na životné prostredie

Spoločnosť Sony sa usiluje znížiť svoju ekologickú stopu už v bode, kde jej produkty prichádzajú na svet. Napríklad taká výroba obrazového snímača CMOS si vyžaduje nadštandardnú klimatizáciu sterilnej miestnosti. Podnikli sme preto kroky, ktoré zabezpečia jej energetickú úspornosť a zároveň umožnia zachovať úroveň kvality pracovného priestoru potrebnú na výrobu jedných z našich technicky najprepracovanejších produktov.

Nové snímače CMOS vyrábané v energeticky úsporných podmienkach
Nové snímače CMOS vyrábané v energeticky úsporných podmienkach

Sterilným miestnostiam na precíznu výrobu umožňujeme fungovať úspornejšie

Obrazové snímače CMOS sú elektronickými očami smartfónov a digitálnych fotoaparátov. Obsahujú ich nielen modely Xperia™, ale aj mnohé ďalšie fotoaparáty či autá. Moderné polovodiče, ako sú aj tieto snímače, sa nedajú vyrábať mimo sterilnej miestnosti a práve udržanie požadovanej teploty, vlhkosti a čistoty v nej si vyžaduje veľa energie.

Na pomoc životnému prostrediu

Naši zamestnanci môžu prispieť k ekologickej inovácii v továrňach

Ak chceme udržať náročné podmienky v sterilnej miestnosti, ktoré sú potrebné pri citlivej výrobe polovodičov, nesmieme zabúdať na cenné skúsenosti a znalosti ľudí, ktorí sa priamo v tomto prostredí pohybujú. Sú kľúčom k zlepšeniu, ktoré môže zmierniť vplyv na životné prostredie bez zníženia štandardov potrebných na udržanie kvality a veľkokapacitnej výroby.

Na pomoc životnému prostrediu

Prípad č. 1: Továreň v Nagasaki

Efektívne využitie odpadového tepla
Naplno využívame dostupnú energiu

Recykláciou nepotrebného tepla k nižšej spotrebe energie

Zamerali sme sa na klimatizačný systém v technologickom centre v Nagasaki a zníženie spotreby energie v ňom. Pri výrobe polovodičov je dôležité udržiavať stabilný rozsah teploty a vlhkosti a na to je potrebné vzduch ťahaný zvonka buď ochladzovať, alebo zohrievať.

Energia na parné kúrenie v tejto továrni sa kedysi získavala spaľovaním fosílnych palív. Ich nahradením teplom vyprodukovaným zariadením počas výroby sme dokázali energetickú úspornosť zvýšiť približne 2,1-krát.

[1] Prúd vzduchu z klimatizovanej továrne [2] Chladiace zariadenie [3] Kotol [4] Závod na výrobu polovodičov

Predtým

Predtým kotol privádzal vzduch, ktorý sa miešal s chladným vzduchom, čo umožňovalo presne regulovať teplotu vzduchu v sterilnej miestnosti. Aby táto teplota nekolísala, stroje v sterilnej miestnosti bolo treba chladiť studeným vzduchom, ktorý sa načerpával mimo tejto miestnosti. Teplo vytvorené pri prevádzke strojov sa nijako nevyužívalo.

Potom

Po novom paru produkovanú kotlom, ktorá sa používala na reguláciu teploty v sterilnej miestnosti, nahradilo priamo odpadové teplo zo strojov v nej. Vytvorením energetickej slučky sa odpadové teplo podarilo úspešne zrecyklovať v továrni, čím neklesla len spotreba fosílnych palív, ale aj tvorba emisií CO2.

S ohľadom na energetickú úspornosť aj emisie CO2

[1] ročne

S ohľadom na energetickú úspornosť aj emisie CO2

Nový systém je z hľadiska ekologickosti prínosný hneď dvakrát: zvyšuje celkovú energetickú úspornosť využitím odpadového tepla a zároveň pomáha znižovať emisie CO2 znížením spotreby fosílnych palív. Ich výška klesla približne o 52 % z predchádzajúcich približne 9 300 ton na približne 4 400 ton.

Energia sa nesmie šetriť na úkor produkcie

Šinnosuke Baba

Sony Semiconductor Manufacturing Corporation
Prevádz. odd.

Šinnosuke Baba

Technologické centrum v Nagasaki vyrába prevažne polovodičové obrazové snímače CMOS do fotoaparátov v smartfónoch. Aby sa k zákazníkom po celom svete dostávali produkty vysokej kvality, prevádzkové oddelenie sa neustále stará o zabezpečenie stabilnej dodávky energie do výrobnej infraštruktúry, ako aj o jej efektívne využívanie.

Nastolili sme si otázku, koľko tepla vyprodukovaného továrňou by sa dalo znovu využiť. Nový systém zachytáva a recykluje značné množstvo odpadového tepla z našich výrobných zariadení a priestorov. Využitím skúseností a analýzy údajov sme vytvorili vylepšený systém na reguláciu teploty, ktorý umožnil zaviesť opatrenia na šetrenie energie bez negatívneho vplyvu na výrobu. Chceme, aby ľudia mohli povedať, že hoci to, čo robíme, nevidieť, aj napriek tomu sa to nedá prehliadnuť.

Prípad č. 2: SDT v Thajsku

Vynaliezavé zníženie potreby klimatizovania
Šikovnejšia a cielenejšia klimatizácia

Spoločnosť Sony Device Technology (Thailand) Co., Ltd. (SDT), má na starosti zostavovanie a dodávku polovodičov. Prepracovaním prúdenia vzduchu za pomoci tzv. čiastočnej klimatizácie a zvýšením teploty chladenej vody dokáže prevádzkovať sterilné miestnosti pri oveľa nižšej spotrebe energie.

[1] Klimatizovaná továreň [2] Ochladzovaný vzduch [3] Ohrievaný vzduch [4] Výrobný závod

Predtým

Na ochladzovanie celej miestnosti a strojov sa používali výkonné ventilátory, ktoré zo stropu ťahali chladný vzduch, a k tomu sa ešte odpadové teplo odvádzalo cez otvory v dlážke.

Potom

Nový systém využíva prirodzenú konvekciu, pri ktorej chladný vzduch prichádza zo zeme, tam, kde sú aj stroje sálajúce teplo. Teplý vzduch potom prirodzene stúpa k stropu, kde sa recykluje, pričom so sebou odnáša i čiastočky prachu z pracovných plôch.

Dobré na úsporu energie aj pre spoločnosť Sony

Optimalizácia prúdenia vzduchu na zvýšenie efektivity

Nový systém znížil emisie CO2 v porovnaní s tým predošlým o približne 67 %, a to z približne 4 000 ton na približne 1 300 ton. Nová multifunkčná jednotka HVAC ovláda prúdenie vzduchu efektívnejšie, pretože vzduch smeruje na výrobné stroje. Zároveň sa tým nežiaduci prach odvádza k stropu, preč od výrobných liniek.

Dobré na úsporu energie aj pre spoločnosť Sony

[1] ročne

Hirotoši Kikuči
Simulácia rovnováhy medzi spotrebou energie a výkonom

Hirotoši Kikuči

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd
Kancelária CWS-Asia/Pacific

Energetický manažment v továrni je neustálym hľadaním spôsobov na zachovanie kvality pri menšej spotrebe energie a znížení vplyvu na životné prostredie. Naša snaha o prinesenie systému klimatizácie založeného na prirodzenej konvekcii vzduchu si vyžadovala opakované simulácie a analýzy údajov. Keďže tento systém je značne iný než bežné klimatizačné systémy, potrebovali sme aj, aby nám pracovníci a pracovníčky vo výrobe potvrdili, či nemá nepriaznivý vplyv na ich pracovné podmienky.

Tento systém je nainštalovaný aj vo fabrike na montovanie zariadení Xperia™ v Thajsku (Sony Technology (Thailand) Co., Ltd). Aj v ostatných ázijských továrňach je v blízkej budúcnosti plánovaná obnova prevádzkového zariadenia, ktorou by sa mali zaviesť aj naše opatrenia na šetrenie energie. Chceli by sme sa dopracovať k ešte väčšej úspore energie a naďalej zvyšovať dodávku produktov Sony do celého sveta z tovární, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu.

SÚVISIACE PRODUKTY

Mobilné telefóny, tablety a inteligentné zariadenia
Mobilné telefóny, tablety a inteligentné zariadenia

Ďalšie informácie o technológiách spoločnosti Sony

Projektory pre budúce generácie
Projektory pre budúce generácie
Inovatívne spôsoby poskytovania elektrickej energie
Inovatívne spôsoby poskytovania elektrickej energie
Plný inšpirácie
Plný inšpirácie