ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O OBJEKTÍVOCH

Objímky objektívov a snímače
Objektívy s objímkami A-mount a E-mount od spoločnosti Sony

Spoločnosť Sony vyrába fotoaparáty s dvoma objímkami objektívu: A-mount a E-mount. Objímka A-mount je štandardná na telách fotoaparátov s jedinečnou technológiou Translucent Mirror od spoločnosti Sony a objímka E-mount sa používa na telách bezzrkadlových fotoaparátov.

Rozdiely v objímkach objektívov

Objektívy s objímkou A-mount a E-mount

Fotoaparáty Sony s objímkou A-mount s technológiou Translucent Mirror ponúkajú výhody priebežného automatického zaostrovania s detekciou fázového rozdielu. Krátka vzdialenosť medzi prírubou a snímacou rovinou v bezzrkadlových modeloch s objímkou E-mount umožňuje dosiahnuť kompaktný dizajn a vytvoriť telá s vysokým výkonom a objektívy s výnimočnou manipuláciou a mobilitou.

Vnútro fotoaparátu s objímkou A-mount
Objímka A-mount

[1] Objímka objektívu [2] Vzdialenosť medzi prírubou a snímacou rovinou [3] Technológia Translucent Mirror [4] Rovina obrazového snímača

Vnútro fotoaparátu s objímkou E-mount
Objímka E-mount

[1] Objímka objektívu [2] Vzdialenosť medzi prírubou a snímacou rovinou [3] Rovina obrazového snímača

Veľkosť obrazového snímača

Formáty Full Frame a APS-C

Fotoaparáty s objímkou A-mount aj E-mount ponúkajú snímače vo formáte Full Frame aj APS-C. Spomedzi viacerých veľkostí bežne používaných snímačov sa formát Full Frame považuje za veľký formát a APS-C za stredný formát. Obe sú populárne pre svoje príslušné výhody.

* Všetky hodnoty sú približné

Kombinácie objektívov a snímačov

Spoločnosť Sony ponúka objektívy formátov Full Frame a APS-C so zobrazovacími otvormi, ktoré zodpovedajú príslušným formátom snímačov. Aj keď sa objektívy obvykle vyberajú tak, aby zodpovedali formátu snímača, môžu sa použiť rôzne kombinácie s cieľom dosiahnuť úpravu oblasti orezania a zorného uhla, keď je potrebné širšie pokrytie alebo veľký telefotografický dosah.

* Obrázky sú len na ilustračné účely.