ZDROJE ENERGIE, UKLADANIE A KÁBLE

Pamäťové karty, jednotky flash a pevné disky/jednotky SSD