Informačný list výrobku


OCHRANNÁ ZNÁMKA

SONY

NÁZOV MODELU

KDL-48WD655

TRIEDA ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI

A+

Spotreba energie (počas prevádzky)

Menovitý: 85 W/štandardný: 58,0 W

ROČNÁ SPOTREBA ENERGIE*

85 kWh/rok

Spotreba energie (pohotovostný režim)

0,50 W

Rozlíšenie displeja (V x Š, v pixeloch)

1920 x 1080

1) Televízor nemá vypínač ani režim vypnutia:
– Obrázok vypínača nie je zobrazený na energetickom označení.
– Spotreba energie televízora v režime vypnutia nie je zobrazená na informačnom liste produktu.
2) Písmená „xx“ v názve modelu predstavujú digitálne označenie farebného vyhotovenia alebo televízneho systému, čo nemá žiadny vplyv na energetickú úspornosť televízora. Úplný názov modelu je uvedený na samotnom televízore a v jeho informačnom liste.