Informačný list výrobku


OCHRANNÁ ZNÁMKA

SONY

NÁZOV MODELU

KDL-32W705C

TRIEDA ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI

A

Veľkosť obrazovky (uhlopriečka)

32 palcov, 80 cm

Spotreba energie (počas prevádzky)

38,0 W

Ročná spotreba energie*

53 kWh

Spotreba energie (pohotovostný režim)

0,50 W

Rozlíšenie displeja (V x Š, v pixeloch)

Vysoké rozlíšenie (Full HD, 1920 x 1080)

1) Televízor nemá vypínač ani režim vypnutia:
– Obrázok vypínača nie je zobrazený na energetickom označení.
– Spotreba energie televízora v režime vypnutia nie je zobrazená na informačnom liste produktu.
2) Písmená „xx“ v názve modelu predstavujú digitálne označenie farebného vyhotovenia alebo televízneho systému, čo nemá žiadny vplyv na energetickú úspornosť televízora. Úplný názov modelu je uvedený na samotnom televízore a v jeho informačnom liste.