Informačný list výrobku


OCHRANNÁ ZNÁMKA

SONY

NÁZOV MODELU

KDL-40WE663

TRIEDA ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI

A+

Veľkosť obrazovky (uhlopriečka v palcoch)

40 palcov (39,9 palca)

Veľkosť obrazovky (uhlopriečka v cm)

101,4 cm

Spotreba energie (počas prevádzky)

Menovitý: 60 W/štandardný: 48,0 W

ROČNÁ SPOTREBA ENERGIE*

70 kWh/rok

Spotreba energie (pohotovostný režim)

0,50 W

Rozlíšenie displeja (V x Š, v pixeloch)

1920 x 1080

1) Televízor nemá vypínač ani režim vypnutia:
– Obrázok vypínača nie je zobrazený na energetickom označení.
– Spotreba energie televízora v režime vypnutia nie je zobrazená na informačnom liste produktu.
2) Písmená „xx“ v názve modelu predstavujú digitálne označenie farebného vyhotovenia alebo televízneho systému, čo nemá žiadny vplyv na energetickú úspornosť televízora. Úplný názov modelu je uvedený na samotnom televízore a v jeho informačnom liste.