ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O OBJEKTÍVOCH

Terminológia pre objektívy
[FL] Fluoritový objektív/[Super ED] Sklo Super ED (s maximálne nízkym rozptýlením)/[ED] Sklo ED

Pri objektívoch z bežného optického skla vznikajú problémy s chromatickou aberáciou a výsledný obraz má nižší kontrast, nižšiu kvalitu farieb a nižšie rozlíšenie. Na potlačenie takýchto problémov bolo vyvinuté sklo ED, ktoré je súčasťou vybraných objektívov. Dramaticky znižuje efekt chromatickej aberácie pri telefotografických rozsahoch a ponúka špičkový kontrast v celom zábere, dokonca aj pri nastavení veľkej clony. Sklo Super ED a fluoritový objektív umožňujú vyššiu kompenzáciu chromatickej aberácie. Fluorit je tiež ľahší ako bežné optické sklo, čím prispieva k zníženiu celkovej hmotnosti objektívu.


[1] Sklo [2] Sklo ED [3] Sklo Super ED a fluoritový objektív [4] Ohnisková rovina

[Asférický] Asférický objektív

Sférická aberácia je mierne vychýlenie svetelných lúčov, ktoré sa premietajú do roviny obrázka pomocou jednoduchého sférického objektívu, v dôsledku rozdielov v refrakcii v rôznych bodoch objektívu. Toto vychýlenie môže znížiť kvalitu snímky pri objektívoch s veľkou clonou. Riešením je umiestniť pri membráne jeden alebo viacero špecificky tvarovaných asférických prvkov, pomocou ktorých sa rovina snímky znovu vyrovná a vysoká ostrosť a kontrast sa zachovajú aj pri maximálnej clone. Asférické prvky sa môžu využiť aj v ďalších bodoch optickej dráhy na zníženie skreslenia. Správne navrhnuté asférické prvky dokážu znížiť celkový počet požadovaných prvkov, čím sa zníži celková veľkosť a hmotnosť objektívu.


[1] Sférický objektív [2] Asférický objektív [3] Ohnisková rovina

[XA] Objektív XA (mimoriadne asférický)

Výroba asférických objektívov je oveľa náročnejšia ako výroba jednoduchých sférických typov. Nové prvky objektívov XA (mimoriadne asférické) dosahujú vďaka inovatívnej technológii výroby extrémne vysokú presnosť až do hodnoty 0,01 mikrónu a vytvárajú bezkonkurenčnú kombináciu vysokého rozlíšenia a najnádhernejšieho rozostrenia pozadia (bokeh), aké ste kedy videli.


[1-1] Konvenčný povrch asférického objektívu [1-2] Nežiaduci výsledok rozostrenia (bokehu) [2-1] Povrch objektívu XA (mimoriadne asférický) [2-2] Nádherný výsledok rozostrenia

[AA] Pokročilý asférický objektív

Prvky AA (advanced aspherical) sú pokročilým variantom s vysokým pomerom hrúbky stredovej a okrajovej časti. Výroba prvkov AA je mimoriadne náročná v závislosti od najpokročilejších technológií tvarovania, ktoré sú k dispozícii na konzistentné a presné vytvorenie požadovaného tvaru a presnosti povrchu. Výsledkom sú výrazne lepšia reprodukcia a vykresľovanie.

[Asférický ED] Asférický objektív ED

Asférický prvok ED predstavuje prvok asférického objektívu vyrobený zo skla ED (s maximálne nízkym rozptýlením). Zatiaľ čo sklo ED efektívne potláča farebnú aberáciu, asférický profil dokáže presne kompenzovať celý rad optických aberácií vrátane sférickej aberácie, komatickej aberácie a skreslenia. Keďže asférický prvok ED spája funkcie skla ED a asférického profilu v jednom prvku, je možné vďaka nemu vytvárať kompaktné a ľahké objektívy s vysokým optickým výkonom.

[APD] Apodizácia

„Bežné objektívy zhromažďujú po okrajoch približne rovnaké množstvo svetla ako v strede. Výsledkom je, že oba body v miestach b a c sú rovnako ostré, ako vidno na obrázku nižšie. Avšak špeciálny filter nazývaný apodizovaný optický prvok na okraji objektívu zhromažďuje menej svetla, čo má za následok rozptyl na okrajoch bodov. Vďaka tejto optickej charakteristike získate plynulejšie rozostrenie.

Čísla T
Pretože objektív STF s apodizovaným optickým prvkom zhromažďuje celkovo menej svetla ako bežné objektívy, clonové čísla F sú nahradené číslami T (tzv. prenosové). V praxi sa tieto dva typy hodnôt pri určovaní expozície dajú zameniť.“

[1] Objektív STF [2] Bežné objektívy [3] Apodizovaný optický prvok [4] Rozostrenie objektívu STF (okolo bodu zaostrenia „a“) [5] Rozostrenie bežného objektívu (okolo bodu zaostrenia „a“)

[Nano AR] Povrchová vrstva Nano AR

Originálna technológia povrchovej vrstvy Nano AR od spoločnosti Sony poskytuje povrchovú vrstvu objektívu s presne stanovenou pravidelnou nanoštruktúrou, ktorá umožňuje presný prenos svetla a súčasne účinné potlačenie odrazov, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce osvetlenie a zdvojovanie obrazu. Charakteristiky povrchovej vrstvy Nano AR pri potlačení odrazu sú lepšie ako v prípade bežných antireflexných vrstiev vrátane vrstiev s nepravidelnou nanoštruktúrou, vďaka čomu prináša výrazne vyššiu čistotu, kontrast a celkovú kvalitu obrazu.


[1] Dopadajúce svetlo [2] Odrazené svetlo [3] Prenesené svetlo [4] Sklo [5] Antireflexná povrchová vrstva [6] Povrchová vrstva Nano AR

S povrchovou vrstvou Nano AR

S povrchovou vrstvou Nano AR

Bez vrstvy Nano AR

Bez vrstvy Nano AR

[Nano AR II] Povrchová vrstva Nano AR II

Novú povrchovú vrstvu Nano AR II je možné rovnomerne aplikovať na veľké prvky objektívu a tiež na zakrivený povrch prvkov. Táto vrstva potláča interné odrazy, ktoré môžu viesť k nežiaducemu osvetleniu alebo zdvojovaniu obrazu, a prináša jasné a ostré snímky. Hoci objektív disponuje širokým zorným uhlom, povrchová vrstva Nano AR II zachováva po celej ploche snímky vysokú ostrosť a kontrast, a to aj v náročných svetelných podmienkach.

[A] Bežná povrchová vrstva Nano AR [B] Povrchová vrstva Nano AR II
[1] Bežná povrchová vrstva [2] Povrchová vrstva Nano AR II [3] Sklo [4] Zakrivený sklenený povrch [5] Odrazené svetlo
*Obrázok zobrazuje teoretickú aplikáciu bežnej vrstvy na zakrivený sklenený povrch.

[A] Bežná povrchová vrstva [B] Povrchová vrstva Nano AR II

[Povrchová vrstva F] Fluórová povrchová vrstva

Na odhalené predné časti objektívov sa zachytáva voda, blato, mastnota, odtlačky aj iné nečistoty, ktoré neznižujú len kvalitu obrazu, no v niektorých prípadoch môžu poškodiť aj samotný objektív. Spoločnosť Sony prichádza s účinným riešením v podobe fluórovej povrchovej vrstvy, ktorá zväčšuje kontaktný uhol s tekutinou, čím znižuje riziko navlhnutia objektívu i jeho znečistenia. Aj v prípade, že sa na objektíve zachytí voda alebo mastná nečistota, môžete ju totiž bez problémov zotrieť. Táto fluórová povrchová vrstva teda nielen chráni objektív, ale aj odbremeňuje od starostí s jeho čistením v exteriéri.

Ak si chcete pozrieť toto video, prijmite súbory cookie na stránke YouTube

Do preferencií súborov cookie sa dostanete v spodnej časti stránky a povoľte „funkčné“ súbory cookie na stránke YouTube.

Povrchová vrstva Zeiss® T* 

Je všeobecne známe, že technológia povrchovej vrstvy objektívu – nanesenie tenkej, rovnomernej povrchovej vrstvy na objektív s cieľom obmedziť odrazy a maximalizovať prenos – bola pôvodne patentom spoločnosti ZEISS. Spoločnosť ZEISS vyvinula a overila aj efektívnosť viacvrstvových povrchových úprav fotografických objektívov a na základe tejto technológie sa vytvorila povrchová vrstva T*.

Bez zavedenia objektívov s povrchovou úpravou by povrch objektívu odrážal veľké percento prichádzajúceho svetla, čím by sa znížil prenos a bolo by problematické používať v konštrukcii objektívov viacero prvkov. Účinné povrchové vrstvy umožnili vytvoriť oveľa komplexnejšiu optiku, ktorá výrazne zvýšila výkon. Zníženie vnútorného odrazu umožnilo minimalizovať nežiaduce osvetlenie a dosiahnuť vysoký kontrast.

Povrchová vrstva ZEISS T* sa nenanáša na každý objektív. Symbol T* je uvedený len na viacprvkových objektívoch, v ktorých sa požadovaný výkon dosiahol v rámci celej optickej dráhy, a preto je zárukou najvyššej kvality.


[1] Svetelný zdroj [2] Obrazový snímač [3] Znížený odraz

Viacvrstvová povrchová úprava

Väčšina svetla, ktoré dopadá na optické sklo, prechádza ďalej, časť z neho sa však odrazí od povrchu objektívu a spôsobuje nežiaduce osvetlenie alebo zdvojený obraz. V záujme vyriešenia tohto problému sa musí na povrch objektívu naniesť tenká vrstva antireflexného povlaku. Objektívy α využívajú exkluzívny viacvrstvový povlak, ktorý účinne potláča tieto problémy v rámci širokého spektra vlnových dĺžok.

[IF] Vnútorné zaostrovanie

Pri zaostrovaní sa pohybuje len stredná a zadná skupina prvkov optického systému, vďaka čomu sa celková dĺžka objektívu nemení. Medzi výhody patrí rýchle automatické zaostrovanie a krátka minimálna zaostrovacia vzdialenosť. Neotáča sa ani závit na filter na prednej strane objektívu, čo je výhodné pri použití polarizačného filtra.

[PZ] Elektronicky ovládaná transfokácia

Objektívy s objímkou α od spoločnosti Sony s elektronicky ovládanou transfokáciou ponúkajú rozšírené ovládanie a pôsobivý potenciál na snímanie videí s plynulou, konzistentnou transfokáciou, ktorú by ste ťažko dosiahli manuálne. Dôležité sú aj detaily, ako sú plynulé zrýchlenie a spomalenie, a samozrejme vynikajúce sledovanie. To všetko umožňuje kombinácia pokročilých technológií v kamkordéroch od spoločnosti Sony a najnovších inovácií od optického a mechanického dizajnu až po originálnu technológiu motorčeka od spoločnosti Sony, všetko vyrobené vlastnými silami v prísne kontrolovaných podmienkach. Ďalšou výhodou je interná transfokácia: dĺžka objektívu zostáva počas transfokácie rovnaká a prstenec sa neotáča, takže pri použití polarizačných a iných filtrov závislých od polohy nepotrebujete ďalšiu oporu.

[SMO] Smooth Motion Optics

SMO (Smooth Motion Optics) je koncepcia spoločnosti Sony v oblasti optického dizajnu, ktorá prináša vymeniteľné objektívy špecificky zamerané na dosiahnutie najvyššej možnej kvality obrazu a rozlíšenia videozáznamov.

Dizajn SMO rieši tri hlavné veci, ktoré sú pri tvorbe videozáznamov kľúčové:

– zmenu zorného uhla pri zaostrovaní (tzv. focus breathing) efektívne minimalizuje presným vnútorným zaostrovacím mechanizmom;

– malý posun zaostrenia, ku ktorému môže dôjsť pri transfokácii, odstraňuje pomocou špeciálneho mechanizmu na úpravu sledovania;

– pohyb optickej osi do strán pri transfokácii potláča pomocou vnútorného transfokačného mechanizmu, ktorý zachováva konštantnú dĺžku objektívu pri všetkých ohniskových vzdialenostiach.

Požadovaná úroveň presnosti si vyžadovala náročný dizajn aj neustále monitorovanie počas výroby, ale jej prínos pre snímanie videí objektívmi s veľkými clonami, najmä v prípade veľkých snímačov, je nepopierateľný a určite za tú námahu stál.

[IZ] Interná transfokácia

Ide o metódu transfokácie objektívu. Výhodou internej transfokácie je, že dĺžka objektívu zostáva počas transfokácie rovnaká a prstenec sa neotáča, takže pri použití polarizačných a iných filtrov závislých od polohy nepotrebujete ďalšiu podporu.

[LR MF] Funkcia lineárnej odozvy Linear Response MF

Funkcia lineárnej odozvy Linear Response MF zlepšuje ovládanie manuálneho zaostrovania. Zaostrovací krúžok má vysoké rozlíšenie ovládania, vďaka čomu je obsluha používateľom pri manuálnom zaostrovaní presná. Funkcia Linear Response MF vykonáva aj intuitívne zaostrovanie a je takmer rovnako výkonná ako mechanické manuálne zaostrenie. Zaostrovanie sa mení lineárne podľa otáčania zaostrovacieho krúžku, vďaka čomu má používateľ bezprostrednú odozvu ovládania potrebnú na rýchle a presné manuálne zaostrenie.

[Floating F] Mechanizmus Floating Focusing 

Mechanizmus Floating Focus dosahuje konzistentne vysoké rozlíšenie v rozsahu od nekonečna až po najmenšiu ohniskovú vzdialenosť. Tento systém pomáha redukovať všetky typy aberácie na minimum, takže sa zachováva ostré vykresľovanie s vysokým rozlíšením od zaostrenia do nekonečna pri snímaní krajiny až po zaostrenie na blízke predmety pri snímaní portrétov a podobných objektov.

[XD LM] Lineárny motorček XD (Extreme Dynamic)

Lineárny motorček XD (Extreme Dynamic) bol vyvinutý na dosiahnutie väčšej sily a efektívnosti, než dosahovali predchádzajúce typy, aby sa z rýchlo sa vyvíjajúceho rýchlostného výkonu aktuálnych aj budúcich tiel fotoaparátov vyťažilo maximum. Dizajn lineárneho motorčeka a rozloženie komponentov sme starostlivo prepracovali, aby sme dosiahli výrazne vyššiu silu.

Ak si chcete pozrieť toto video, prijmite súbory cookie na stránke YouTube

Do preferencií súborov cookie sa dostanete v spodnej časti stránky a povoľte „funkčné“ súbory cookie na stránke YouTube.

[DDSSM] Motorček DDSM (Direct Drive Super Sonic Wave Motor)

Nový systém DDSSM sa používa na dosiahnutie presného umiestnenia ťažkej zostavy zaostrovacích prvkov potrebnej pre formát Full Frame, pričom zaostrenie je presné aj pri najnižšej hĺbke poľa objektívu. Systém motorčeka DDSSM je aj mimoriadne tichý, vďaka čomu je ideálny na snímanie videí, pri ktorom sa zaostrovanie pri nahrávaní scény neustále zmení.

[RDSSM] Motorček RDSSM (Ring Drive Super Sonic Wave Motor)

RDSSM je piezoelektrický motorček, ktorý prispieva k plynulej a tichej prevádzke automatického zaostrovania. Motorček je schopný dosiahnuť vysoký krútiaci moment pri nízkych otáčkach a ponúka okamžitú odozvu na spustenie a zastavenie. Je aj mimoriadne tichý, vďaka čomu je nehlučné aj automatické zaostrovanie. Objektívy s motorčekom RDSSM sú vybavené aj snímačom polohy, ktorý umožňuje priamo zisťovať úroveň otočenia objektívu, čo celkovo zvyšuje presnosť automatického zaostrovania.

Motorček RDSSM sa skladá z rotora (vľavo) a statora (vpravo), na ktorom sú pripevnené piezoelektrické prvky.

[LM] Lineárny motorček

Špeciálne navrhnuté lineárne motorčeky poskytujú priamy bezkontaktný elektromagnetický pohon skupiny zaostrovania objektívu, takže pohyby sú tiché a majú rýchlu odozvu. Tichosť, rýchla odozva a presné brzdenie, ktoré systém bezkontaktného lineárneho pohonu poskytuje, nie sú výhodou len pri snímaní fotografií, ale ponúkajú aj plynulú a tichú prevádzku potrebnú pri tvorbe videozáznamov. 

[SAM] Motorček SAM (Smooth Autofocus Motor)

Objektívy SAM nepoužívajú motorček zaostrovania v tele fotoaparátu, ale majú motorček automatického zaostrovania zabudovaný do samotného objektívu, ktorý priamo pohybuje skupinou zaostrovacích prvkov. Zabudovaný motorček priamo otáča zaostrovacím mechanizmom, prevádzka je preto výrazne plynulejšia a tichšia ako pri bežných spojených systémoch automatického zaostrovania.

[STM] Krokový motorček

Krokový motorček (STM) je motorček s mechanizmom, ktorý rozdeľuje rotáciu na určitý počet krokov, aby bola riadená. Vždy, keď dostane elektronický impulz, vykoná jedno otočenie. Krokový motorček umožňuje plynulé a tiché zostrovanie objektívu pri snímaní fotografií a videozáznamov.

[FHB] Tlačidlo na podržanie zaostrenia 

Po požadovanej úprave zaostrenia objektív zaistíte v danej vzdialenosti zaostrenia stlačením tohto tlačidla na prstenci objektívu. Pomocou vlastných nastavení fotoaparátu mu môžete priradiť aj funkciu ukážky.

[FRL] Obmedzenie rozsahu zaostrenia

Táto funkcia šetrí čas počas prevádzky s automatickým zaostrovaním tým, že sa nastaví limit rozsahu zaostrovania. V makroobjektívoch môže byť limit nastavený na snímanie zblízka aj z diaľky (ako je ukázané na obrázku). V modeli SAL70200G je limit nastavený len na snímanie z diaľky. V modeli SAL300F28G je možné obmedziť zaostrovanie pri snímaní z diaľky alebo vo vami stanovenom rozsahu snímania.

[Prstenec I/A] Prstenec clony 

Prstenec clony umožňuje intuitívne ovládanie clony. Poskytuje plynulé ovládanie clony, a tým aj širokú využiteľnosť.

[Prepínač I/A] Prepínač odozvy clony 

Prstenec clony ponúka rýchlosť a odozvu, ktorú profesionáli potrebujú pri snímaní fotografií a videí. Mechanický ovládač vypnutia a zapnutia podľa potreby zapína a vypína používanie mechanického zastavovania prstenca clony. Zapnutie mechanického zastavovania poskytuje dotykovú spätnú väzbu, vďaka ktorej používateľ zistí, ako sa prstenec prestavil, a preto je vhodné pri snímaní fotografií. Pri vypnutí mechanického zastavovania sa prstenec clony pohybuje plynule a potichu, takže je vhodný na plynulé a tiché ovládanie pri snímaní videí.

[Uzamknutie I/A] clony/Prepínač uzamknutia clony

Prepínač uzamknutia clony zabraňuje nevyžiadaným zmenám expozície počas snímania. V prípade uzamknutia je clona buď zafixovaná v pozícii [A], alebo sa ňou dá otáčať medzi ľubovoľnými manuálnymi nastaveniami. Keď clona nie je uzamknutá, je možné neobmedzene otáčať jej prstencom medzi pozíciou [A] a akýmkoľvek manuálnym nastavením.

[ZRDSL] Prepínač na uzamknutie vybratého smeru otáčania pri transfokácii 

Smerovanie prstenca transfokácie je možné meniť. Ak chcete prepnúť smer prstenca transfokácie tak, aby sa zhodoval s požiadavkami používateľa, stačí vykonať jednoduchú mechanickú operáciu. Vďaka nej možno podľa požiadaviek zmeniť smer prstenca transfokácie.

[OSS] Optická stabilizácia Optical SteadyShot 

Režim optickej stabilizácie Optical SteadyShot umožňuje pohodlnejšie zachytávanie ostrých obrazov pri snímaní bez statívu v rozličných podmienkach. Napríklad stabilizácia v režime Mode 2 zjednodušuje snímanie dynamických panoramatických záberov a stabilizácia v režime Mode 3 zabezpečuje stabilnejší obraz v hľadáčiku, čím sa zjednodušuje sledovanie a zameriavanie.

[Režim OSS] Režim optickej stabilizácie Optical SteadyShot

Režim optickej stabilizácie Optical SteadyShot umožňuje pohodlnejšie zachytávanie ostrých obrazov pri snímaní bez statívu v rozličných podmienkach. Stabilizácia v režime Mode 2 napríklad zjednodušuje snímanie dynamických panoramatických záberov a stabilizácia v režime Mode 3 zabezpečuje optimálnu stabilizáciu pri sledovaní a snímaní dynamických, nepredvídateľných športových akcií.

[DMR] Prevedenie odolné proti prachu a vlhkosti 

Objektív je odolný proti prachu a vlhkosti, takže sa naň počas snímania v exteriéri môžete spoľahnúť aj pri náročných podmienkach.

[Kruhová] Kruhová clona 

Vo všeobecnosti ak má clona 7, 9 alebo 11 lamiel, vytvára pri zmenšovaní tvar 7- , 9- alebo 11-stranového mnohouholníka. To však má určitý nežiaduci vplyv, pretože zdroje bodového svetla sa pri rozostrení zobrazujú v tvare mnohouholníka, a nie kruhovo. Objektívy α prekonávajú tento problém vďaka jedinečnému dizajnu, ktorá zachováva takmer úplne kruhový tvar clony od jej širokého otvorenia až po zatvorenie v 2 intervaloch. Výsledkom je plynulejšie, prirodzenejšie rozostrenie.


Porovnanie dizajnu clony [1] Bežná clona [2] Kruhová clona