ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O OBJEKTÍVOCH

Terminológia pre objektívy

Kruhová clona

Vo všeobecnosti ak má clona 7, 9 alebo 11 lamiel, vytvára pri zmenšovaní tvar 7- , 9- alebo 11-stranového mnohouholníka. To však má určitý nežiaduci vplyv, pretože zdroje bodového svetla sa pri rozostrení zobrazujú v tvare mnohouholníka, a nie kruhovo. Objektívy α prekonávajú tento problém vďaka jedinečnému dizajnu, ktorá zachováva takmer úplne kruhový tvar clony od jej širokého otvorenia až po zatvorenie v 2 intervaloch. Výsledkom je plynulejšie, prirodzenejšie rozostrenie.

Porovnanie dizajnu clony [1] Bežná clona [2] Kruhová clona

Sklo s mimoriadne nízky rozptýlením (Extra-low Dispersion, ED)/sklo Super ED

Pri predlžovaní ohniskových vzdialeností vznikajú pri objektívoch z bežného optického skla problémy s chromatickou aberáciou a výsledný obraz má nižší kontrast, nižšiu kvalitu farieb a nižšie rozlíšenie. V rámci riešenia týchto problémov bolo vyvinuté sklo ED, ktoré sa využíva vo vybraných objektívoch. Prinieslo výrazné zlepšenie chromatickej aberácie v telefotografickom rozsahu a jedinečný kontrast po celej ploche obrazu, dokonca aj pri veľkej clone. Sklo Super ED umožňuje vyššiu kompenzáciu chromatickej aberácie.

[1] Sklo [2] Sklo ED [3] Sklo Super ED [4] Ohnisková rovina

Viacvrstvová povrchová úprava

Väčšina svetla, ktoré dopadá na optické sklo, prechádza ďalej, časť z neho sa však odrazí od povrchu objektívu a spôsobuje nežiaduce osvetlenie alebo zdvojený obraz. V záujme vyriešenia tohto problému sa musí na povrch objektívu naniesť tenká vrstva antireflexného povlaku. Objektívy α využívajú exkluzívny viacvrstvový povlak, ktorý účinne potláča tieto problémy v rámci širokého spektra vlnových dĺžok.

Vrstva Nano AR

Originálna technológia povrchovej vrstvy Nano AR od spoločnosti Sony poskytuje povrchovú vrstvu objektívu s presne stanovenou pravidelnou nanoštruktúrou, ktorá umožňuje presný prenos svetla a súčasne účinné potlačenie odrazov, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce osvetlenie a zdvojovanie obrazu. Charakteristiky povrchovej vrstvy Nano AR pri potlačení odrazu sú lepšie ako v prípade bežných antireflexných vrstiev vrátane vrstiev s nepravidelnou nanoštruktúrou, vďaka čomu prináša výrazne vyššiu čistotu, kontrast a celkovú kvalitu obrazu.

[1] Dopadajúce svetlo [2] Odrazené svetlo [3] Prenesené svetlo [4] Sklo [5] Antireflexná povrchová vrstva [6] Povrchová vrstva Nano AR

Fotografia nasnímaná s povrchovou vrstvou Nano AR

S povrchovou vrstvou Nano AR

Fotografia nasnímaná bez povrchovej vrstvy Nano AR

Bez vrstvy Nano AR

Asférický objektív

Sférická aberácia je mierne vychýlenie svetelných lúčov, ktoré sa premietajú do roviny obrázka pomocou jednoduchého sférického objektívu, v dôsledku rozdielov v refrakcii v rôznych bodoch objektívu. Toto vychýlenie môže znížiť kvalitu snímky pri objektívoch s veľkou clonou. Riešením je umiestniť pri membráne jeden alebo viacero špecificky tvarovaných asférických prvkov, pomocou ktorých sa rovina snímky znovu vyrovná a vysoká ostrosť a kontrast sa zachovajú aj pri maximálnej clone. Asférické prvky sa môžu využiť aj v ďalších bodoch optickej dráhy na zníženie skreslenia. Správne navrhnuté asférické prvky dokážu znížiť celkový počet požadovaných prvkov, čím sa zníži celková veľkosť a hmotnosť objektívu.

[1] Sférický objektív [2] Asférický objektív [3] Ohnisková rovina

Prvky AA (advanced aspherical)

Prvky AA (advanced aspherical) sú pokročilým variantom s vysokým pomerom hrúbky stredovej a okrajovej časti. Výroba prvkov AA je mimoriadne náročná v závislosti od najpokročilejších technológií tvarovania, ktoré sú k dispozícii na konzistentné a presné vytvorenie požadovaného tvaru a presnosti povrchu. Výsledkom sú výrazne lepšia reprodukcia a vykresľovanie.

Objektív XA (mimoriadne asférický)

Výroba asférických objektívov je oveľa náročnejšia ako výroba jednoduchých sférických typov. Nové prvky objektívov XA (mimoriadne asférické) dosahujú vďaka inovatívnej technológii výroby extrémne vysokú presnosť až do hodnoty 0,01 mikrónu a vytvárajú bezkonkurenčnú kombináciu vysokého rozlíšenia a najnádhernejšieho rozostrenia pozadia (bokeh), aké ste kedy videli.

[1-1] Konvenčný povrch asférického objektívu [1-2] Nežiaduci výsledok rozostrenia [2-1] Povrch objektívu XA (mimoriadne asférický) [2-2] Nádherný výsledok rozostrenia

Povrchová vrstva Zeiss® T* 

Je všeobecne známe, že technológia povrchovej vrstvy objektívu – nanesenie tenkej, rovnomernej povrchovej vrstvy na objektív s cieľom obmedziť odrazy a maximalizovať prenos – bola pôvodne patentom spoločnosti ZEISS. Spoločnosť ZEISS vyvinula a overila aj efektívnosť viacvrstvových povrchových úprav fotografických objektívov a na základe tejto technológie sa vytvorila povrchová vrstva T*.

Bez zavedenia objektívov s povrchovou úpravou by povrch objektívu odrážal veľké percento prichádzajúceho svetla, čím by sa znížil prenos a bolo by problematické používať v konštrukcii objektívov viacero prvkov. Účinné povrchové vrstvy umožnili vytvoriť oveľa komplexnejšiu optiku, ktorá výrazne zvýšila výkon. Zníženie vnútorného odrazu umožnilo minimalizovať nežiaduce osvetlenie a dosiahnuť vysoký kontrast.

Povrchová vrstva ZEISS T* sa nenanáša na každý objektív. Symbol T* je uvedený len na viacprvkových objektívoch, v ktorých sa požadovaný výkon dosiahol v rámci celej optickej dráhy, a preto je zárukou najvyššej kvality.

[1] Svetelný zdroj [2] Obrazový snímač [3] Znížený odraz

Vnútorné zaostrovanie (internal focusing, IF)

Pri zaostrovaní sa pohybuje len stredná skupina prvkov optického systému, vďaka čomu sa celková dĺžka objektívu nemení. Medzi výhody patrí rýchle automatické zaostrovanie a krátka minimálna zaostrovacia vzdialenosť. Neotáča sa ani závit na filter na prednej strane objektívu, čo je výhodné pri použití polarizačného filtra.

Zadné zaostrovanie (rear focusing, RF)

Keď sa pri zaostrovaní pohybuje len zadná skupina šošoviek, objektív umožňuje rýchle automatické zaostrovanie a využitie kratšej minimálnej zaostrovacej vzdialenosti. Vďaka vylúčeniu rotácie prednej časti objektívu sa zlepšila jeho prevádzka pri snímaní s pripojeným polarizačným filtrom.

Prstenec objektívu z hliníkovej zliatiny

Hliníková zliatina sa používa v konštrukcii objektívov G Lens a iných špičkových objektívov s cieľom dosiahnuť vysoký optický výkon. Tento materiál je ľahký, pevný a vysoko odolný voči zmenám teploty.

Obmedzenie rozsahu zaostrovania (focus range limiter, FRL)

Táto funkcia šetrí čas počas prevádzky s automatickým zaostrovaním tým, že sa nastaví limit rozsahu zaostrovania. V makroobjektívoch môže byť limit nastavený na snímanie zblízka aj z diaľky (ako je ukázané na obrázku). V modeli SAL70200G je limit nastavený len na snímanie z diaľky. V modeli SAL300F28G je možné obmedziť zaostrovanie pri snímaní z diaľky alebo vo vami stanovenom rozsahu snímania.

Tlačidlo na podržanie zaostrenia (focus hold button, FHB)

Po požadovanej úprave zaostrenia objektív zaistíte v danej vzdialenosti zaostrenia stlačením tohto tlačidla na prstenci objektívu. Pomocou vlastných nastavení fotoaparátu mu môžete priradiť aj funkciu ukážky.

Motorček DDSSM (Direct Drive Super Sonic wave Motor)

Nový systém DDSSM sa používa na dosiahnutie presného umiestnenia ťažkej zostavy zaostrovacích prvkov potrebnej pre formát Full Frame, pričom zaostrenie je presné aj pri najnižšej hĺbke poľa objektívu. Systém motorčeka DDSSM je aj mimoriadne tichý, vďaka čomu je ideálny na snímanie videí, pri ktorom sa zaostrovanie pri nahrávaní scény neustále zmení.

Motorček Super Sonicwave (SSM)

SSM je piezoelektrický motorček, ktorý prispieva k plynulej a tichej prevádzke automatického zaostrovania. Motorček vytvára vysoký krútiaci moment pri nízkych otáčkach a umožňuje okamžitú odozvu pri spustení a zastavení. Je aj mimoriadne tichý, vďaka čomu je nehlučné aj automatické zaostrovanie. Objektívy s motorčekom SSM sú vybavené aj snímačom polohy, ktorý umožňuje priamo zisťovať úroveň otočenia objektívu, čo celkovo zvyšuje presnosť automatického zaostrovania.

Motorček SSM sa skladá z rotora (vľavo) a statora (vpravo), na ktorom sú pripevnené piezoelektrické prvky.

Systém merania blesku ADI

Meranie blesku ADI (Advanced Distance Integration) je k dispozícii, keď sa zabudovaný blesk alebo externý blesk HVL-F60M/HVL-F43M/HVL-F20M používa spolu s objektívom so zabudovaným snímačom vzdialenosti.* Umožňuje automatické meranie, na ktoré prakticky nemá vplyv odrazivosť objektov alebo pozadia. Presné informácie o vzdialenosti sa získajú pomocou snímača a tieto údaje sa používajú na príslušné kompenzovanie výkonu blesku. Vhodná expozícia sa tak dosiahne oveľa spoľahlivejšie ako pri bežnom meraní blesku TTL (cez objektív), ktoré môže ovplyvniť odraz od nadmerne reflexných alebo tmavých objektov a pozadia.

Snímač vzdialenosti

Snímač vzdialenosti je prvok v objektíve, ktorý priamo zisťuje polohu zaostrovacieho mechanizmu a odosiela signál do procesora s cieľom merať vzdialenosť k objektu. Počas fotografovania s bleskom sú tieto údaje veľmi užitočné pri výpočte výkonu blesku vhodného pre danú scénu. Snímač vzdialenosti je nevyhnutnou súčasťou pri meraní blesku ADI, vďaka čomu sa dosahuje vysoká presnosť pri meraní blesku neovplyvnená odrazom od objektov alebo pozadia.

Motorček na plynulé automatické zaostrovanie (SAM)

Objektívy SAM nepoužívajú motorček zaostrovania v tele fotoaparátu, ale majú motorček automatického zaostrovania zabudovaný do samotného objektívu, ktorý priamo pohybuje skupinou zaostrovacích prvkov. Zabudovaný motorček priamo otáča zaostrovacím mechanizmom, prevádzka je preto výrazne plynulejšia a tichšia ako pri bežných spojených systémoch automatického zaostrovania.

Optická stabilizácia obrazu (OSS) zabudovaná v objektíve

Gyroskopické snímače zabudované do objektívu zaznamenajú aj najjemnejší pohyb a stabilizačný objektív sa presne posunie tak, aby potlačil každé prípadné rozmazanie obrazu. Využitie presných, tichých lineárnych motorčekov a technológie prevzatej zo špičkových profesionálnych kamkordérov od spoločnosti Sony umožňuje výnimočne tichú a účinnú stabilizáciu obrazu, ktorá prispieva k vysokej kvalite videí aj fotografií.

Aktívny režim (aktívny režim OSS)

Ak sa pri snímaní videa pohybujete, dochádza k vyššiemu chveniu fotoaparátu, v dôsledku čoho môže dôjsť k rozmazaniu obrazu. Bežné systémy stabilizácie obrazu neboli pri vyvažovaní tohto pohybu účinné, aktívny režim však využíva pri vyvažovaní objektívu širšiu škálu pohybov, čím sa dosahuje vyššia stabilizácia vo väčšom rozsahu pohybu fotoaparátu. Výrazne sa zvýšila stabilizácia pri širokouhlom rozsahu transfokácie, vďaka čomu môžete snímať videá bez statívu s minimálnym rozmazaním obrazu.

Plynulá, flexibilná elektronicky ovládaná transfokácia

Objektívy s objímkou α od spoločnosti Sony s elektronicky ovládanou transfokáciou ponúkajú rozšírené ovládanie a pôsobivý potenciál na snímanie videí s plynulou, konzistentnou transfokáciou, ktorú by ste ťažko dosiahli manuálne. Dôležité sú aj detaily, ako sú plynulé zrýchlenie a spomalenie, a samozrejme vynikajúce sledovanie. To všetko umožňuje kombinácia pokročilých technológií v kamkordéroch od spoločnosti Sony a najnovších inovácií od optického a mechanického dizajnu až po originálnu technológiu motorčeka od spoločnosti Sony, všetko vyrobené vlastnými silami v prísne kontrolovaných podmienkach. Ďalšou výhodou je interná transfokácia: dĺžka objektívu zostáva počas transfokácie rovnaká a prstenec sa neotáča, takže pri použití polarizačných a iných filtrov závislých od polohy nepotrebujete ďalšiu oporu.

Optika SMO (Smooth Motion Optics)

SMO (Smooth Motion Optics) je koncepcia spoločnosti Sony v oblasti optického dizajnu, ktorá prináša vymeniteľné objektívy špecificky zamerané na dosiahnutie najvyššej možnej kvality obrazu a rozlíšenia pri videozáznamoch.

Dizajn SMO rieši tri hlavné otázky, ktoré sú najdôležitejšie pri snímaní videí:

- Zmenu zorného uhla pri zaostrovaní (tzv. focus breathing) efektívne minimalizuje presnosť vnútorného zaostrovacieho mechanizmu.

- Malý posun zaostrenia, ku ktorému môže dôjsť pri transfokácii, sa odstraňuje pomocou špeciálneho sledovacieho a vyrovnávacieho mechanizmu.

- Pohyb optickej osi do strán pri transfokácii sa potláča pomocou vnútorného mechanizmu transfokácie, ktorý zachováva konštantnú dĺžku objektívu pri všetkých ohniskových vzdialenostiach.

Požadovaná úroveň presnosti vyžaduje náročný dizajn aj neustále monitorovanie počas výroby, ale prínos pre snímanie videí s objektívmi s veľkými clonami, najmä s veľkými snímačmi, je nepopierateľný a stojí za námahu.

Fluórová povrchová vrstva

Na odhalené predné časti objektívov sa zachytáva voda, blato, mastnota, odtlačky aj iné nečistoty, ktoré neznižujú len kvalitu obrazu, no v niektorých prípadoch môžu poškodiť aj samotný objektív. Spoločnosť Sony prichádza s účinným riešením v podobe fluórovej povrchovej vrstvy, ktorá zväčšuje kontaktný uhol s tekutinou, čím znižuje riziko navlhnutia objektívu i jeho znečistenia. Aj v prípade, že sa na objektíve zachytí voda alebo mastná nečistota, môžete ju totiž bez problémov zotrieť. Táto fluórová povrchová vrstva teda nielen chráni objektív, ale aj odbremeňuje od starostí s jeho čistením v exteriéri.