Osvetľovací systém
Zdokonalenie záberov pomocou svetla

Či už snímate fotografie alebo videozáznamy, kľúčom k vytvoreniu tej správnej nálady, ktorá dokonale podčiarkne váš umelecký zámer, je svetlo. Predstavíme vám niekoľko nástrojov a techník osvetlenia, vďaka ktorým môžete vytvárať snímky v profesionálnej kvalite.

Smerné čísla blesku (GN)

* Dostupnosť produktu sa líši v závislosti od regiónu.

Externý blesk na väčšiu vzdialenosť

Smerné čísla označujú schopnosť jednotky blesku osvetliť objekty na určitú vzdialenosť. Smerné číslo sa rovná maximálnej vzdialenosti medzi bleskom a objektom vynásobenej príslušným číslom clony F: Smerné číslo (GN) = vzdialenosť (v metroch) x clona (číslo F)

Smerné číslo 60 (v metroch v prípade citlivosti ISO 100) napríklad znamená, že objekt vzdialený 15 metrov bude správne osvetlený pri nastavení clony na hodnotu F4 (60 = 15 x 4). Ak veľkosť clony znížite na hodnotu F8, vzdialenosť bude polovičná, správne osvetlené teda budú objekty vo vzdialenosti maximálne 7,5 metra (60 = 7,5 x 8). Pri nastavení vyššej citlivosti ISO vo fotoaparáte budú výsledky podobné ako pri použití jednotky blesku s vyšším smerným číslom GN.

Externé jednotky blesku

Blesk s odrazom 
Zjemnenie tieňov a vylepšenie hĺbky

Zostava so samostatným bleskom síce dokáže vylepšiť vizuálny hĺbku, no na dosiahnutie prirodzenejšieho svetla a lepšej priestorovosti je zvyčajne jednoduchšie a niekedy aj rovnako efektívne odraziť svetlo z jednotky blesku na fotoaparáte od nejakého povrchu v okolí, napríklad od steny alebo stropu. Rozdiel môže byť výrazný. Jednotka blesku je navyše na fotoaparáte, vďaka čomu zostanete maximálne mobilní a rýchli. Odrazený blesk má tiež širší dosah a je ideálny napríklad vtedy, keď potrebujete osvetliť skupinu ľudí.

Priamy blesk
PRIAMY BLESK
Odraz svetla od stropu
BLESK S ODRAZOM
Odraz svetla od stropu

Keď blesk namierite na strop, svetlo sa rozptýli a rozšíri. Dosiahnete tak rafinovanejšie zábery než pomocou priameho blesku.

Priamy blesk

Priamy blesk

Odraz svetla od stropu

Blesk s odrazom

Odraz svetla od steny

Ak chcete mäkké tiene zboku kontúr objektu, môžete svetlo odraziť aj od steny. S osvetlením v interiéri tak niekedy vzniká lepší efekt.

Odraz svetla od stropu
PRIAMY BLESK
Odraz svetla od steny
BLESK S ODRAZOM
Priamy blesk

Priamy blesk

Odraz svetla od steny

Blesk s odrazom

Synchronizácia blesku
Vysokorýchlostná a pomalá synchronizácia blesku

Ak chcete vytvoriť rozostrenie (bokeh) svetlého pozadia, potrebujete rýchlu uzávierku s veľkou clonou. Ak potrebujete použiť aj výplňový blesk, maximálna rýchlosť uzávierky bude obmedzená a nebudete môcť použiť dostatočne veľkú clonu. Vysokorýchlostná synchronizácia (HSS) umožňuje použiť blesk pri každej rýchlosti uzávierky, vďaka čomu môžete použiť požadovanú veľkosť clony.

Pomalá synchronizácia sa používa v situáciách, kedy je na dosiahnutie správnej expozície scenérie pozadia v interiéri alebo v noci potrebné použiť pomalú rýchlosť uzávierky. Blesk zasvieti a exponuje fotografovaný objekt. Uzávierka sa potom hneď nezavrie, ale zostane otvorená dovtedy, kým sa neexponuje aj pozadie. Vzniknú tak vyvážené zábery, na ktorých majú správnu expozíciu objekt aj pozadie.    

Vysokorýchlostná synchronizácia

[Vľavo] Normálne [Vpravo] HSS

Vysokorýchlostná synchronizácia

Výplňový blesk zvyčajne obmedzuje rýchlosť uzávierky, v dôsledku čoho je potrebné použiť malú clonu a zaostrí sa aj pozadie. HSS umožňuje používať vysokú rýchlosť uzávierky a veľkú clonu, čím vzniká malá hĺbka ostrosti.

Pomalá synchronizácia

Bežný blesk zabezpečuje správnu expozíciu objektu, no pozadie zostáva tmavé. Blesk s pomalou synchronizáciou sa postará o správnu expozíciu objektu aj pozadia.

Pomalá synchronizácia

[Vľavo] Normálne [Vpravo] Pomalá synchronizácia

Samostatný blesk
Zostavy s 1, 2 a 3 svetlami a ovládaním pomeru

Viacero samostatných bleskov môže výrazne rozšíriť možnosti osvetlenia. Vďaka ovládaniu pomeru prostredníctvom infračervenej alebo rádiovej komunikácie možno jednoducho dosiahnuť ideálny svetelný výstup z každého svetla.

1 svetlo: B

1 svetlo
1 svetlo

Zostavy s viacerými bleskmi síce ponúkajú viac možností, aj jeden samostatný blesk však dokáže vytvoriť nádherné zábery. Hlavný zdroj svetla stačí presunúť mimo os fotoaparátu a získate hlbšie a zaujímavejšie tiene a kontúry. Odrazené svetlo dodáva snímkam plnosť. Jednotka blesku na fotoaparáte (A) sa používa len na ovládanie, zatiaľ čo jednotka samostatného blesku (B) funguje ako primárny zdroj svetla pre celú scénu.

2 svetlá: B + C

2 svetlá
2 svetlá

Zostava s 2 svetlami ponúka viac možností a lepšie ovládanie. Umožňuje umiestniť jednotky blesku a upraviť ich výstup. So správnym pomerom osvetlenia z hlavného a výplňového blesku je tak možné dosiahnuť optimálnu hĺbku objektu. Hlavné „kľúčové“ svetlo (B) osvetľuje objekt zboku, zatiaľ čo „výplňové“ svetlo (C) zjemňuje tiene a osvetľuje pozadie. V porovnaní so zostavou s 1 svetlom vyššie je objekt jasnejší a menej splýva s pozadím. Rovnako ako v zostave s 1 svetlom umožňuje blesk na fotoaparáte len ovládanie.

3 svetlá: B + C + D

3 svetlá
3 svetlá

Tretie svetlo poskytuje viac slobody pri osvetľovaní pozadia a definovaní kontúr objektu. V tomto príklade sa hlavné svetlo (B) používa na osvetlenie primárneho objektu a výplňové svetlo (C) priamo a zoširoka osvetľuje pozadie. Tretie, v tomto prípade obrysové svetlo (D), vytvára ostrú líniu svetla. Tá definuje okraj objektu, ktorý je najďalej od hlavného svetla. Objekt tak jasne vystúpi z relatívne svetlého pozadia. V tomto zábere je síce vyváženejšie osvetlenie než v ktoromkoľvek z predchádzajúcich príkladov, každý prvok je však jasne oddelený a presne vymedzený. Blesk na fotoaparáte (A) umožňuje len ovládanie.

Jednotky blesku vhodné na samostatné používanie

Rádiový ovládač

Infračervený diaľkový ovládač svetla je vhodný pre zostavy s malou vzdialenosťou, kde je primerané okolité osvetlenie a kde nie sú prekážky, ktoré by blokovali jeho signál. Rádiový diaľkový ovládač však spoľahlivo zvládne aj oveľa rôznorodejšie prostredia. Blesk s rádiovým systémom (HVL-F45RM) a bezdrôtový rádiový ovládač/prijímač (FA-WRC1M/FA-WRR1) od spoločnosti Sony umožňujú jednoducho nastavovať zložité zostavy s viacerými bleskmi a prinášajú detailné a presné ovládanie údajov až pre 15 jednotiek blesku v 5 skupinách (3 skupiny v režime TTL) na vzdialenosť až 30 metrov (98,4 stopy). Prijímače zachytia signál ovládača bez ohľadu na svetelné podmienky, umiestnenie prijímača alebo prekážky. Rádiový bezdrôtový systém poskytuje najkonzistentnejšie výsledky v najrôznejších situáciách pri snímaní.

Hlboké kompozície
Hlboké kompozície

Pri použití blesku alebo ovládača s rádiovým systémom môžete vďaka dosahu približne 30 metrov (98,4 stopy) strategicky rozmiestňovať a ovládať svetlá tak, aby ste čo najefektívnejšie osvetlili vzdialené objekty alebo detaily v pozadí.

Spoľahlivosť pri každom osvetlení

Infračervené ovládanie môže byť rušené jasným slnečným svetlom a inými zdrojmi svetla s infračervenými časťami. Rádiové ovládanie však funguje spoľahlivo za každých svetelných podmienok.

Spoľahlivosť pri každom osvetlení
Práca v prostredí s prekážkami
Práca v prostredí s prekážkami

Rádiový ovládač funguje aj v prostredí s rôznymi prekážkami, ktoré by blokovali infračervené ovládanie. Prijímače je možné umiestniť za fotoaparát alebo objekt bez toho, aby sa znížila spoľahlivosť.

Bezdrôtový, rádiovo ovládaný blesk a ovládač/prijímač

[1] HVL-F45RM (prijímač/samostatný blesk)
[2] FA-WRR1 (prijímač) + kompatibilný blesk (samostatný blesk)
[3] FA-WRR1 (prijímač) + štúdiový blesk (cez synchronizačný kábel)
[4] HVL-F45RM (ovládač/blesk na fotoaparáte)
[5] FA-WRC1M (ovládač)

Svetlo LED
Prídavné svetlo na dosiahnutie lepších záberov

Vyp./Zap.

Prídavné svetlo na dosiahnutie lepších záberov

Efektívne svetlá LED s dlhou životnosťou vám poskytnú viac svetla. Môžete tak snímať s nižšou citlivosťou ISO, jednoduchšie zaostrovať a vytvárať obraz vysokej kvality.

Prirodzené vyváženie farieb

Neupravené svetlo LED je veľmi podobné prirodzenému slnečnému svetlu. Jednoducho tak možno prispôsobiť teplotu farby ostatných typov osvetlenia a dosiahnuť prirodzené vyváženie farieb všade, kde fotografujete.

Prirodzené vyváženie farieb

Vyp./Zap.

Plynulé nastavovanie jasu

Vyp./Zap.

Plynulé nastavovanie jasu

Variabilné ovládanie jasu umožňuje jednoducho nastaviť pomer jasu a svetla a vytvoriť tak požadovanú náladu s požadovaným množstvom detailov.