Relevantný model

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • WF-C700N

Povinné súbory na prevzatie

Pred prevzatím súboru si prečítajte túto časť.

Na inštaláciu tejto aktualizácie je potrebné najprv prevziať a nainštalovať aplikáciu Sony | Headphones Connect. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Sony | Headphones Connect.

Informácie o súbore na prevzatie

Výhody a zlepšenia

 • Pridáva schopnosť súčasne pripojiť 2 zariadenia
 • Pridáva spôsob nastavenia hlasitosti pri prehrávaní hudby
 • Zlepšuje iné funkcie

Systémové požiadavky

 • Zariadenie so systémom Android (ver. 9.0 alebo novšia) alebo zariadenie so systémom iOS (iOS 15.0 alebo novší)
 • Aktívne pripojenie k internetu
 • Musíte mať nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie Sony | Headphones Connect (ver. 10.1.0 alebo novšiu)
 • Slúchadlá musia byť pripojené k vášmu zariadeniu so systémom Android alebo iOS

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru verzie 2.0.0 pre model WF-C700N

Verzia súboru

 • Verzia 2.0.0

Veľkosť súboru

 • 960 KB (982 047 bajtov)

Dátum vydania

 • 25-07-2023

Príprava

Overenie verzie firmvéru

Ak máte verziu firmvéru 2.0.0, aktualizácia nie je potrebná. Ak si nie ste istí, kontrola verzie firmvéru je jednoduchá:

 1. Spustite aplikáciu Sony | Headphones Connect.
 2. Pripojte slúchadlá k aplikácii Sony | Headphones Connect.
 3. Ťuknite na tri bodky (tlačidlo Menu) v pravom hornom rohu.
 4. Vyberte verziu vášho zariadenia zobrazenú v časti Menu (Ponuka). Táto časť sa zobrazí, len ak je vaše zariadenie pripojené k aplikácii Sony | Headphones Connect.
 5. Potvrďte verziu firmvéru.

Dôležité upozornenie

 • NEVYPÍNAJTE slúchadlá, ani nestláčajte (tlačidlo Napájania).
 • Aktualizáciu nevykonávajte na mieste s nestabilným signálom Wi-Fi, ako napríklad: vo vlaku, na miestach s preťaženým signálom Wi-Fi alebo v blízkosti mikrovlnej rúry, bezdrôtového telefónu alebo iného zariadenia, ktoré využíva rádiové vlny na pásmovej frekvencii 2,4 GHz.
 • Uistite sa, že obe zariadenia (zariadenie so systémom Android alebo iOS a slúchadlá) sú úplne nabité.
 • V aplikácii Sony | Headphones Connect nastavte funkciu Automatic Power Off (funkcia automatického vypnutia, ak nemáte pripojené slúchadlá k aplikácii) na Do not turn off (Nevypínať).
  Poznámka: Toto nastavenie môžete zmeniť po dokončení aktualizácie.
 • Pred spustením aktualizácie odpojte od zariadenia so systémom Android alebo iOS všetky ostatné zariadenia Bluetooth, ako sú napríklad nositeľné zariadenia alebo inteligentné hodinky.

Pred inováciou

 • Aktualizujte aplikáciu Sony | Headphones Connect na najnovšiu verziu (ver. 10.1.0 alebo novšiu).
 • Po aktualizácii už nebude možné obnoviť staršiu verziu firmvéru.
 • V prípade zariadení so systémom Android potrvá táto aktualizácia približne 10 minúty.
 • V prípade zariadení so systémom iOS potrvá táto aktualizácia približne 10 minút.
 • Dokončenie môže trvať dlhšie v závislosti od prostredia rádiových vĺn a špecifikácií vášho zariadenia so systémom Android alebo iOS.

Prevzatie a inštalácia

Ak chcete slúchadlá aktualizovať, postupujte takto:

 1. Stiahnite údaje zo servera do vášho zariadenia Android/iOS.
 2. Preneste dáta z vášho zariadenia Android/iOS do slúchadiel.
 3. Vykonajte aktualizáciu slúchadiel.

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Spustite aplikáciu Sony | Headphones Connect.
 2. Pripojte slúchadlá k aplikácii Sony | Headphones Connect.
  • Ak ste sa ešte nikdy nepripájali k aplikácii Sony | Headphones Connect, postupujte podľa pokynov na obrazovke a pripojte k nej slúchadlá.
  • Ak ste už slúchadlá niekedy v minulosti pripojili k aplikácii Sony | Headphones Connect, zvoľte svoje slúchadlá.
 3. Po vytvorení pripojenia sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Pokiaľ je dostupná aktualizácia, zobrazí sa oznámenie The latest headphones software is available (Je dostupný najnovší softvér slúchadiel). Uistite sa, že aj pravé (R) aj ľavé (L) slúchadlo je pripojené.
  Obrázok obrazovky aplikácie Headphones Connect: Ak je aktualizácia dostupná, na spodnej časti obrazovky sa zobrazí správa s výzvou na aktualizáciu firmvéru a tlačidlo [MORE INFO] (VIAC INFORMÁCIÍ).
  1. Môžete stlačiť More info (Viac informácií).
  2. Prejdite na obrazovku Update Software (Aktualizácia softvéru). Uistite sa, že je zobrazená možnosť Version 2.0.0 (Verzia) a stlačte tlačidlo OK.
 4. Spustí sa proces aktualizácie, ktorého dokončenie môže trvať niekoľko minút.

  Poznámka: Počas aktualizácie sa slúchadlá automaticky vypnú, no je nutné počkať, pretože sa automaticky znova zapnú a pripoja sa cez Bluetooth ešte pred dokončením aktualizácie.
 5. Po dokončení aktualizácie softvéru stlačte tlačidlo OK.

Krok 2: Kontrola úspešného dokončenia aktualizácie

Po aktualizácii potvrďte úspešnú inštaláciu novej verzie podľa krokov v časti Overte verziu firmvéru. Ak sa zobrazuje verzia firmvéru 2.0.0, inovácia prebehla úspešne.

Otázky a odpovede

Zobrazuje sa hlásenie o chybe aktualizácie.

 1. Stlačte tlačidlo OK.
 2. Reštartujte slúchadlá (vložte ich do obalu a následne ich z neho vyberte).
 3. Po tomto kroku reštartujte aplikáciu Sony | Headphones Connect a znovu ju aktualizujte.

Hoci počas aktualizácie došlo k zlyhaniu, overte verziu firmvéru. Ak je zobrazená verzia 2.0.0, aktualizácia firmvéru bola úspešná. V opačnom prípade skúste firmvér aktualizovať znova. Verziu môžete overiť v aplikácii Sony | Headphones Connect. Návod na overenie verzie nájdete v časti Check the firmware version (Overenie verzie firmvéru) na tejto stránke.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite