Relevantný model

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • WF-1000XM5

Oznámenie pred aktualizáciou

Pred spustením aktualizácie si prečítajte túto časť.

Táto aktualizácia využíva aplikáciu Sony | Headphones Connect. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Sony | Headphones Connect. Postup aktualizácie nájdete aj na tejto stránke.

Informácie o súbore na prevzatie

Výhody a zlepšenia

 • Pridaná podpora funkcie Quick Access (Rýchly prístup) v službe Amazon Music
  Poznámka: Táto výhoda nemusí byť k dispozícii v závislosti od vašej krajiny alebo regiónu.
 • Pridaná podpora používania funkcie LE Audio v smartfónoch Xperia 1 V a Xperia 5 V
 • Zlepšenie celkovej funkčnosti

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody a zlepšenia.

 • Rozširuje podporu beta verzie funkcie LE Audio, ktorá je optimálna pre hry atď.
  Poznámka: Vyžaduje sa telefón Xperia 1 IV alebo Xperia 5 IV (aktualizovaný na najnovšiu verziu softvéru smartfónu)
 • Zlepšuje kvalitu telefonovania bez použitia rúk

Systémové požiadavky

 • Zariadenie so systémom Android (ver. 9.0 alebo novšia) alebo zariadenie so systémom iOS (iOS 15.0 alebo novší)
 • Aktívne pripojenie k internetu
 • Musíte mať nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie Sony | Headphones Connect (ver. 10.2.0 alebo novšiu)
 • Slúchadlá musia byť pripojené k vášmu zariadeniu so systémom Android alebo iOS

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru verzie 3.0.1 pre model WF-1000XM5

Verzia súboru

 • Verzia 3.0.1

Veľkosť súboru

 • 3 564 KB (3 649 760 bajtov)

Dátum vydania

 • 14-11-2023

Príprava

Overenie verzie firmvéru

Ak máte verziu firmvéru 3.0.1, aktualizácia nie je potrebná. Ak si nie ste istí, kontrola verzie firmvéru je jednoduchá:

 1. Spustite aplikáciu Sony | Headphones Connect.
 2. Pripojte slúchadlá k aplikácii Sony | Headphones Connect.
 3. Ťuknite na tri bodky (tlačidlo Menu) v pravom hornom rohu.
 4. Vyberte verziu vášho zariadenia zobrazenú v časti Menu (Ponuka). Táto časť sa zobrazí, len ak je vaše zariadenie pripojené k aplikácii Sony | Headphones Connect.
 5. Potvrďte verziu firmvéru.

Dôležité upozornenie

 • NEVYPÍNAJTE slúchadlá, ani nestláčajte (tlačidlo Napájania).
  Tlačidlo napájania [Power] sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky, naľavo od tlačidla s tromi bodkami (Ponuka).
 • Aktualizáciu nevykonávajte na mieste s nestabilným signálom Wi-Fi, ako napríklad: vo vlaku, na miestach s preťaženým signálom Wi-Fi alebo v blízkosti mikrovlnej rúry, bezdrôtového telefónu alebo iného zariadenia, ktoré využíva rádiové vlny na pásmovej frekvencii 2,4 GHz.
 • Uistite sa, že obe zariadenia (zariadenie so systémom Android alebo iOS a slúchadlá) sú úplne nabité.
 • V aplikácii Sony | Headphones Connect nastavte funkciu Automatic Power Off (funkcia automatického vypnutia, ak nemáte pripojené slúchadlá k aplikácii) na Do not turn off (Nevypínať).
  Poznámka: Toto nastavenie môžete zmeniť po dokončení aktualizácie.
 • Pred spustením aktualizácie odpojte od zariadenia so systémom Android alebo iOS všetky ostatné zariadenia Bluetooth, ako sú napríklad nositeľné zariadenia alebo inteligentné hodinky.

Pred inováciou

 • Po aktualizácii už nebude možné obnoviť staršiu verziu firmvéru.
 • V prípade zariadení so systémom Android potrvá táto aktualizácia približne 40 minúty.
 • V prípade zariadení so systémom iOS potrvá táto aktualizácia približne 60 minút.
 • Operácia môže trvať dlhšie v závislosti od prostredia rádiových vĺn a špecifikácií vášho zariadenia so systémom Android alebo iOS.

Prevzatie a inštalácia

Ak chcete slúchadlá aktualizovať, postupujte takto:

 1. Stiahnite údaje zo servera do vášho zariadenia Android/iOS.
 2. Preneste dáta z vášho zariadenia Android/iOS do slúchadiel.
 3. Vykonajte aktualizáciu slúchadiel.

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Spustite aplikáciu Sony | Headphones Connect.
 2. Pripojte slúchadlá k aplikácii Sony | Headphones Connect.
  Poznámka: Ak ste sa ešte nikdy nepripájali k aplikácii Sony | Headphones Connect, postupujte podľa pokynov na obrazovke a pripojte k nej slúchadlá.
 3. Ak ste už slúchadlá niekedy v minulosti pripojili k aplikácii Sony | Headphones Connect, zvoľte svoje slúchadlá. Spustí sa preberanie a prenos údajov a po dokončení sa automaticky presunie na ďalšiu obrazovku.
  Poznámka: Pokiaľ máte v aplikácii Sony | Headphones Connect zapnuté nastavenie Automatic download of software (Automatické preberanie softvéru) (predvolené výrobné nastavenie), preberanie a prenos aktualizácie softvéru sa spustí automaticky. Ak ste v aplikácii Sony | Headphones Connect vypli nastavenie Automatic download of software (Automatické preberanie softvéru), preberanie a prenos aktualizácie softvéru sa nespustí automaticky a budete musieť postupovať podľa nižšie uvedeného postupu:
  1. Uistite sa, že aj pravé (R) aj ľavé (L) slúchadlo je pripojené.
  2. Po vytvorení pripojenia sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Pokiaľ je dostupná aktualizácia, zobrazí sa oznámenie The latest headphones software is available (Je dostupný najnovší softvér slúchadiel) a môžete ťuknúť na MORE INFO (Bližšie informácie).
   Obrázok obrazovky aplikácie Headphones Connect: Ak je aktualizácia dostupná, na spodnej časti obrazovky sa zobrazí správa s výzvou na aktualizáciu firmvéru a tlačidlo [MORE INFO] (VIAC INFORMÁCIÍ).
  3. Prejdite na obrazovku Update Software (Aktualizácia softvéru). Uistite sa, že sa zobrazí Verzia 3.0.1 a ťuknite na START (Android) alebo Start (iOS).
 4. Zobrazí sa správa „Update the headphones software“ (Aktualizujte softvér slúchadiel) a môžete stlačiť možnosť „MORE INFO“ (Bližšie informácie).
  Možnosť [MORE INFO] (Bližšie informácie) sa zobrazuje v dolnej časti obrazovky.
 5. Prejdite na obrazovku Update Software (Aktualizácia softvéru). Uistite sa, že sa zobrazí Verzia 3.0.1 a ťuknite na START (Android) alebo Start (iOS).
 6. Spustí sa proces aktualizácie, ktorého dokončenie môže trvať niekoľko minút.
  Počas procesu aktualizácie sa postup zobrazuje v percentách v strede obrazovky.
  Poznámka: Počas aktualizácie sa slúchadlá automaticky vypnú, no je nutné počkať, pretože sa automaticky znova zapnú a pripoja sa cez Bluetooth ešte pred dokončením aktualizácie.
 7. Po dokončení aktualizácie softvéru stlačte tlačidlo OK.

Krok 2: Kontrola úspešného dokončenia aktualizácie

Po aktualizácii potvrďte úspešnú inštaláciu novej verzie podľa krokov v časti Overte verziu firmvéru. Ak sa zobrazuje verzia firmvéru 3.0.1, inovácia prebehla úspešne.

Otázky a odpovede

Zobrazuje sa hlásenie o chybe aktualizácie.

 1. Stlačte tlačidlo OK.
 2. Reštartujte slúchadlá (vložte ich do obalu a následne ich z neho vyberte).
 3. Po tomto kroku reštartujte aplikáciu Sony | Headphones Connect a znovu ju aktualizujte.

Hoci počas aktualizácie došlo k zlyhaniu, overte verziu firmvéru. Ak je zobrazená verzia 3.0.1, aktualizácia firmvéru bola úspešná. V opačnom prípade skúste firmvér aktualizovať znova. Verziu môžete overiť v aplikácii Sony | Headphones Connect. Návod na overenie verzie nájdete v časti Check the firmware version (Overenie verzie firmvéru) na tejto stránke.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite